Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Da Vinci - jakość kształcenia

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.


Polityka jakości


Collegium Da Vinci deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymaganiami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.

Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:

przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparciu o wymagania prawne i strategię Collegium Da Vinci,

 • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności
 • i kompetencji niezbędnych, by osiągnąć sukces na rynku pracy,
 • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego,
 • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji Uczelni zarówno z absolwentami, jak i pracodawcami,
 • profesjonalna obsługa studentów i słuchaczy.

Władze Collegium Da Vinci oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

 • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
 • Procedura weryfikacji oferty kształcenia, tworzenia i modyfikacji programów kształcenia
 • Procedura weryfikacji jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • Procedura weryfikacji efektów kształcenia i ich osiągania przez studentów
 • Procedura odbywania studenckich praktyk zawodowych
 • Procedura przygotowywania, oceniania oraz weryfikowania prac dyplomowych
 • Procedura weryfikacji działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • Procedura kadra dydaktyczna



 

Powiązane artykuły

Poznaj Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, a jej najlepszymi ambasadorami są wspaniali studenci i absolwenci, otwarci na młodego człowieka wykładowcy i partnerzy biznesowi oraz władze.

czytaj dalej

Fotografia - studia podyplomowe w Poznaniu

Studia na kierunku FOTOGRAFIA w Collegium Da Vinci mają formułę warsztatową.

czytaj dalej

Odnawialne źródła energii dla biznesu

Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru technologii odnawialnych źródeł energii wraz z umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy w rozwoju swojego biznesu.

czytaj dalej

Nowy marketing - studia podyplomowe w Collegium Da Vinci

Marketing internetowy dzisiaj to nie tylko tradycyjne już narzędzia SEO/SEM, PPC, Social Media Marketing, czy reklama display.

czytaj dalej

Fashion & New Media - studia podyplomowe w Collegium Da Vinci

Kierunek Fashion & New Media łączy socjologiczno-badawcze spojrzenie z humanistyczną wrażliwością i umiejętnością poruszania się w świecie nowych technologii i mediów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane