Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

Ruszył nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10 – 14 kwietnia 2019 r.

Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane