Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2014

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2014 JASŁO, BRZOZÓW, SANOK, KROSNO.

Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się:

JASŁO 14 stycznia 2014, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle ul. Floriańska 24

BRZOZÓW 15 stycznia 2014, I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie ul. prof. W. Pańki 2

SANOK 16 stycznia 2014, Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku ul. Stróżowska 16

KROSNO 17 stycznia 2014, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie ul. Podkarpacka 16

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi. Patronat Medialny nad imprezą objął portal internetowy www.pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których luty to ostatni dzwonek, aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę tak, aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2014 prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi zamieszczonymi na stronie www.tetrix.pl W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udziału w targach prosimy o kontakt z nami.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

http://www.tetrix.pl/index.php/targi/podkarpackie-spotkania-edukacijne-2014/44-podkarpackie-spotkania-edukacyjne-2014 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane