Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowości w ofercie w Akademii Pedagogiki Specjalnej

nowe kierunki w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Nowe studia I stopnia

W ramach tegorocznej rekrutacji na studiach I stopnia pojawiły się dwa nowe kierunki: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna i pedagogika resocjalizacyjna. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej, niestety tylko na studiach niestacjonarnych pozostały jeszcze wolne miejsca.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

To studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z dzieckiem i rodziną w szkole i w środowisku pozaszkolnym. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające: podejmować działania na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka; zapewnić odpowiednie wsparcie dziecku i rodzinie; inicjować i/lub koordynować współpracę między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagogika resocjalizacyjna 

Studia te przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej będą wyposażonymi w najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej a także w umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz wspomagania procesu nauczania.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. Studia II stopnia będą uruchomione począwszy od roku akademickiego 2025/2026, tj. wówczas, gdy pierwsi absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będą przystępować do rekrutacji na studia II stopnia. 

Nowe studia II stopnia

MA in Children’s Rights and Childhood Studies (MICRACS)

Po raz pierwszy w stuletniej historii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej do oferty studiów magisterskich dołączamy studia dwuletnie, prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Są to studia stacjonarne, przeznaczone dla osób z pasją rozwojowo-badawczą, dla wszystkich którym bliskie są dobrostan i prawa dziecka oraz pragnienie ich wspierania w różnych instytucjach (zarówno publicznych, jaki i niepublicznych - fundacjach, stowarzyszeniach) krajowych i międzynarodowych. 

Praca socjalna

Celem studiów drugiego stopnia jest umożliwienie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna jest równoznaczne ze spełnieniem kryteriów niezbędnych do uzyskania II stopnia specjalizacji zawodowej (od absolwentów nie wymaga się posiadania I stopnia specjalizacji zawodowej w ubieganiu się o awans do kolejnego). Program studiów realizowany na kierunku daje szansę dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta, dzięki możliwości wyboru jednego z dwóch modułów poszerzających wiedzę i umiejętności: Mediacje rodzinne i społeczne oraz Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej.
 

Powiązane artykuły

Dodatkowa rekrutacja na studia 2022/2023 w Akademii Pedagogiki Specjalnej

studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie. Zapisy do 21 września. Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej

AKADEMIA PRZYSZŁEGO STULECIA

Jubileusz 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

czytaj dalej

DOŁĄCZ DO NAS !

Zapraszamy serdecznie Licealistów, Maturzystów, wszystkich kandydatów zainteresowanych studiowaniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Wirtualne Dni Otwarte APS 17 i 24 kwietnia.

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ

RETORYKA PEDAGOGICZNA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW - KURS DOSKONALĄCY W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane