Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny
bezpieczeństwo państwa I stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny
filologia czeska I stopnia Stacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane