Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Humanum

Collegium Humanum


przejdź do spisu treści

COLLEGIUM HUMANUM SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
TO WSPÓLNOTA OTWARTYCH I KREATYWNYCH LUDZI, KTÓRZY ROZUMIEJĄ JAK WAŻNA JEST:

EDUKACJA DLA SUKCESU

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego.

Collegium Humanum to projekt międzynarodowy, który wyróżnia się ofertą edukacyjną tworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku ludzi młodych, kreatywnych i wyjątkowo zdolnych. Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy projektowanych produktów edukacyjnych, które powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów–praktyków oraz ludzi świata nauki, ale przede wszystkim dzięki autorskiej platformie relacji międzypokoleniowej, łączącej życie akademickie wielu prestiżowych uniwersytetów światowych z ambitną i wymagającą młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych na całym świecie.

Naszym know-how jest wyjątkowa umiejętność analizy potrzeb oraz możliwości edukacyjnych na każdym szczeblu edukacji tak, aby w ich przyszłości projektować efekty edukacyjne, odpowiadające rzeczywistym oczekiwaniom świata ludzi nastawionych na sukces zawodowy i intelektualny, ludzi ambitnych i z pasjami, którzy potrafią z pracy zawodowej czerpać satysfakcję, będącą wartością dodaną życia prywatnego.

Standardem naszej codziennej pracy jest przekraczanie granic pomiędzy marzeniami, wiedzą, a rzeczywistymi możliwościami jednostki. Indywidualne podejście do każdego studenta, wyjątkowa atmosfera studiowania, międzynarodowe środowisko, aktualne źródła wiedzy zweryfikowane przez praktykę, opieka stypendialna i zespół ludzi, dla których nauka i praca to pasja życia codziennego, tworzą wartość dodaną wnoszoną przez Collegium Humanum w procesie budowania i doskonalenia społeczności obywatelskiej Polski i Europy.

Collegium Humanum znajduje się w prestiżowej lokalizacji, w sercu Warszawy, pomiędzy ulicami Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską przy Placu Powstańców Warszawy obok historycznego pierwszego najwyższego w Europie wieżowca Prudential, zapewniając dogodne dotarcie w każdy możliwy sposób.

REKRUTACJA 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE


STUDIA I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

STUDIA II STOPNIA

Finanse i rachunkowość


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia


STUDIA I STOPNIA

Zarządzanie

STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie

przejdź do spisu treści

Studia Podyplomowe


REKRUTACJA 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo

Prawo - dla licencjatów i magistrów

KRÓTSZE STUDIA

PRAWO w indywidualnej organizacji studiów dla magistrów i licencjatów z innych kierunków to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż prawo, które chcą zdobyć tytuł magistra prawa i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie prawnicze.

Prawo - studia jednolite magisterskie

Studiując na kierunku PRAWO zdobędziesz przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika, w tym także przygotowanie do aplikacji prawniczych oraz również do zajmowania stanowisk w instytucjach państwowych, niepublicznych i skutecznego działania w biznesie. 


STUDIA I STOPNIA

Zarządzanie

Biznes i marketing międzynarodowy

Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego.

Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym

Specjalność dyplomacja i komunikacja międzynarodowa dedykowana jest osobom, którzy chcieliby występować publicznie zgodnie z przyjętymi normami w działalności dyplomatycznej, kreować odpowiedni wizerunek w kontaktach dyplomatycznych oraz organizować wizyty zagraniczne.

HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Specjalność przygotowuje do bycia liderem w organizacji i skutecznej realizacji procesów: pozyskiwania pracowników, motywowania ich do pracy, zarządzania nimi oraz odkrywania i rozwijania ich talentów. Studenci Zarządzania zasobami ludzkimi uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności do zarządzania zintegrowanym zespołem pracowników ukierunkowanym na rozwój osobisty i sukces firmy.

Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)

Specjalność przygotowuje do wprowadzania na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, opracowywanie strategii i planowaniem produktów lub usług. Obejmuje praktyki biznesowe i zasady marketingowe, dające zakres wiedzy i umiejętności, które pomogą stać się profesjonalistą w dziedzinie marketingu

Marketing

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowej w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Marketing i zarządzanie sprzedażą

Studia na specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na wiedzy z zakresu zachowań rynkowych konsumentów, marketingu usług i handlu, specyfiki reklamy w Internecie, planowania kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, analizy rynku w różnych przekrojach, strategii marketingowych i konkurencji oraz psychospołecznych aspektów reklamy

Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania Internetu w działalności marketingowej poprzez poznanie zasad rynku internetowego oraz skutecznej realizacji projektów E-commerce firmy w środowisku wirtualnym w różnych obszarach biznesu.

Przywództwo w biznesie

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do pełnienia wiodących ról w różnego rodzaju organizacjach oraz stworzenie im warunków do rozwinięcia osobistych cech przywódczych. W czasie studiów studenci kształtują kompetencje zarówno w zakresie kierowania sobą i ludźmi, jak i tworzenia strategii rozwoju organizacji czy biznesu.

Psychologia biznesu i coaching

Absolwent specjalności Psychologia biznesu i coaching posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie coachingu oraz zarządzania przez coaching. Studia te dają wykształcenie pozwalające wdrożyć proces coachingowy w firmie

Transport, logistyka i spedycja

Specjalność przygotowuje do procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem.

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Specjalność przygotowuje do nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania.

Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Specjalność zapoznaje z aktualnymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelowych i gastronomicznych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji. Absolwenci posiądą praktyczne umiejętności w zakresie m.in. opracowania biznes planu, projektów kampanii reklamowych, badań marketingowych, public relations, opanują techniki prowadzenia skutecznych negocjacji, a także nauczą się zarządzania strategicznego, w sferze finansów oraz jakością usług.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)

W ramach specjalności studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy m.in. zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej.

STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie

Biznes i marketing międzynarodowy

Specjalność Biznes i marketing międzynarodowy skupia się na poznaniu i zrozumieniu klientów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje, aby zostać menedżerem w biznesie międzynarodowym. Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią działać w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego.

Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym

Specjalność dyplomacja i komunikacja międzynarodowa dedykowana jest osobom, którzy chcieliby występować publicznie zgodnie z przyjętymi normami w działalności dyplomatycznej, kreować odpowiedni wizerunek w kontaktach dyplomatycznych oraz organizować wizyty zagraniczne.

HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowej w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)

Specjalność przygotowuje do wprowadzania na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, opracowywanie strategii i planowaniem produktów lub usług. Obejmuje praktyki biznesowe i zasady marketingowe, dające zakres wiedzy i umiejętności, które pomogą stać się profesjonalistą w dziedzinie marketingu

Marketing

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowej w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Marketing i zarządzanie sprzedażą

Studia na specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na wiedzy z zakresu zachowań rynkowych konsumentów, marketingu usług i handlu, specyfiki reklamy w Internecie, planowania kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, analizy rynku w różnych przekrojach, strategii marketingowych i konkurencji oraz psychospołecznych aspektów reklamy

Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania Internetu w działalności marketingowej poprzez poznanie zasad rynku internetowego oraz skutecznej realizacji projektów E-commerce firmy w środowisku wirtualnym w różnych obszarach biznesu.

Przywództwo w biznesie

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do pełnienia wiodących ról w różnego rodzaju organizacjach oraz stworzenie im warunków do rozwinięcia osobistych cech przywódczych. W czasie studiów studenci kształtują kompetencje zarówno w zakresie kierowania sobą i ludźmi, jak i tworzenia strategii rozwoju organizacji czy biznesu.

Psychologia biznesu i coaching

Absolwent specjalności Psychologia biznesu i coaching posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie coachingu oraz zarządzania przez coaching. Studia te dają wykształcenie pozwalające wdrożyć proces coachingowy w firmie

Transport, logistyka i spedycja

Specjalność przygotowuje do procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem.

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Specjalność przygotowuje do nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania.

Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Specjalność zapoznaje z aktualnymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelowych i gastronomicznych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji. Absolwenci posiądą praktyczne umiejętności w zakresie m.in. opracowania biznes planu, projektów kampanii reklamowych, badań marketingowych, public relations, opanują techniki prowadzenia skutecznych negocjacji, a także nauczą się zarządzania strategicznego, w sferze finansów oraz jakością usług.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)

W ramach specjalności studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy m.in. zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia

Psychologia dla licencjatów i magistrów

KRÓTSZE STUDIA

Psychologia w indywidualnej organizacji studiów dla magistrów i licencjatów z innych kierunków to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne, umożliwiające dostęp do zawodu psychologa.

Neuropsychologia

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Studia rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Psychologia biznesu

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do efektywnego oraz satysfakcjonującego działania w biznesie. Pozwalają zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz zdobyć wiedzę na temat budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi dla osiągania lepszych efektów biznesowych.

Psychologia dzieci i dorosłych

Specjalność psychologia, dzieci, młodzieży i rodziny dostarcza wiedzy na temat diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych.

Psychologia kliniczna

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii tj. zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. oraz jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Studia na specjalności Psychologia kryminalistyczno-śledcza umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu psychologii śledczej oraz psychologii sądowej. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności w tworzeniu merytorycznego warsztatu psychologa śledczego oraz prowadzenia komunikacji ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego.

Psychologia reklamy i mediów

Studiując psychologię mediów i komunikacji społecznej nabywasz praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem kampanii marketingowych, prowadzeniem badań marketingowych, pozycjonowaniem marki, tworzeniem i testowaniem przekazów reklamowych z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy psychologicznej i potencjału nowych mediów.

Psychologia sądowo-penitencjarna

Specjalność Psychologia sądowo – penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Psychologia sportu

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych.

Psychologia zwierząt

Specjalność Psychologia zwierząt zajmuje się badaniem reakcji zmysłowych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Program specjalności porusza zakres rozpoznawania i różnicowania prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt. Absolwent zdobywa umiejętności analizy rynku behawioralnego, dostosowania do rynku swoich działań oraz wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt.

Psychoseksuologia

Specjalność Psychoseksuologia pozwala poznać obraz rozwoju i uwarunkowań ludzkiej seksualności oraz pogłębić rozumienie mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, zarówno w skali indywidualnej, jak i społeczno-kulturowej. Absolwent tej specjalności posiada również podstawowe kompetencje merytoryczne do zaplanowania adekwatnej terapii seksualnej oraz podjęcia i prowadzenia edukacji seksualnej. Program specjalności Psychoseksuologia porusza zakres psychologii rozwojowej, pozwczej, społecznej, klinicznej, sądowej, płci i psychofizjologii seksualnej.

Psychoterapia i coaching

Specjalność Psychoterapia i coaching przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zmieniania się i udoskonalania życia, a także osiągania wyznaczonych celów. Przygotowuje do poznania różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności odnoszące się do procesów związanych z procesami poznawczymi, emocjami i motywacją.

Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna

Studia mają na celu przygotowanie praktycznych umiejętności do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych oraz porusza zakres działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Zadaniem studiów na tej specjalności jest przedstawienie form działań spełniających wymagania współczesnego społeczeństwa z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej.


STUDIA I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

Audyt i kontrola finansowa

Studia na specjalności Audyt i kontrola finansowa dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Program specjalności porusza praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Bankowość i doradztwo inwestycyjne

Specjalność zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na samodzielnych stanowiskach pracy związanych z obsługą procesów i realizacja zadań w banku, u pośrednika finansowego lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalność Bankowość i doradztwo inwestycyjne porusza zakres tematyczny struktury gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej, analizy rentowności, dopasowania produktów i usług do potrzeb klientów, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego oraz planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Controlling inwestycyjny

Wiedza dostarczona studentom w ramach specjalności Controlling inwestycyjny ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Zadaniem studiów na tej specjalności jest przedstawienie elementów procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia od strony controllingowej.

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe

Specjalność Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w księgowości, zarządzaniu finansami czy też doradztwie. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Specjalność ta doskonale wpisuje się w potrzeby rynku pracy.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa

Specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa ma charakter praktyczny. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty, eksperta, menedżera w dziedzinie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa.

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

W ramach specjalności FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stwarza możliwość nabycia umiejętności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych współczesnej gospodarki.

Finanse międzynarodowe

Specjalność Finanse międzynarodowe zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji

Finanse publiczne

Celem studiów na specjalności Finanse publiczne jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Podatki, kadry i płace

Celem studiów na specjalności Podatki, kadry i płace jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych. Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

Rachunkowość zarządcza

Specjalność Rachunkowość zarządcza przygotuje do zawodu zarządzającego finansami. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji bieżących i rozwojowych.

Zarządzanie ryzykiem w finansach

Specjalność Zarządzanie ryzykiem w finansach oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz umiejętne posługiwanie się nimi, aby dbać o rentowność prowadzonej działalności, jak i umiejętnie stwierdzić podejmowany poziom ryzyka. Specjalność ta porusza zakres tematyczny z zakresu zarządzania ryzykiem, sektora IT przygotowujący rozwiązania dla instytucji finansowych, funkcjonowania instytucji bankowej wraz z organizacją pracy wybranych działów.

STUDIA II STOPNIA

Finanse i rachunkowość

Audyt i kontrola finansowa

Studia na specjalności Audyt i kontrola finansowa dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Program specjalności porusza praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Bankowość i doradztwo inwestycyjne

Specjalność zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na samodzielnych stanowiskach pracy związanych z obsługą procesów i realizacja zadań w banku, u pośrednika finansowego lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalność Bankowość i doradztwo inwestycyjne porusza zakres tematyczny struktury gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej, analizy rentowności, dopasowania produktów i usług do potrzeb klientów, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego oraz planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Controlling inwestycyjny

Wiedza dostarczona studentom w ramach specjalności Controlling inwestycyjny ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Zadaniem studiów na tej specjalności jest przedstawienie elementów procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia od strony controllingowej.

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe

Specjalność Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w księgowości, zarządzaniu finansami czy też doradztwie. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Specjalność ta doskonale wpisuje się w potrzeby rynku pracy.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa

Specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa ma charakter praktyczny. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty, eksperta, menedżera w dziedzinie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa.

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

W ramach specjalności FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stwarza możliwość nabycia umiejętności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych współczesnej gospodarki.

Finanse międzynarodowe

Specjalność Finanse międzynarodowe zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji

Finanse publiczne

Celem studiów na specjalności Finanse publiczne jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Podatki, kadry i płace

Celem studiów na specjalności Podatki, kadry i płace jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych. Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

Rachunkowość zarządcza

Specjalność Rachunkowość zarządcza przygotuje do zawodu zarządzającego finansami. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji bieżących i rozwojowych.

Zarządzanie ryzykiem w finansach

Specjalność Zarządzanie ryzykiem w finansach oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz umiejętne posługiwanie się nimi, aby dbać o rentowność prowadzonej działalności, jak i umiejętnie stwierdzić podejmowany poziom ryzyka. Specjalność ta porusza zakres tematyczny z zakresu zarządzania ryzykiem, sektora IT przygotowujący rozwiązania dla instytucji finansowych, funkcjonowania instytucji bankowej wraz z organizacją pracy wybranych działów.


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Studia na tym kierunku zapewniają przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedszkolach oraz w szkolnictwie jako nauczyciel klas 1-3.

Pedagogika dla licencjatów i magistrów/KRÓTSZE STUDIA

Pedagogika w indywidualnej organizacji studiów dla absolwentów I stopnia studiów , to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w tej dyscyplinie, które chcą zdobyć tytuł magistra pedagogiki i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie pedagogiczne, umożliwiające dostęp do zawodu pedagoga.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.


Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Warszawa

NUMER GŁÓWNY
+48 22 4875359

REKRUTACJA
+48 608 800 591
rekrutacja@humanum.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
+48 608 800 461

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych
+48 608 800 461
podyplomowe@humanum.pl

Biuro Obsługi Studentów
+48 608 800 591
bos@humanum.pl

Rzeszów

ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

REKRUTACJA
+48 533 041 884
rekrutacja.rzeszow@humanum.pl

Biuro Obsługi Studentów
+48 608 800 591
bos.rzeszow@humanum.pl

Poznań

Osiedle Bohaterów II wojny światowej 29, 61-387 Poznań

REKRUTACJA
+48 608 800 591
rekrutacja.poznan@humanum.pl

Biuro Obsługi Studentów
+48 608 314 248
rekrutacja.poznan@humanum.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Collegium Humanum w Association of MBA’s & BGA w Londynie

Collegium Humanum zostało członkiem prestiżowej brytyjskiej Association of MBA’s & BGA (Business Graduates Association) w Londynie w Wielkiej Brytanii.

czytaj dalej

Zostań studentem Collegium Humanum!

JEŚLI JESTEŚ LUB BYŁEŚ STUDENTEM NA DOWOLNYM KIERUNKU I ROKU, W DOWOLNEJ UCZELNI WYŻSZEJ – TO OFERTA DLA CIEBIE.

czytaj dalej

COLLEGIUM HUMANUM STUDY IN ENGLISH

Management

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane