Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Automatyka i robotyka

to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej przyszłościowe kierunki studiów.

Politechnika Morska w Szczecinie
Wydział: Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4 lata
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Czego nauczycie się na studiach? 

Nowoczesna gospodarka stwarza nieustannie powiększającą się pulę stanowisk pracy w branży automatyki i robotyki. Inżynierowie specjalizujący się w tych zagadnieniach będą w najbliższych latach, jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Poznacie jak programować roboty przemysłowe, których zastępy już teraz opanowały automatyczne linie produkcyjne w najnowocześniejszych fabrykach.

Na tych, którzy nie lubią zamkniętych przestrzeni, czekają nowoczesne firmy z licznymi flotami dronów i pojazdów autonomicznych, które ktoś musi zaprogramować i wdrożyć procedury ich bezpiecznego funkcjonowania.

W trakcie studiów zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, eksploatacji i diagnostyki układów regulacji automatycznej i systemów robotycznych z wykorzystaniem narzędzi i technik informatycznych, w tym oprogramowania SCADA.Argumenty

Profesjonalna kadra praktyków

Nasza kadra to wybitni specjaliści-praktycy, korzystający z najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych udostępnianych przez współpracujące z Politechniką Morską czołowe firmy z branży. Nauka zawodu pod ich kierunkiem, to gwarancja płynnego poruszania się w obszarze najnowszych technologii w automatyce i robotyce.

Nie realizujemy abstrakcyjnych projektów, nasze zajęcia laboratoryjne i praktyki studenckie (za które studenci otrzymują wynagrodzenie) są najściślej jak to możliwe związane z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Studenci odbywają praktyki we współpracujących z Politechniką najlepszych firmach z branży nowoczesnych technologii przemysłowych. Bardzo często praktyki studenckie przeradzają się w profesjonalne kontakty, co skutkuje ofertami pracy i zatrudnieniem.

Języki obce, bezpieczeństwo, wszechstronność

Podczas wszystkich semestrów nauki kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, co zapewnia szerokie możliwości w trakcie starania się o ciekawe praktyki zawodowe (także zagraniczne) i jest przepustką do świata nowoczesnego przemysłu.

Studiując u nas, nabierasz także biegłości w ekonomicznych, prawnych i etycznych aspektach zawodu inżyniera automatyka, poznajesz zagadnienia odpowiedzialności za realizowane zadania związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych.

Wykształcone "umiejętności miękkie" pozwolą Tobie na podjęcie pracy także na stanowiskach bezpośrednio nie związanych z obsługą techniczną aparatury i urządzeń, a zaangażowanych w zespołowe tworzenie strategicznych przemysłowych projektów inwestycyjnych.Praca

Nieograniczone możliwości zatrudnienia - Ty wybierasz branżę

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym i uzyskaniu dyplomu inżyniera, absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w firmach oraz zakładach przemysłowych we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki, których działalność obejmuje wykorzystywanie robotów, złożonych układów mechatronicznych i zautomatyzowanych systemów wytwórczych. W szczególności są to: przemysł oparty o produkcję przemysłową, zbrojeniowy, motoryzacyjny, transport, telekomunikacja, innowacyjne jednostki naukowo-badawcze, biura konstrukcyjno-projektowe.

Kadry inżynierskie z kompetencjami z zakresu automatyki i robotyki wraz z rzeszą informatyków są zachęcani bardzo wysokimi zarobkami i doskonałymi warunkami pracy przez lawinowo rozwijające się sieci "inteligentnych" fabryk opartych na innowacyjnych procesach decyzyjnych, produkcyjnych i dystrybucyjnych napędzanych wizjonerskimi koncepcjami rozwoju sztucznej inteligencji, IoT (internetu rzeczy) i połączenia środowiska pracy maszyn i ludzi w jedną, wydajną i bezpieczną sieć.

Dodatkowo, absolwenci kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym:

  • potrafią dokonać́ wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań́ inżynierskich;
  • mają szerokie kompetencje związane z kontrolą elektrycznych systemów przemysłowych i ochroną osób przy nich pracujących;
  • potrafią dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w zakresie wynikającym z zasad automatyki i robotyki istniejących rozwiązań technicznych takich jak urządzenia, obiekty, systemy, procesy itp.;
  • potrafią porozumiewać się̨ przy użyciu rożnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim;
  • mają świadomość́ odpowiedzialności za realizowane zadania, związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych;
  • mają świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
  • rozumieją potrzebę̨ ciągłego dokształcania się̨ i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
  • posiadają praktykę̨ zawodową: warsztatową elektryczną, elektroniczną i elektromechaniczną oraz praktykę̨ odbytą w firmach i przedsiębiorstwach branży elektrycznej, elektronicznej i automatyki przemysłowej;
  • są doskonale przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

więcej ...
 

Powiązane kierunki

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin.

czytaj dalej

Żegluga śródlądowa

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa.

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie.

czytaj dalej

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane