Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Postproduction /Preproduction cinema w AMA FILM ACADEMY WARSZAWA

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: VFX – cyfrowe efekty wizualne, CGI- computer-generated imagery, Animacja 3D, Color Grading – korekcja barwna obrazu, Korekcja barwna obrazu, Film Restoring.

2 lata, 4 semestry. Jeden semestr to 8 zjazdów, średnio co 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w piątki od godziny 16:00 do 20:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 18:00 i niedziele od godziny 10:00 do 18:00. Kurs odbywa się wyłącznie w  Warszawie. 

Postproduction/Preproduction cinema w AMA

Kierunek VFX, CGI, 3D, Color Grading, Restoring w AMA FILM ACADEMY to niespotykany w innych szkołach, jedyny w Polsce kurs zagadnień współczesnej cyfrowej preprodukcji i postprodukcji obrazu: Efektów wizualnych VFX, Komputerowo generowanej rzeczywistości, korekcji barwnej obrazu i rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Kurs jest dedykowany zarówno początkującym adeptom, jak i zaawansowanym kandydatom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności na poziomie profesjonalnym.

Każdy z uczestników wybiera odpowiednią dla siebie specjalność.

Kierunek Postprodukcji i Preprodukcji Obrazu dzieli się na odrębne specjalizacje: Color Grading, VFX i Animacja 3D.

Każdy ze słuchaczy w II roku nauki wybiera swoją podspecjalizację ( CGI, VFX, Color, Restoring, Animacja ) i jest indywidualnie kształcony w danym kierunku.

Wykładowcami na tym kierunku są znani polscy montażyści, koloryści, specjaliści od efektów VFX i animacji 3D.

Pierwszy rok obejmuje wspólną dla obu specjalizacji naukę elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, konstrukcji dzieła filmowego oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie.

Po pierwszym roku uczestnicy kursu wybierają jedną z dwóch specjalizacji: Color Grading lub VFX i Animacja 3D.

Od trzeciego semestru szczególny nacisk w programie nauczania kładziony jest na naukę rzemiosła. Teoria pełni rolę pomocniczą, ułatwiającą realizację zadań praktycznych. Podczas drugiego roku uczestnicy kursu udoskonalają zawodowe umiejętności zgodnie z programem wybranej specjalizacji.

Program specjalizacji Color Grading obejmuje kształcenie z zakresu montażu obrazu i dźwięku na współczesnych platformach Avid, Adobe Premiere oraz intensywną naukę z zakresu korekcji obrazu i color gradingu na platformie DaVinci Resolve i Base Light.  Zajęcia na specjalizacji przygotowują do samodzielnej pracy do pracy w zakresie color gradingu znajdującego zastosowanie w filmie, TV i reklamie, lub montażysty obrazu. Uczestnicy kursu poznają teorię i historię montażu filmowego, zarys historii malarstwa, teorię barw i struktury światła. Uczą się praktycznego wykorzystania interfejsu oprogramowania powszechnie używanego w zawodzie montażysty i specjalisty od color gradingu. Nabywają kompetencji w dziedzinie montażu i gradingu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiadują się, jak wykonywać napisy i opracowania graficzne. Uczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Kursanci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Uczą się korekcji gęstościowych i barwnych, wykonywania masek, wyciągów barwnych, przejść i dynamicznych korekt, importu i eksport materiału cyfrowego. Poznają zasady wykonywanie kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach oraz DCP (kopie cyfrowej projekcji kinowej). Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Biorą udział w licznych ćwiczeniach i zajęciach praktycznych.

Program specjalizacji VFX i Animacja 3D obejmuje naukę cyfrowych efektów specjalnych dla filmu, reklamy i TV, przy użyciu aktualnych oprogramowań Foundry Nuke, Adobe After Effects, Fusion oraz naukę animacji 3D w oparciu o program Autodesk Maya. Osobnym działem kształcenia będzie praca w silniku Unreal engine. w zakresie komputerowego generowania ruchomych obrazów 3D, VR, znajdujących zastosowanie w filmie, TV oraz reklamie. Słuchacze uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych dotyczących tworzenia scenariusza i storyboardu, previsu, produkcji  w wybranym pakiecie 3D, produkcji VFX, przygotowania scenografii wirtualnych do filmu, zaawansowanej preprodukcji obrazu, oraz postprodukcji, planu i strategii promocji animacji. Zdobywają wiedzę na temat wpływu technologii na rozwój VFX i. całego działu CGI, oraz opisu parametrów sprzętu. Uczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elementów compositingu i renderingu. Uczestniczą w licznych zajęciach z zakresu  tworzenia efektów VFX,  dotyczącymi m.in. analizy scenariusza i organizacji pracy nad efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), prewizualizacji i pracy na planie zdjęciowym w ramach supervisingu (tracking markers, greenscreen, HDRI), formatów cyfrowych i zrozumienia przestrzeni kolorystycznych (color space, LUTs), techniki kompozycji obrazu (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI – modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graficznych i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits).

Ważnym elementem kształcenia będzie dział rozwijającej się techniki LED Production, VR, oraz techniki restoringu filmowego.

Nauka będzie prowadzona PROJEKTOWO, słuchacze będą brali udział stale w symulowanej produkcji projektu filmowego, wykonując poszczególne funkcje.

Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwalowej.

Dyplom na Kierunku Postprodukcja Obrazu

Podstawą ukończenia kierunku i uzyskania dyplomu jest realizacja dyplomowego zadania praktycznego i zdanie egzaminu teoretycznego. Słuchacze, którzy uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają Dyplom AMA FILM ACADEMY.

Słuchacze AMA mają do dyspozycji zaawansowane stanowiska montażowe, VFX i color grading.

Kierunek realizowany jest w AMA Warszawa.
 

Powiązane artykuły

Kierunek Cinematography Light/Grip w Warszawie

Profesjonalny, praktyczny kurs na poziomie zaawansowanym w zakresie: oświetlacz filmowy, grip technician. Przygotowuje do samodzielnej pracy na planie filmowym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane