Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowy kierunek studiów podyplomowych: ETYKA DLA NAUCZYCIELI

W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Czas trwania
3 semestry
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
415 (godziny kontaktowe wraz z praktykami)

Adresaci studiów podyplomowych

Oferowane przez Instytut Filozofii studia podyplomowe z etyki zaadresowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencję i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Profil kierunku

Studia kwalifikacyjne

Cel i opis kierunku

Celem oferowanych studiów podyplomowych z etyki wyposażenie nauczycieli w:

  • ogólną wiedzę merytoryczną poprzez dostarczenie solidnego kompendium wiedzy w zakresie etyki oraz szczegółowych nauk o moralności uwzględniającego pluralizm epistemologiczny, aksjologiczny i światopoglądowy charakterystyczny dla europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego w tym obszarze,

  • podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwienie zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka oraz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) etyka na danym etapie edukacyjnym,

Unikalny charakter oferowanych studiów podyplomowych polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane studia umożliwiają - dzięki integracji wiedzy z obszaru filozofii i nauk szczegółowych - bardziej wieloaspektowe i dopasowane do wrażliwości młodego pokolenia,  zrozumienie fenomenu moralności. W ten sposób studia uwzględniają rosnące zapotrzebowania kulturowe i światopoglądowe, związane z szybkim rozwojem nauk szczegółowych i biotechnologii. Naukowy obraz świata wpływa na aktualnie dokonujące się przemiany moralności, pogłębia pluralizm aksjologiczny i światopoglądowy, prowadzi do coraz większej polaryzacji stanowisk między różnymi próbami zrozumienia fenomenu moralności.

Sylwetka absolwenta, uzyskane przez absolwenta kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Jest przygotowany do prowadzenia merytorycznych zajęć z różnymi grupami słuchaczy, którzy posiadają odmienne przekonania moralne i światopoglądowe. Może pełnić rolę mentora pomagającego uczniom w podejmowaniu różnych wyborów światopoglądowych z poszanowaniem ich godności i prawa do autonomii. Może pełnić rolę animatora scalającego pod szyldem wspólnych wartości humanistycznych różne grupy wychowanków, wywodzących się z różnych tradycji kulturowych i religijnych. Jest ekspertem, który pokazuje ważne dla kultury i cywilizacji europejskiej wartości, które stanowią spoiwo porządku codziennego życia społecznego. Może pełnić funkcje mediatora społecznego w zakresie diagnozowania i rozwiązywania różnych konfliktów i dylematów moralnych w społecznościach lokalnych.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena na dyplomie jest średnią ważoną poszczególnych ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz oceny z egzaminu końcowego.

Możliwości zatrudnienia absolwenta

Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Liczba godzin praktyk

90 godzin praktyk dydaktyczno-wychowawczych

więcej ...
 

Powiązane artykuły

UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE

Akademia Ignatianum w Krakowie podniesiona do rangi uniwersytetu

czytaj dalej

Druga tura rekrutacji trwa! Aplikuj i dołącz do nas!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ZAPRASZA!

czytaj dalej

A po maturach szukaliśmy wymarzonych studiów – rekrutacja 2023 za 3…2…1…

Tik tak, tik tak… zegar tyka, a czas na wybór kierunku studiów kurczy się niemiłosiernie! Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje bezpłatne studia stacjonarne w samym centrum Krakowa!

czytaj dalej

Tydzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

13.03 - 17.03.2023

czytaj dalej

Studiuj w samym centrum Krakowa !!!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

czytaj dalej

DLACZEGO MY?

ZALETY STUDIOWANIA W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

czytaj dalej

5 kwietnia 2022 Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Na spotkaniu poznacie ofertę edukacyjną, warunki i terminarz rekrutacji, przybliżymy Wam tematykę stypendiów oraz przedstawiamy możliwości wyjazdów zagranicznych podczas studiów

czytaj dalej

Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza II turę rekrutacji

Poznaj kierunki

czytaj dalej

Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się online 14 kwietnia br. w godzinach 17:00-19:00

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane