Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Administracja w WSB. Zdobądź doświadczenie już podczas studiów

Stabilne zatrudnienie, szerokie perspektywy rozwoju i podnoszenia kompetencji, a w dodatku jasno określona ścieżka kariery – to tylko część możliwości jakie czekają na rynku pracy na absolwentów kierunku Administracja.

Postaw na dobrą uczelnię!

- Podejmując decyzję o studiach na tym kierunku, warto już w trakcie nauki zadbać o nabycie odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Dzięki temu po studiach łatwiej będzie świadomie zarządzać swoją karierą – mówi dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dodając: - Nie bez znaczenia jest także wybór odpowiedniej uczelni. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar kształcenia, możliwości odbycia praktyk i staży, czy uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach – przekonuje przedstawiciel władz WSB.

Z tym stanowiskiem zgadzają się obserwatorzy rynku pracy, którzy zwracają uwagę, że administracja centralna i samorządowa już dawno przestała być postrzegana jako zastana, hermetyczna struktura. Obecnie zatrudnienie w jej szeregach znajdują wykwalifikowani eksperci, dobrze radzący sobie z twórczymi i kreatywnymi zadaniami.

Administracja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej to wszechstronne studia gruntownie przygotowujące absolwentów do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych, z którymi zetkną się w pracy urzędniczej czy biurowej. Potwierdzeniem tego jest pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydana w 2014 r.

Uczelnia oferuje unikalne specjalności: administracja skarbowa i celna, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, administracja publiczna i samorządowa, bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami , które prowadzone są w ścisłej współpracy z przedstawicielami organów administracji publicznej, samorządowej, skarbowej i celnej. Kadra akademicka i praktycy chętnie dzielą się ze studentami wiedzą teoretyczną i praktyczną. Szansą na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń są m.in. wizyty studyjne, liczne konferencje i sympozja naukowe. Program studiów uzupełniony jest, m.in.: o rozszerzone treści prawne, case studies, warsztaty i szkolenia.

W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uruchamia program „Wsparcie na starcie”, w ramach którego studenci studiów dziennych przez pierwszy rok studiów płacą czesne w wysokości 100 zł miesięczne. Ponad to program obejmuje kursy, staże i certyfikowane szkolenia, a także pomoc najlepszych pracodawców – partnerów projektu, którzy będą aktywnie wspomagać studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w trakcie staży, praktyk i wizyt studyjnych, pisaniu prac dyplomowych, biznesplanów czy analiz.

Z kolei na studentów studiów zaocznych czekają atrakcyjne zniżki i bonifikaty. Warto się spieszyć. Jeszcze do 15 września można zaoszczędzić nawet 500 zł ( http://wsb.norddigital.com/promocje-dla-kandydatow ).

Szczegóły dotyczące kierunku: http://rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunek/administracja?city=1 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane