Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dzień otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

6 marca 2015 r. uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To najlepsza okazja, by zobaczyć uczelnię, poznać studentów i wykładowców oraz ofertę kierunków studiów, uczestniczyć w ciekawych zajęciach.

Dzień Otwarty UKW to warsztaty, pokazy i wykłady skierowane do przyszłych studentów. Program imprezy podzielony jest tematycznie na: spotkania informacyjne, nauki humanistyczne, nauki pedagogiczno-psychologiczne, nauki inżynierskie, nauki ścisłe i przyrodnicze, języki obce, sport, tak by każdy uczestnik mógł łatwiej odnaleźć interesujące go zajęcia. Część z nich dotyczy przygotowania do matury oraz wyboru kierunku studiów. Poza częścią warsztatową, przygotujemy część targową, gdzie będziecie mogli porozmawiać ze studentami i wykładowcami o interesujących Was kierunkach.

Zapisywać się na warsztaty możecie za pośrednictwem formularza online (zapisy indywidualne i grupowe).

PROGRAM

Dzień otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Kiedy: 6 marca 2015 r. , godz. 9.30-14.00
Gdzie: główny kampus naszej UKW, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.
Zapisy na www.dzienotwarty.ukw.edu.pl

Spotkania informacyjne

9:30 – 9:55 - Prezentacja oferty dydaktycznej UKW
– maks. 200 osób – Aula Nova (ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek F, I piętro)
Co nowego w ofercie edukacyjnej UKW? Jak przejść przez proces rekrutacyjny? Dlaczego warto
wybrać naszą uczelnię? Spotkanie to będzie odpowiedzią na te i inne nurtujące Was pytania.

10:00 – 14:00 - Vademecum niepełnosprawnego studenta – mgr Radosław Cichański
– maks. 30 osób – s. 6 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek F, I piętro)
Wsparcie prawne i finansowe, aktywizacja społeczna na przykładzie Zrzeszenia Studentów
Niepełnosprawnych UKW. Aktywizacja zawodowa na przykładzie Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji.

10:00 – 11:30 – Warsztat samoobrony – Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa
Narodowego
– maks. 30 osób – sala gimnastyczna (ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Celem warsztatu jest nabycie umiejętności panowania nad swoimi emocjami w sytuacjach
zagrożenia oraz dostosowania technik obrony do rodzaju ataku.

12:00 – 13:30 – Dostępność przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących – Maciej
Kasperkowiak (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
– maks. 200 osób – Aula Atrium (ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Wykład połączony z warsztatem poruszającym m.in. kwestie funkcjonowania w sferze społecznoprawnej
osób z problemami słuchu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału
w eksperymencie, pozwalającym doświadczyć różnego rodzaju barier komunikacyjnych, z jakimi
borykają się na co dzień osoby z niedosłuchem.

13:45 – 14:15 - Prezentacja oferty dydaktycznej UKW
– maks. 200 osób – Aula Atrium (ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Co nowego w ofercie edukacyjnej UKW? Jak przejść przez proces rekrutacyjny? Dlaczego warto
wybrać naszą uczelnię? Spotkanie to będzie odpowiedzią na te i inne nurtujące Was pytania.

Nauki humanistyczne

10:00 – 10:50 – Klub Kinga – Ewelina Tęcza, Daria Wojdanowicz, Hanna Gaweł
– maks. 30 osób – Biblioteka UKW (ul. K. Szymanowskiego 3 – zbiórka przy recepcji)
Studenci informacji naukowej podejmą się analizy wydawnictw autorstwa Stephena Kinga i ich
ekranizacji, projektów okładek jego książek. Przedstawią również statystykę i popularność
poszczególnych tytułów w oparciu o miarodajne źródła bibliograficzne. Całość będzie się składała
z trzech modułów, po których zaprosimy uczestników do dyskusji nad popularnością tego pisarza
wśród młodzieży.

10:00 – 10:55 – Kryminalistyka w praktyce – Monika Gryczka, Paulina Karczewska, Agata
Januszewska, Marta Piotrowska, Marek Barszcz
– maks. 40 osób – s. 27 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Wykład połączony z pokazem. Wyjaśnimy podstawowe pojęcia i metody kryminalistyczne.
Każdy z uczestników będzie mógł zobaczyć jak wygląda pobieranie odcisków palców oraz
spróbować samodzielnie zebrać ślady.

10:00 – 10:55 – Oczy szeroko otwarte. Naucz się inaczej patrzeć na świat – dr Aneta
Baranowska, dr Joanna Janiszewska, dr Magda Szczepańska
– maks. 30 osób – s. 154 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Weź udział w grze, która pokaże Ci jak schematycznie patrzysz na świat. Odkryj, jaką rolę w
postrzeganiu innych pełnią stereotypy i jak się ich wystrzegać.

10:00 – 10:45 – Dziennikarstwo i media w Ameryce Łacińskiej – dr Radosław Sajna
– maks. 30 osób – s. 133 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Wykład poświęcony będzie problemom dziennikarstwa i funkcjonowania mediów w
specyficznym kontekście kulturowym Ameryki Łacińskiej. Mowa będzie o powiązaniach
dziennikarstwa i mediów ze światem kultury, polityki czy środowiska przyrodniczego w
niezwykle zróżnicowanym regionie latynoamerykańskiej wspólnoty.

10:00 – 10:55 – Fantastyka niejedno ma imię – dr Mirosław Gołuński
– maks. 20 osób – s. 156 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Fantasy, Science Fiction, a może jeszcze coś innego? Fantastyka ma coraz więcej oblicz i staje się
coraz większą rywalką dla głównego nurtu. W czasie warsztatu chcielibyśmy uporządkować
trochę ten zamęt, pokazując związki fantastyki z tzw. głównym nurtem i zastanowić się nad jej
atrakcyjnością i wartościami, które może nam oferować. Punktem wyjścia będą zarówno
klasyczne utwory fantasy Tolkiena i Sapkowskiego, jak i najnowsze: Wattsa, Valente, Johna
Crowleya czy Chrisa Becketta.

11:00 – 11:55 – Inżynieria genetyczna – szanse i zagrożenia – prof. Ryszard Mordarski
– maks. 100 osób – s. 27 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Szybki rozwój genetyki stawia przed współczesną medycyną z jednej strony wielkie możliwości
związane z poprawą jakości ludzkiego życia (wykrywanie chorób uwarunkowanych genetyczne,
diagnostyka prenatalna, produkcja lekarstw), z drugiej zaś zagrożenia w postaci pokusy
"udoskonalania" człowieka, poprawiania natury i projektowania idealnego gatunku. Jak będzie
wyglądał człowiek XXX wieku? Czy uda się jeszcze bardziej wydłużyć jego życie? Czy będzie w
czymkolwiek przypominał współczesnego Homo sapiens? Wyruszymy w filozoficzną podróż by
na pytania te odnaleźć odpowiedzi.

11:00 – 11:55 - Filozofia a niestandardowe sposoby myślenia i kreatywnego planowania
przyszłości – Patrycja Śmiechowska
– maks. 30 osób – s. 133 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Kreatywne myślenie jest umiejętnością, którą można doskonalić. Pomaga ono nie tylko w
rozwiązywaniu problemów i mierzeniu się z trudnościami, ale także daje możliwości zatrudnienia
na różnych stanowiskach łącznie z prowadzeniem własnego biznesu. Dowiedz się jak rozwijać
swój wrodzony intelektualny potencjał.

11:00 – 11:45 – Moda jako dialog kultur - dr Iwona Jastrzębska-Puzowska
– maks. 30 osób – s. 154 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Przedmiotem warsztatu będzie moda jako zjawisko kulturowe i te sposoby jej tworzenia, które
opierają się na dialogu z innymi kulturami (m.in. hobo, boho, grunge, stylizacja, modernizacja).

12:00 – 12:45 – Narodziny pocztówki – prof. Ewa Górecka
– maks. 30 osób – s. 154 (ul. J.K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Wystąpienie przedstawia początki pocztówki, jej związki z kulturą oraz funkcje jakie pełniła.

12:00 – 12:55 – Historyczne uwarunkowania polityki regionalnej – dr Tomasz Kawski
– maks. 30 osób – s. 153, (ul. J.K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Na przykładzie wybranych państw należących do Unii Europejskiej (np. Polska, Dania,
Hiszpania, Niemcy) zostaną wskazane czynniki, które doprowadziły do powstania odmienności
regionalnych. Obok płaszczyzny czysto historycznej pojawią się uwarunkowania geograficzne,
kulturowo-cywilizacyjne, religijne i gospodarcze. Kolejnym wątkiem będzie zwrócenie uwagi na
trwałość zjawiska, jego istotną rolę w konstytuowaniu lokalnych tożsamości i tradycji oraz na
skutki znajdujące swoje odzwierciedlenie w polityce regionalnej Unii Europejskiej i
poszczególnych państw członkowskich.

12:00 – 12:45 – Projekt miLiona ludzi z wyobraźnią: Szkolenie I – Inspiruj i (do)ceń siebie!–
studenci kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
– maks. 30 osób – s. 23-24, (Sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. J.K. Chodkiewicza
30, parter)
Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą przekonać się, jak wielkim
potencjałem dysponują, jak wiele zależy od nich samych, ich wewnętrznej siły i odpowiedniego
nastawienia. Jeśli zatem nie macie pewności, gdzie poszukiwać inspiracji i jak z nich korzystać,
koniecznie przyjdźcie na nasze szkolenie.

12:00 – 12:55 – Walory turystyczno-kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – prof.
Dariusz Karczewski
– maks. 100 osób – s. 27 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Uczestnicy warsztatu odbędą wirtualną (prezentacja multimedialna z komentarzem autora)
wycieczkę po wybranych, wartych bliższego poznania, miejscowościach naszego regionu
Tucholi, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Golubiu-Dobrzyniu, Radzyniu Chełmińskim,
Brodnicy, Nieszawie, Strzelnie, Kruszwicy i Mogilnie.

13:00 – 13:45 – Projekt miLiona ludzi z wyobraźnią: Szkolenie II - Jak zwiększyć
kreatywność o 98 procent?! – studenci kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
– maks. 30 osób – s. 23-24, (Sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. J.K. Chodkiewicza
30, parter)
Zachęcamy wszystkich, aby dali szansę wyzwolenia w sobie kreatywności, a my pokażemy jak to
zrobić i co dzięki temu możecie zyskać.

13:00 – 13:55 – Wizerunek i promocja a social media - warsztaty z marketingu politycznego
- Koło Naukowe Studentów Politologii
– maks. 30 osób – s. 133 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztaty przybliżające proces kreowania i promocji wizerunku w mediach społecznościowych.

13:00 – 13:55 – Historia uczy i bawi – dr Teresa Maresz, dr Ewa Puls
– maks. 30 osób – s. 156 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Uczestnicy warsztatów: obejrzą prezentację multimedialną pt. "Historia nie jest nudna. Czyli,
gdzie szukać historii, która nie tylko uczy, ale i bawi" przygotowaną przez dr Teresę Maresz, a
następnie, przy pomocy różnych źródeł (w tym pisanych, rzeczowych, ikonograficznych i
kartograficznych) oraz zaproponowanych przez dr Ewę Puls kilku technik dramy, poznają
wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców międzywojennej Bydgoszczy (m.in. handel i
komunikację miejską).

Nauki pedagogiczno-psychologiczne

9:55 – 10:55 Podstawy b-Learningu. Teoria i praktyka – mgr Adam Mroczkowski
- maks. 15 osób, s. 10 (ul. Chodkiewicza 30, pawilon E, parter)
W XXI wieku dynamiczny rozwój technologii sieciowych sprawił, że są one obecne niemalże
w każdej dziedzinie naszego życia. Robimy zakupy, poszukujemy informacji, czytamy,
gramy, oglądamy filmy, a coraz częściej także zarabiamy wykorzystując Internet. Kolejne
pokolenia, dla których jest to stan naturalny nazywa się "pokoleniem Google". A co z
edukacją szkolną? Jak oplatająca nas wirtualna sieć może zmienić nauczanie?

10:00 – 11:50 – Praca na wakacje(?)!- czyli niezbędnik osoby poszukującej zatrudnienia -
Elwira Rakowska, Katarzyna Bilicka
– maks. 30 osób – s. 23-24, (Sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. J.K. Chodkiewicza
30, parter)
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat miejsc pracy wakacyjnej, metod poszukiwania takiej pracy
oraz uświadomią sobie korzyści płynące z pracy wakacyjnej, poznają pożądane przez
pracodawców cechy pracownika oraz uświadomią sobie, jak dużą rolę w poszukiwaniu pracy
odgrywa kreatywność. Lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, zdobędą umiejętność
eksponowania własnych atutów, poznają czynniki motywujące do działania oraz zdobędą wiedzę
na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jej wpływu na skuteczność przekazu
informacji, jak również poznają niezbędne wskazówki zwiększające szanse na sukces, zdobędą
umiejętność tworzenia swojego ogłoszenia w prasie, Internecie itp.

10:00 – 11:30 – Bajka o Zielonym Kapturku – mgr Żaneta Freund
– maks. 16 osób – s. 138 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat ma na celu ukazanie najczęstszych błędów popełnianych w czasie komunikacji oraz
rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.

10:00 – 10:50 – Muzykowanie bez tajemnic – mgr Mirosława Gawryłkiewicz
– maks. 25 osób – s. 135 (budynek E, ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Zajęcia o charakterze edukacyjnym. Przeznaczone dla opiekunów i osób kierujących wczesnym
rozwojem muzycznym dziecka. Zajęcia są oparte na formach muzyczno-ruchowych i pokazują
jak aktywnie rozwijać koordynację i wyobraźnię dziecka wieku 4-9 lat. Atrakcyjny materiał
muzyczny jest dodatkowym atutem takich zajęć z dziećmi.

10:00 – 10:45 – Odpowiadam za to, co powiedziałem, nie za to co zrozumiałeś. O trudnej
sztuce komunikacji międzyludzkiej słów kilka – mgr Alicja Bania
– maks. 20 osób – s. 155 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Poznanie schematu prawidłowego komunikowania się. Ćwiczenia praktyczne - komunikujemy się
poprawnie. Aktywne słuchanie - jak zrozumieć, co nadawca miał na myśli.

10:00 – 10:55 – Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem – dr Izabela Plieth-Kalinowska,
mgr Tatiana Grabowska
– maks. 25 osób – s. 20 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, pawilon E, parter)
Warsztat pozwala zrozumieć, jaką rolę odgrywają emocje i pozytywna motywacja w wyzwoleniu
twórczej aktywności każdego z uczestników. Dostarcza wiedzę dotyczącą metod pracy z grupą. 5

11:00 – 14:00 – Arteterapia w pracy pedagoga – dr Blanka Poćwiardowska, dr Wioletta Junik
– maks. 15 osób – s. 155 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Podczas warsztatu młodzież będzie miała możliwość poznania metod pracy z zakresu arteterapii.
Będziemy wspólnie tworzyć unikalne prace plastyczne, które każdy bez względu na umiejętności,
potrafi zrobić.

11:00 – 11:45 – Kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych – dr Aldona Molesztak –
maks. 15 osób – s. 135 (budynek E, ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Przeprowadzenie gier kształtujących poczucie kontroli, radzenia sobie ze stresem, aspiracji
zawodowych.

12:00 – 12:55 – Nowe technologie w diagnozie i terapii psychologicznej – dr Anna Rasmus –
maks. 15 osób - s. 133 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Celem warsztatu będzie przedstawienie nowych technologii z zakresu psychofizjologii i
informatyki jakie wykorzystuje się w codziennej pracy psychologicznej. Przedstawione zostaną
najnowsze metody biofeedback EEG, HRV, HEG oraz komputerowe programy wspomagające
diagnozę i treningi funkcji poznawczych. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić na sobie krótkie
eksperymenty psychologiczne.

12:00 – 12:55 - Jak Jaś stał się Janem - twórczo na temat rozwoju człowieka - Daria Jagielska,
Monika Misiak, Diana Diaków, dr Magdalena Miotk-Mrozowska
– maks. 15 osób – s. 135 (budynek E, ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Kim jest psycholog wspomagania rozwoju? Jakie są obszary pracy psychologa wspomagania
rozwoju? Czym jest rozwój i jak go wspomagać? Jaka jest różnica pomiędzy wspomaganiem
rozwoju a coachingiem? Uczestnicy warsztatu poznają odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące
psychologii wspomagania rozwoju, czyli jednej z form pomocy psychologicznej szczególnie
potrzebnej w nowoczesnym społeczeństwie.

12:00 – 12:50 – Kultura emisji dźwięku mowy – zapanuj nad swoim głosem przed maturą.
Warsztat kompetencji komunikacyjnych dla maturzystów - dr Agnieszka Hamerlińska Latecka
– maks. 20 osób – s. 135 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat skierowany jest do licealistów przystępujących do egzaminu maturalnego. Celem
warsztatu jest przedstawienie ćwiczeń mających na celu rozluźnienie narządów efektoralnych
odpowiedzialnych za powstawanie mowy i głosu. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób
wykorzystać komunikację werbalną i niewerbalną podczas przemawiania, zdawania egzaminów.

12:00 – 12:55 – Stres – jak go oswoić? – mgr Żaneta Freund
– maks. 14 osób – s. 138 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat ukazujący, czym jest stres, jakie są jego główne źródła i w jaki sposób można
eliminować stres w życiu codziennym.

13:00 – 13:50 – Kultura emisji dźwięku mowy – zapanuj nad swoim głosem przed maturą.
Warsztat kompetencji komunikacyjnych dla maturzystów - dr Agnieszka Hamerlińska Latecka
– maks. 20 osób – s. 135 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat skierowany jest do licealistów przystępujących do egzaminu maturalnego. Celem
warsztatu jest przedstawienie ćwiczeń mających na celu rozluźnienie narządów efektoralnych
odpowiedzialnych za powstawanie mowy i głosu. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób
wykorzystać komunikację werbalną i niewerbalną podczas przemawiania, zdawania egzaminów. 6

13:00 – 13:55 – Dlaczego warto być asertywnym? – mgr Żaneta Freund
– maks. 14 osób – s. 138 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat poświęcony zagadnieniu asertywności i jej zaletom.

13:00 – 13:55 – Co właściwie jest normalne? – dr Joanna Lessing-Pernak, mgr Ewa
Wyrzykowska, dr Anna Kobierecka-Dziamska
– maks. 15 osób – s. 155 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Warsztat poświęcony jest zagadnieniom normy i patologii w różnych ujęciach teoretycznych.
Uczestnictwo w nim pozwoli zrozumieć jakie są podstawy oceny i klasyfikacji zachowań
odbiegających od normy, zaburzonych i chorób psychicznych.

Nauki inżynierskie

10:00 – 10:45 – Skanowanie i drukowanie 3D – dr inż. Krzysztof Tyszczuk, mgr Zbigniew
Szczepański
– maks. 10 osób – Lab. 1 (ul. M. Kopernika 1, parter)
Inżynieria odwrotna - współczesne pojęcie inżynierskie opisujące zjawisko: podpatrujemy –
skanujemy - zapisujemy i wytwarzamy drukując na drukarce 3D.

11:00 – 11:45 – Napisz swój pierwszy program, czyli programowanie dla każdego
– mgr inż. Dariusz Mikołajewski
– maks. 15 osób – s. 107 (ul. M. Kopernika 1, I piętro)
Warsztat prezentuje programowanie w C# (Visual Studio .NET). Uczestnicy poznają podstawowe
zasady korzystania z ww. środowiska programistycznego aż po napisanie swojego pierwszego
działającego programu w C#.

11:00 – 11:55 – Rewitalizacja dróg wodnych unikalnym kierunkiem w Europie
– prof. Zygmunt Babiński
– maks. 200 osób – Aula Atrium (ul. J. K. Chodkiewicza 30)
W czasie wykładu słuchacze zapoznają się z problematyką rewitalizacji dróg wodnych w Polsce i
na świecie, w kontekście przyrodniczym, społecznym oraz gospodarczym. Będziecie mogli
poznać problematykę badawczą pracowników Katedry RDW, która zbieżna jest z treściami
wykładów i ćwiczeń realizowanych na ww. kierunku. Słuchacze na wykładzie zapoznają się z
walorami dróg wodnych, które później już jako studenci będą mogli aktywnie zgłębiać na
zajęciach.

12:00 – 12:45 – Sterowanie myślą, czyli wypróbuj intefejs mózg-komputer
– mgr inż. Dariusz Mikołajewski
– maks. 15 osób – s. 107 (ul. M. Kopernika 1, I piętro)
Warsztat prezentuje podstawy, działanie i perspektywy rozwoju interfejsów mózg-komputer
(BCI). Zapoznają się z dwoma z nich. Uczestnicy poznają podstawowe zasady korzystania z BCI
aż po zagranie każdego z uczestników w grę sterowaną prostym BCI.

12:30 – 13:00 – Laboratorium na Brdzie – mgr Dawid Szatten
– maks. 10 osób - Brda (Przystanek tramwaju wodnego Dworzec Autobusowy – pod Trasą
Uniwersytecką)
Warsztaty mają przybliżyć uczestnikom tajniki podstawowych pomiarów hydrologicznych,
służącym określeniu stanu wód w rzekach na przykładzie rzeki Brda. Nie tylko pod kątem jakości,
czy woda jest czysta czy zanieczyszczona, ale także pod kątem przebiegu podstawowych
procesów fizycznych przebiegających w wodach powierzchniowych.

Nauki ścisłe i przyrodnicze

10:00 – 10:45 – Analiza uziarnienia osadów mineralnych - dr Marcin Hojan, dr Mirosław
Rurek, dr Adam Krupa
– maks. 30 osób – s. 153 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Celem warsztatu jest pokazanie badania uziarnienia prób osadów mineralnych różnego
pochodzenia. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się co można na tej podstawie powiedzieć o tych
osadach , a także o środowisku, w którym były składane.

10:00 – 11:15 – Fizyka w praktyce – doświadczenia w laboratorium – dr Beata Pietrewicz,
mgr Lidia Mosińska, mgr Paweł Popielarski
– maks. 36 osób - s. 010 (wysoka piwnica, Instytut Fizyki, Pl. Weyssenhoffa 11)
W trzech podgrupach (każda do 12 osób) uczniowie wykonają doświadczenie zapisując jego
wyniki na specjalnie przygotowanych kontrolkach pomiarowych. Doświadczenia będą dotyczyły:
1. optyki geometrycznej (sprawdzanie prawa odbicia, załamania, zjawiska całkowitego
wewnętrznego odbicia, dyfracji światła monochromatycznego na siatce dyfrakcyjnej)
2. fizyki cząsteczkowej (wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy o różnych gęstościach)
3. mechaniki klasycznej (wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego z ruchu wahadła
prostego).

10:00 – 10:45 - Grzyby w szkle – mgr Jolanta Tyburska
– maks. 6 osób – (Al. Ossolińskich 12)
Uczestnicy dowiedzą się jak przenieść do warunków in vitro znaleziony w terenie owocnik, jak
wyglądają pojedyncze strzępki budujące grzyby. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość
założenia hodowli in vitro pieczarki.

11:00 – 11:50 – Komputerowe metody modelowania wielomanów - Lena Kadow, Paulina
Majewska, Agnieszka Remus
– maks. 30 osób – s. 3 (Pl. Weyssenhoffa 11)
Tak, jak wydobycie pięknych kształtów z kamienia ręką mistrza, możliwe jest wydobycie kształtu
wykresu funkcji z jej wzoru. Podczas warsztatów pokażemy, w jaki sposób można analizować
wykresy wielomianów stosując nowoczesne aplikacje komputerowe. Zajęcia poprowadzą
studenci koła naukowego Omega.

11:00 – 12:30 – Na czym będziemy jeździć w najbliższej przyszłości, czyli jak są
produkowane biopaliwa - mgr Dawid Mikulski, mgr Aleksandra Rolbiecka
– maks. 10 osób – Lab. 010 (ul. ks. J. Poniatowskiego 12, niski parter)
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodami biotechnologicznymi otrzymywania
oraz oczyszczania biodiesla. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą proces
transestryfikacji oleju rzepakowego z wytworzeniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz zasadami
pracy w laboratorium.

11:00 – 11:45 – Owady małe i duże – mgr Anna Sobieraj
– maks. 20 osób – s. 116 (Katedra Ekologii – Al. Ossolińskich 12, I piętro)
Prezentacja przedstawicieli wybranych rzędów owadów – motyli, chrząszczy, pszczół.
Demonstracja różnorodności barw oraz kształtów owadów oraz przystosowań do zajmowanych
przez nie specyficznych środowisk. Uczestnicy zapoznają się również z kilkoma przykładami
mimikry u owadów.

11:00 – 12:30 – Projektujemy trasę przyrodniczą po Bydgoszczy– dr Katarzyna Marcysiak –
maks. 20 osób – s. 10 (budynek E, ul. J. K. Chodkiewicza 30, parter)
Na początku zajęć, w ramach „burzy mózgów” omówione będą zagadnienia: przyroda a miasto,
walory przyrodnicze Bydgoszczy, potrzeba tworzenia ścieżek przyrodniczych. Towarzyszyć temu
będzie krótka prezentacja. W drugiej części uczestnicy, podzieleni na grupy, opracują własne
propozycje tras przyrodniczych po Bydgoszczy. Zajęcia zakończą się krótką prezentacją tras i
konkursem – wyborem najlepszego projektu.

11:00 – 11:55 – Jak zaplanować wakacyjną podróż - dr Adrian Lubowiecki-Vikuk
– maks. 25 osób – s. 156 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Celem zajęć będzie zwrócenie uwagi uczestników na właściwe przygotowanie się do wyjazdu
wakacyjnego. Zostaną zaprezentowane takie informacje jak: sposoby i weryfikacja zebranych
informacji o organizatorze turystycznym oraz miejscowości turystycznej; dokumenty niezbędne w
podróży i w czasie korzystania ze świadczeń; ubezpieczenie; zdrowie; bagaż. Uczestnicy będą
mieli okazję poznać praktyczne sposoby pakowania swoich bagaży.

11:30 – 13:00 – Fizyka w praktyce – doświadczenia w laboratorium – dr Beata Pietrewicz,
mgr Lidia Mosińska, mgr Paweł Popielarski
– maks. 36 osób - s. 010 (wysoka piwnica, Instytut Fizyki, Pl. Weyssenhoffa 11)
W trzech podgrupach (każda do 12 osób) uczniowie wykonają doświadczenie zapisując jego
wyniki na specjalnie przygotowanych kontrolkach pomiarowych. Doświadczenia będą dotyczyły:
1. optyki geometrycznej (sprawdzanie prawa odbicia, załamania, zjawiska całkowitego
wewnętrznego odbicia, dyfracji światła monochromatycznego na siatce dyfrakcyjnej)
2. fizyki cząsteczkowej (wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy o różnych gęstościach)
3. mechaniki klasycznej (wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego z ruchu wahadła
prostego).

12:00 – 12:55 – Biologiczne jeden z dziesięciu – mgr Zofia Ostrowska, Sandra Witkiewicz,
Mikołaj Kozłowski
– maks. 10 osób – s. 156 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Wiesz z ilu chromosomów składa się ludzki genom? Jaki kwas powstaje podczas kiszenia
ogórków? Skąd zarodki ptaków biorą tlen wewnątrz jaj? Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę
biologiczną. Pytania w teleturnieju „Jeden z dziesięciu” o tematyce biologicznej, to idealna
powtórka przed maturą. Nie obawiajcie się pytań wymagających bardzo specjalistycznej wiedzy z
danego tematu. Pytania formułowane są w taki sposób, aby udzielić na nie konkretnej
odpowiedzi. Najczęściej nie ma wariantów odpowiedzi do wyboru.

Języki obce

11:00 – 11:30 – Klein aber fein – bydgoska germanistyka dla zaawansowanych i
początkujących – dr Rafał Pokrywka, mgr Karol Gliszczyński
– maks. 30 osób – s. 153 (ul. J. K. Chodkiewicza 30, I piętro)
Prezentacja przedstawia szeroki zakres działalności Katedry Germanistyki. Nowe technologie w
pracy filologa, język w biznesie, hotelarstwie i turystyce, to tylko niektóre elementy naszego
kształcenia. Organizujemy integracyjne wyjazdy i wycieczki do Niemiec, niemieckie wieczorki
konwersacyjne, spotkania z przedstawicielami kultury niemieckiej, dbamy o rozwój naukowy i
kulturalny studentów prowadząc koło naukowe, które redaguje czasopismo studenckie
"Volltreffer". Zobacz, dlaczego wybrać germanistykę na UKW! 9

Muzyka

9:50 – 10:50 – Muzyk – zawód, który spełnia marzenia – koncert pracowników i studentów
Wydziału Edukacji Muzycznej oraz finalistki ostatniej edycji „The Voice of Poland” -
Agnieszki Twardowskiej – dr Beata Kamińska, dr Benedykt Odya, mgr Adam Skrętny
- maks. 200 osób – Aula Atrium (ul. Chodkiewicza 30, parter)
Wydział Edukacji Muzycznej kształci artystów, muzyków, ludzi z pasją. Wielu z absolwentów
możemy obserwować na muzycznych scenach, ale nie brakuje tutaj też studentów, którzy zdołali
już rozpocząć muzyczną karierę. Jedną z nich jest Agnieszka Twardowska, finalistka ostatniej
edycji programu The Voice of Poland.

Sport

12:00 – 12:55 – Ruch to zdrowie! – studenci wychowania fizycznego
– maks. 50 osób – sala gimnastyczna (ul. J. K. Chodkiewicza 30)
Prezentacja multimedialna promująca Instytut Kultury Fizycznej wraz z nowymi obiektami, oraz
liczne pokazy przygotowane przez studentów wychowania fizycznego (pokazy taneczne, sztuki
walki, judo, samoobrony itp.).

13:00 – 13:55 - Ruch to zdrowie! – studenci wychowania fizycznego
– maks. 50 osób – sala gimnastyczna (ul. J. K. Chodkiewicza 30)
Prezentacja multimedialna promująca Instytut Kultury Fizycznej wraz z nowymi obiektami, oraz
liczne pokazy przygotowane przez studentów wychowania fizycznego (pokazy taneczne, sztuki
walki, judo, samoobrony itp.). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane