Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Częstochowskie Targi Edukacyjne - 4 kwietnia 2013 r.

Zainteresowana młodzież klas maturalnych będzie mogła uzyskać informacje na temat kierunków studiów, rekrutacji, kosztów nauki i zakwaterowania, stypendiów !!! 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane