Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi

Studia na specjalności przygotowują absolwentów w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji sieciowych systemów operacyjnych, jak również zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych (przechowywania, szyfrowania i transmisji), niezawodności aplikacji i systemów, cyberbezpieczeństwa i audyt systemów teleinformatycznych, wykrywania cyberzagrożeń i zapobiegania cyberatakom.

Absolwent potrafi projektować i zabezpieczać systemy oparte na Internecie rzeczy, sieciach sensorowych (głównie bezprzewodowych), zdalnym sterowaniu, aplikacjach adaptujących się i systemach monitoringu. Specjalność przygotowuje wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach między urządzeniami, jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest Internet rzeczy.

Umiejętności

Zgodnie z polskimi i europejskimi ramami kwalifikacji zawodowych absolwent studiów wyższych z zakresu informatyki charakteryzuje się wiedzą, umiejętnościami i postawami dotyczącymi ogólnych zagadnień informatycznych w zakresie znajomości problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz systemów sieciowych, cyberbezpieczeństwa i audytu systemów teleinformatycznych, wykrywania cyberzagrożeń i zapobiegania cyberatakom, projektowania rozwiązań Internetu rzeczy, projektowania złożonych sieci komputerowych i konfigurowania aplikacji sieciowych, instalacji i konfiguracji kompleksowego sprzętu sieciowego; wirtualizacją i zarządzaniem chmurą obliczeniową, instalacji i konfiguracji specjalistycznego oprogramowania na potrzeby funkcjonowania firm lub administracji.
 

Powiązane kierunki

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane