Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Finanse i rachunkowość - nowy kierunek studiów w WSH

[b]Finanse i rachunkowość[/b] - jeden z najbardziej popularnych i obleganych kierunków studiów pojawił się w ofercie edukacyjnej naszej uczelni. W dobie dynamicznych przemian w Polsce i całej Unii Europejskiej, studia finansów i rachunkowości dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów.

Dlaczego Finanse i rachunkowość w WSH?
Wyższa Szkoła Handlowa oferuje nowoczesny program studiów na poziomie licencjackim, opracowany we współpracy z wybitnymi specjalistami z branży finansowej i konsultingowej. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę naukowców i praktyków, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zdobywali w kraju i poza jego granicami. Odbywać się będą w języku polskim i angielskim (np. Controlling, Finance and Accounting, How to Read Fi-nancial Statements).

Co po studiach?
Firmy – od jednoosobowych po wielkie korporacje, a także administracja państwowa i samo-rządowa oraz instytucje wszelkiego rodzaju potrzebują fachowców od finansów i rachunko-wości. Dlatego absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w bankach, firmach ubezpie-czeniowych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, przedsię-biorstwach w działach finansowych i księgowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Studenci zostaną wszechstronnie przygotowani do prowadzenia własnej dzia-łalności gospodarczej, a także swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz wykorzystywania technologii informa-cyjnych.

Więcej Informacji na stronie www.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane