Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: oświetlacz filmowy, grip technician. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym.

1 rok, 2 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent Kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: Oświetlacz filmowy (electrician) lub Wózkarz, operator kranu (Grip technician). Wszystkie zajęcia na kierunku Cinematography Light Grip odbywają się w Warszawie. Planowane zajęcia w Niemczech. Kierunek realizowany jest wspólnie z największym w Polsce światła filmowego: PIRAMIDA  FILM. Współpracujemy z firmami MOVIEBIRD i GRIP SEVEN w zakresie jazdy kamery.

Słuchacze uczą się podstaw technologii operatorskiej, oraz praktycznych zagadnień technicznych i technologicznych z jednej wybranej dziedziny: Oświetlacz filmowy, Operator wózka i kranu (grip technician). Nauka odbywa się w języku polskim, nomenklatura zawodowa uczona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kurs jest podzielony na II części:

I część
– ogólna wiedza operatorska, elementy języka filmowego, teoria światła i prądu i podstawowe umiejętności z zakresu 2 operatorskich zawodów filmowych

II cześć
– praktyczna nauka wybranych specjalności

Wiedza ogólna: Podstawy sztuki i technologii operatorskiej na poziomie I roku szkoły filmowej

Umiejętności zawodowe: zasady oświetlania planu filmowego, techniki oświetleniowe, rodzaje źródeł światła, budowa lamp, zasady zasilania prądowego, konstrukcja i obsługa urządzeń elektrycznych i grip, nauka pełnej nomenklatury technicznej i zawodowej w 3 językach, ogólne zasady eksponometrii, pomiary światła i barwy, interpretacja tablic testowych, zasady transportu techniki filmowej, agregaty, światło w nocy, dzień, wnętrze, studio, plener. Green Film Making.

Umiejętności zawodowe: zasady ruchu kamery, plastyka ruchu i kontynuacja, technika wózkowa: wszystkie rodzaje jazdy kamery załogowe i niezałogowe, krany mechaniczne, krany z remote head. Budowa i konserwacja sprzętu, obsługa elektroniki i mechaniki urządzeń. Konserwacja, składowanie, transport sprzętu grip. Nauka zróżnicowanych zadań ekipy Grip w produkcji polskiej, europejskiej i amerykańskiej (praktyka).

Zajęcia wyjazdowe.

Uczestnicy kursu pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, oprawami oświetleniowymi HMI, LED, Fluo, Tungsten, gripem oświetleniowym, dolly różnego rodzaju dostępne na rynku, kranami kamerowymi, innymi urządzeniami do jazdy kamery.

Zajęcia odbywają się w studiu zdjęciowym, dekoracji, studiu filmowym i TV, obiektach naturalnych i plenerze. Kursanci współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi, realizują zdjęcia do etiud słuchaczy Kierunku Reżyseria i Operatorski w AMA, pracują z aktorami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wykłady teoretyczne ( ewentualnie online ) i zajęcia praktyczne, z naciskiem na praktykę.

Wykładowcami AMA są operatorzy filmowi, asystenci, mistrzowie oświetlenia, oświetlacze, Key Grip, wózkarze, operatorzy kranu , technolodzy filmowi, pracownicy profesjonalnych rentali.

Celem pierwszego semestru nauki jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami pracy oświetlacza filmowego i wózkarza, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do wykonawczych zawodów operatorskich. Ogólnymi tematami pierwszego semestru są:

światło w filmie, ruch kamery, technika i technologia operatorska, zasady BHP, praca w studio i wnętrzach naturalnych, plenerze.

Celem drugiego semestru jest wyćwiczenie danych umiejętności filmowych w pracy na planie z oświetleniem, lampami, prądem ,kablami i podłączeniami, praca na wysokości, oświetlenie podwodne, umiejętności pracy w ekipie filmowej i na planie filmu fabularnego, zdobycie pełnej znajomości aktualnego sprzętu oświetleniowego dostępnego ma świecie. Słuchacze uczą się w specjalności GRIP także umiejętności ustawiania jazdy w każdych warunkach i tempie, wykonywania prawidłowej jazdy kamery na poziomie profesjonalnym, ustawiania kranu kamerowego i kranu Remote, wykonywanie ruchów kranem i jazdy karanem, podstaw szwenkowania głowicą zdalnie sterowaną – Remote Head. W toku nauki zwraca się również uwagę słuchaczy na wzajemne przenikanie się operatorskich zawodów filmowych, zapoznając ich ze specyfiką pracy poszczególnych członków ekipy filmowej. Każdy słuchacz Kierunku Cinematography uczy się także elementów inscenizacji  na planie i podstaw produkcji filmowej. W trakcie każdego semestru uczestnicy kursu realizują, pod okiem wykładowców, grupowe ćwiczenia filmowe.

Dyplom  Kierunku Cinematography Light Grip w Warszawie

Podstawą zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymują Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Kierunek Cinematography Ligh/Grip przygotowuje do pracy w zawodach:

Oświetlacz filmowy (electrician), grip technician,  wózkarz, operator kranu (grip technician).

Absolwenci Kierunku Cinematography Light/Grip w Warszawie uzyskują ponadto uprawnienia do pracy na podnośniku i podstawowe uprawnienia elektryczne (płatne osobno) 

Kierunek realizowany jest wspólnie z największym w Polsce światła filmowego: PIRAMIDA  FILMS
 

Powiązane artykuły

Postproduction /Preproduction cinema w AMA FILM ACADEMY WARSZAWA

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: VFX – cyfrowe efekty wizualne, CGI- computer-generated imagery, Animacja 3D, Color Grading – korekcja barwna obrazu, Korekcja barwna obrazu, Film Restoring.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane