Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

GALA FINAŁOWA XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ

14 kwietnia 2014 najlepsi szkolni inwestorzy wyłonieni z prawie 8 500 drużyn reprezentujących 850 szkół odbiorą dyplomy i wyróżnienia na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.


Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainicjowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych, która wspiera Fundację 2065 im. Lesława Pagi w organizacji kolejnych edycji. Projekt poprzez zabawę ma przybliżyć młodzieży i nauczycielom umiejętność poruszania się na rynku finansowym. Wszyscy uczestnicy Gry mogą wziąć także udział w kursie e-learningowym, który uczy jak inwestować na giełdzie, wyjaśniając tajniki praw rządzących rynkiem, dostępu do notowań i składania zleceń. Zdobyte umiejętności można od razu weryfikować dokonując transakcji giełdowych na platformie Gry.

Od października 2013 r. do stycznia 2014 r. uczniowie inwestowali wirtualne 100 tysięcy zł w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, zmagając się z bardzo trudnym rynkiem.

W czasie trwania SIGG główny indeks giełdy WIG20 stracił prawie 5% proc. Ale młode rekiny rynku poradziły sobie z tą sytuacją – najlepsi o ponad ¼ zwiększyli wartość swoich portfeli, potwierdzając, że najmłodsze pokolenie Polaków coraz częściej aktywnie korzysta z projektów edukacyjnych, propagujących wiedzę ekonomiczną. W roku szkolnym 2013/2014 do GRY przystąpiła rekordowa liczba prawie 8 500 zespołów z 850 szkół – razem 27 788 uczestników!

Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Kinderki z Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
- 28,64% zysku

II miejsce: MGN z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
- 22,32 % zysku

III miejsce: Rebelde z Technikum nr 2 w Mysłowicach
- 20,29% zysku

W marcu 2014 r. trwała dogrywka na kontraktach terminowych na indeks WIG20.
Zwycięzcą został zespół Trzej pancerni bez psa z Technikum nr 2 w Mysłowicach. Wartość portfela inwestycyjnego zespołu wzrosła o 103,59%.

Trzech najlepszych uczestników tegorocznej edycji kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL zostało wyłonionych w dogrywce klasówki online. Zadaniem w dogrywce było opracowanie głównych założeń strategii inwestycyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w oparciu o analizę informacji z makrootoczenia, otoczenia sektorowego i wnętrza interesujących spółek. Zwycięskie prace należą do:

Damian Kutyła, XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie
Dawid Janulek, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
Iwona Jaśtak, II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Poznanie w praktyce zasad inwestowania, a także reguł rynku kapitałowego poprzez udział w mądrej i uczciwej rywalizacji jest dla uczestniczących w SIGG młodych ludzi cenniejszym doświadczeniem niż jakikolwiek wirtualny zysk.

Więcej informacji: www.paga.org.pl
Kontakt: Marta Kozuba, (22) 537 73 36

Organizatorzy: Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełda Papierów Wartościowych
Kurs SIGG.EDU.PL realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Patron Honorowy: Ministerstwo Skarbu Państwa
Patron Gali: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Projekt dofinansowany przez: Fundacja PZU
Patron Medialny: Polsat Biznes; Interklasa, www.pomaturze.pl, edunews.pl

CO TO JEST SIGG?

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa składa się z gry inwestycyjnej i kursu e-learningowego. Uczestnikami SIGG są 3-4 osobowe zespoły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela.
Kursu e-learningowy wyjaśniając tajniki praw rządzących rynkiem, uczy jak inwestować na giełdzie, dostępu do notowań i składania zleceń. Zdobyte umiejętności uczniowie od razu weryfikują – logując się do systemu i samodzielnie dokonując transakcji giełdowych.
Warszawska Giełda daje dostęp do notowań on-line oraz umożliwia samodzielne dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży akcji z indeksów WIG30 i mWIG40 oraz krótkiej sprzedaży. Każdy zespół ma do zainwestowania 100 tysięcy wirtualnych złotych.
Najlepsze zespoły, które osiągnęły największy zysk z giełdowych inwestycji, i ich opiekunowie otrzymują nagrody - laptopy, tablety, a także projektory i sprzęt komputerowy dla swoich szkół.

Uczniowie i nauczyciele rekomendują tę Grę ze względu na możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania, zdobycia umiejętności analizowania i opracowywania strategii działania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Są to cenne doświadczenia dla młodych ludzi przygotowujące ich do poruszania się w przyszłości na rynku pracy. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane