Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Opis kierunku

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera

Forma: studia stacjonarne

Rekrutacja: konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczącą zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów I stopnia (inżynierskich), na kierunku browarnictwo i słodownictwo, w ogólnej ilości 2400 godzin (studia stacjonarne) oraz 480 h praktyk zawodowych podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy: 

Grupa przedmiotów treści podstawowych: chemia; matematyka z elementami statystyki; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; technologia informacyjna; fizyka; grafika inżynierska; biochemia. 

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; ekonomia; rachunkowość. 

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: ogólna technologia żywności; chemia żywności; podstawy żywienia człowieka; inżynieria bioprocesowa; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie, inżynieria bioreaktorowa, biologiczne podstawy produkcji surowców dla browarnictwa, chmiel i produkty chmielarskie, media w słodowni i browarze, technologia słodu, praktyczne aspekty produkcji słodu, procesy warzelni, projektowanie nowych produktów piwowarskich, fermentacja i dojrzewanie piwa, praktyczne aspekty produkcji piwa, technologia rozlewu i pakowania, analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych, stabilizacja piwa, higiena w browarze, systemy zapewniania jakości, aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania browaru, projektowanie i uruchamianie browaru, analiza sensoryczna piwa, automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie. 

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywy) w obrębie zagadnień: technologii piwa; technologii przemysłów węglowodanowych; technologii gastronomicznej; gospodarki wodno-ściekowej; aspektów zdrowotnych i odżywczych piwa; surowców i materiałów pomocniczych w browarnictwie i słodownictwie; technologii chłodnictwa i przechowalnictwa żywności; mikrobiologii browarniczej; technologii przetwórstwa mleka; przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; technologii przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb i jaj; biotechnologii żywności i enzymologii; technologii koncentratów spożywczych; technologii przetwórstwa zbóż; produkcji wina lub technologii gorzelniczej. 

Profil praktyczny

Profil praktyczny: obowiązkowa 3 miesięczna praktyka w przemyśle, ponad połowa kadry prowadzącej zajęcia to przedstawiciele przemysłu lub osoby wykazujące się stażem przemysłowym.

Na jedynych w Polsce studiach na kierunku „Browarnictwo i słodownictwo” studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Absolwenci studiów mogą być technologami w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Ponadto Absolwenci nabywają kwalifikacje z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Posiadają oni wiedzę w zakresie planowania i zarządzania produkcją browarniczą, oraz zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Są to studia o profilu praktycznym: duża część kadry to osoby ze środowiska przemysłowego, w trakcie zajęć szczególne miejsce zajmuje zdobywanie praktyki zawodowej (3 miesięczna praktyka w przemyśle), a odpowiednie zaplecze dydaktyczne (mikrobrowar) pozwala nabyć umiejętność praktycznego sterowania procesami technologicznymi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Program kształcenia i jego realizacja odbywa się w ścisłym porozumieniu z przemysłem browarniczym i słodowniczym, w celu zapewnienia dobrego przygotowania naszych absolwentów na rynek pracy

Baza aparaturowa pozwala na dokładne poznanie procesów technologicznych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej (zdobywanie umiejętności zawodowych podczas produkcji piwa w mikrobrowarze Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej)

Wydział Technologii Żywności od wielu lat współpracuje z zakładami przemysłowymi, większość prac dyplomowych z zakresu browarnictwa realizowana jest na potrzeby przemysłu i często w warunkach przemysłowych

Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach (30 osób wykład, 15 osób ćwiczenia)

Zapewniamy bogatą ofertę staży i praktyk zagranicznych, oraz bogaty wybór programów wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+; oferta obejmuje:

  • realizację części programu kształcenia w uczelniach zlokalizowanych w Danii, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii)
  • realizację pracy dyplomowej w ramach stażu na zagranicznej uczelni

W ramach programu będzie możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Dyplom inżyniera piwowarstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapewni bardzo dobre przygotowanie do pracy w przemyśle browarniczym w kraju i za granicą, a renoma naszej Uczelni będzie doskonałym atutem w dalszej karierze zawodowej.
 

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane