Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ALEXANDER ARGUELLES zna...50 języków...

Aktualnie, w XXI wieku znajomość wielu języków obcych przez jedną osobę nie jest już tak egzotycznym wyczynem jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Poliglotów przybywa, a nauka języków jest bardzo popularna.

Wiele osób uczy się obcego języka w ramach własnego hobby, równie wiele kształci się ze względu na wymagania pracodawcy itp. Alexander Arguelles to znany na świecie poliglota, a jednocześnie twórca techniki uczenia się o nazwie shadowing. Postać ta imponuje znajomością 50 języków, w tym języków wywodzących się z różnych rodzin, nie rzadko bardzo unikalnych jak chociażby starooksytański, czy islandzki, perski.

Jak twierdzi Scott Pierson, badacz neurolog- nauka języków jest niczym katalizator dla mózgu. Co prawda Arguelles nie zna polskiego, jednakże wciąż się uczy i być może nadejdzie i czas na naukę polskiego. Jego przykład ukazuje, iż mózg człowieka jest na tyle plastyczny, ze jest w stanie nauczyć się wielu języków nie tylko „na chwilę” ale trwale, co więcej im więcej języków znamy tym łatwiej jest uczyć się nam kolejnego. Teza poligloty jakoby inteligencja nie była warunkiem do wielojęzyczności została potwierdzona badaniami.

Poprzez naukę języków doskonalimy swój mózg powodując iż wzrasta liczba połączeń nerwowych pomiędzy komórkami, efektem pracy nad rozwojem mózgu jest inteligencja, którą możemy nabyć, wykształcić rozwijając ośrodek mowy jak i pośrednio pozostałe części mózgu – podaje szkoła Sprachcaffe. Tym samym jeśli chcesz być lepszy w obojętnie jakiej dziedzinie, uczy się języków, gimnastykuj umysł, dzięki czemu masz szansę osiągnąć geniusz. To co wyróżnia Arguelles'a to fakt, iż nie miał on wrodzonego talentu do nauki języków. Obserwując łatwość nauki języka u wielu osób nie można się dziwić iż znają pięć, dziesięć języków, jednak ewenementem jest nauka aż 50 języków przez osobę, która w okresie swej wczesnej edukacji ledwo zaliczała egzaminy z francuskiego przez długie lata. Ciężką pracą nad swoim umysłem osiągnął swój geniusz. Swoją pracę oparł na poznawaniu języka poprzez czytanie literatury obcojęzycznej i jej tłumaczenie oraz sukcesywne poznawanie języków pokrewnych zasadniczemu.

Arguelles dowodzi również że najtrudniejszym elementem nauki jest poznanie jednego z języków w rodzinie, każdy kolejny język z tej samej rodziny jest już łatwiejszym do przyswojenia. Autorytet językowy jakim bez wątpienia stał się Arguelles promuje naukę przez całe życie między innymi jako formę gimnastyki dla mózgu i sposób na utrzymanie sprawności intelektualnej, powstrzymanie przez zapadnięciem na chorobę Alzheimera.

Alexander Arguelles doświadczając na swoim przykładzie dobrodziejstwa jakim jest wielojęzyczność poświęcił swe życie zawodowe właśnie technikom nauczania języka. Poleca on poznawanie języka poprzez czytanie publikacji obcojęzycznych, poznawanie języka poprzez jego kulturę, poświęcanie nauce przynajmniej kwadransa dziennie. Techniki Arguelless'a różnią się od tych najpowszechniejszych o tyle, iż na etapie podstawowym uczeń rozpoczyna naukę od tłumaczenia oryginalnych dzieł literackich ucząc się mozolnie znaczenia poszczególnych słów, związków frazeologicznych zaczerpniętych nie z podręcznika a praktycznego zastosowania. W przypadku standardowych metod nauczania czytanie literatury obcojęzycznej wprowadza się na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym, kiedy uczeń posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad fleksji, gramatyki jak i stosownie bogaty słownik.

Odwrócenie kolejności tego procesu okazuje się nie tylko możliwe, ale i skuteczne, czego dowodem są kompetencje językowe Arguelless'a. Bezsprzecznie jego postać jest wzorem do naśladowania dla wielu osób uczących się języków, a jego prace pomocne w praktyce.

Pewnym mankamentem uczenia się języka wedle wskazówek wybitnego filozofa edukacyjnego jest zdolność przyswajania wiedzy czytanej, nie zaś w obszarze werbalnym. Biorąc pod uwagę, iż Arguelless nabył zdolności językowe w wielu językach już martwych, dawnych i dostępnych tylko poprzez dzieła opisanymi właśnie w tych dialektach i transkryptach problematyka konwersacji nie jest ujęta. Przeglądając życiorys Arguelless'a łatwo zauważyć, iż języków mówionych uczył się znacznie dłużej niżeli dialektu krzyżackiego.

Polecamy także artykuł „Jaki kierunek studiów wybrać w 2015?”, który zmobilizuje nas do nauki języka obcego. Może nie nauczymy się aż 50 języków ale 2-3 będą już sukcesem!

Marcin Stryjecki, Sprachcaffe – Obozy & Kursy językowe za granicą

www.sprachcaffe.com 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane