Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czy edukacja w Polsce to jazda samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym?

Praktycy i eksperci o polskiej szkole Szkoła pozbawiona przeżyć redukuje potencjał mózgu, a gra w piłkę rozwija zdolności matematyczne – twierdzą eksperci. Prawie 300 dyrektorów szkół, badaczy i nauczycieli z Wrocławia będzie od środy (30 maja) dyskutować w Dolnośląskiej Szkole Wyższej o najnowszych badaniach nad mózgiem, tutoringu – czyli nauczaniu w bezpośredniej relacji nauczający – uczeń oraz wsparciu w rozwoju osobistym nauczyciela i ucznia.

– Spotkanie, które organizuje Wydział Nauk Pedagogicznych DSW oraz Wydział Edukacji Miasta Wrocławia, jest nietypowe, bo po raz pierwszy w Polsce miasto i uczelnia podejmują wspólną próbę dialogu o oświacie. Zaprosiliśmy do udziału praktyków, którym najczęściej wytyka się słabość systemu edukacji i ekspertów, żeby porozmawiać o zmianach, które się dzieją we współczesnej szkole – mówi prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW.

W programie środowej konferencji zaplanowano wystąpienie dr Marzeny Żylińskiej, germanistki, metodyczki, badaczki mózgu, zdaniem której „ukrzesłowienie” uczniów i zbiurokratyzowanie nauczania zabija motywację do nauki, a kreatywność to zboczenie z drogi, którą wciąż podąża współczesna szkoła. Dr Żylińska przedstawi najnowsze osiągnięcia neuropedagogiki i możliwości wykorzystania tej wiedzy we współczesnym systemie edukacji. Warte podkreślenia są także debaty nad wrocławskim tutoringiem, który jest jednym z pierwszym w Polsce przykładów edukacyjnej zmiany.

Badacze uważają, że dziś w Polsce mamy do czynienia z edukacyjną zmianą, zarówno w zakresie spostrzegania podstawowych funkcji i zadań szkoły, roli nauczyciela, dyrektora i władz oświatowych, jak i metod i treści, za pomocą których szkoła organizuje młodym ludziom warunki osobistego i społecznego rozwoju. – Istnieje potrzeba uzgadniania kierunków i treści tych zmian, negocjowania ich zakresu, określenia zadań, obowiązków i odpowiedzialności, jakie za ich przebieg spoczywają na wszystkich uczestnikach procesów edukacyjnych: nauczycieli i rodziców, uczniów oraz władz oświatowych. Uważamy, że tylko wspólna praca może zmienić aktualną sytuację – dodaje prof. Dziemianowicz.

Organizatorami konferencji „Po co szkoła? Czyja szkoła? Jaka szkoła? Problemy współczesnej edukacji” jest Wydział Nauk Pedagogicznych DSW oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 30 maja na Wydziale Nauka Pedagogicznych DSW, przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane