Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego partnerem SGTiR

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego będą wspólnie działać na rzecz kształcenia kadr dla przemysłu hotelarskiego w naszym kraju – obie instytucje nawiązały w czerwcu 2014 r. ścisłą współpracę. IGHP została także partnerem merytorycznym specjalności organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym – podsumowuje Ireneusz Węgłowski – Prezes IGHP i Wiceprezes Zarządu Grupa Hotelowa Orbis S.A.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji natomiast jest nowoczesną uczelnią biznesową przygotowującą absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi.
Jednym z kluczowych celów współpracy SGTiR i IGHP będzie partnerstwo przy specjalności organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.

– Studenci zarówno na studiach I i II stopnia będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez praktyków, wezmą udział w projektach biznesowych oraz stażach i praktykach w firmach zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – podkreśla dr Krzysztof Celuch, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

Prezes IGHP został także zaproszony do rady biznesu powołanej w SGTiR, która będzie koordynowała współpracę z otoczeniem biznesowym.

Więcej na temat uczelni: www.sgtir.edu.pl

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane