Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Coach - trener

Na tym kierunku zdobędziesz kompetencje z zakresu wspierania rozwoju poprzez analizę zasobów i możliwości oraz pomagania w uczeniu się. Poznasz proces coachingowy i prowadzenie rozmów wg standardów coachingu zawodowego. Zaznajomisz się z planowaniem, organizacją oraz z narzędziami coachingu. Dowiesz się także, jak uczyć, wspierać wytrwałość i motywować do stawiania sobie celów.

liczba semestrów: 2
tryb weekendowy


Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji lub zawodu coacha i trenera. Program w szczególności rekomendowany jest osobom posiadającym doświadczenie zawodowe, chcącym wspierać współpracowników lub podwładnych w skuteczniejszej pracy poprzez dostarczenie wiedzy (szkolenia) i motywowanie (coaching). Kurs rekomendowany jest również nauczycielom, gdyż metody coachingowe i trenerskie z powodzeniem można wykorzystywać w pracy z uczniem, a także rodzicem.

Zawód coacha polega na wspieraniu innych w usprawnianiu działania w różnych sferach życia poprzez pracę na zasobach, które posiada klient. To umiejętność wykorzystywania zasobów w odpowiedni sposób. Zawód trenera to umiejętne przekazywanie wiedzy i motywowanie do jej wykorzystywania w praktyce. 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
 • Pomaganie w uczeniu się (nabywaniu kompetencji)
 • Wspieranie w rozwoju poprzez analizę zasobów i możliwości
 • Znajomość procesu coachingowego i szkoleniowego
 • Uczenie, motywowanie w stawianiu celu oraz wytrwałość
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy wg. standardów coachingu
 • Rozumienie i przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych
 • Planowanie i organizacja coachingu oraz szkoleń z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi
 • Budowanie procesów rozwojowych na kanwie solidnej wiedzy
PRZEDMIOTY
 • Wprowadzenie do coachingu. Filozofia i Szkoły coachingu. 
 • Rola coacha i formy pracy z Klientem. 
 • Kompetencje coacha. Profil coacha. 
 • Psychologia w coachingu: rozwojowa, osobowości, społeczna, pozytywna. 
 • Narzędzia coachingowe. 
 • Kontrakt w coachingu. Kontrakt dwustronny i trójstronny. 
 • Aspekty psychologiczne i metody określania celu. 
 • Informacja zwrotna w coachingu. 
 • Obszary coachingu - ćwiczenia praktyczne. 
 • Etyczne aspekty pracy coacha. 
 • Relacja coach - coachee (1:1).
 • Specyfika pracy. 
 • Sytuacje trudne w pracy coachingowej.
 • Coaching grupowy. Metody pracy z grupą.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 • własna działalność gospodarcza - dostawca usług jako osoba spoza organizacji.
 • coach i/lub trener wewnętrzny w przedsiębiorstwach prywatnych zatrudniających przedstawicieli handlowych w branżach stawiających nacisk na rozwój konkurencyjności poprzez edukowanie konsumentów, wysoką jakość produktów i usług, innowacyjne metody budowania kapitału ludzkiego
 • przedsiębiorstwa rozwijające się, w trakcie budowania zespołów. Prowadzenie coachingów i treningów on the job
 • współpraca z firmami szkoleniowymi 
TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
Własne e-podręczniki
Dostęp do Office 365 w chmurze
Dodatkowe certyfikaty wydawane w trakcie nauki
Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych
Wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
Nowoczesny sprzęt do nauki zawodu
Programy nauczania tworzone przez praktyków 

Powiązane artykuły

PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH

Na tym kierunku poznasz algorytmy i struktury danych, architekturę systemów komputerowych i infrastruktury sieci. Zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii HTML i CSS, tworzenia stron internetowych oraz bibliotek Bootstrap. Nauczysz się również programowania w językach: JavaScript, SQL (bibliotek: AngularJS, Jquery), a także programowania obiektowego w języku PHP i języka Java oraz tworzenie aplikacji graficznych z wykorzystaniem JavaFX .

czytaj dalej

PODOLOGIA I PIELĘGNACJA STÓP

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadu i badania podologicznego oraz protetyki paznokci. Nauczysz się korekty wrastających paznokci oraz zakładania klamer, a także oceny zmian patologicznych stóp (zespół stopy cukrzycowej). Dowiesz się również, jak usuwać odciski i modzele, przygotowywać pacjenta do prawidłowej pielęgnacji stóp w warunkach domowych oraz dobierać ortezy i preparaty do pielęgnacji stóp.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane