Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 2002

przejdź do spisu treści

Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych.

Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Olsztynie, Słupsku, Kartuach, Koszalinie i Tczewie.

GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię.

Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia robienie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.

W ofercie jest możliwość wyboru trybu studiowania - stacjonarnie, zaocznie (spotkania wyłącznie w soboty i niedziele, co umożliwia studiowanie osobom pracującym), e-learning (około 40% to wykłady, konsultacje i egzaminy tradycyjne, cała reszta za pomocą platformy Moodle). Studia kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Oprócz tego mamy szeroka ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą się dalej kształcić, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

W Gdańskiej Szkole Wyższej funkcjonuje dobrze rozwinięty system stypendialny i Biuro Karier. Dzięki wysokiej jakości nauczania GSW nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków.

Uczelnia umożliwia też pobieranie nauki studentom niepełnosprawnym - zarówno architektura budynku umożliwia pokonywanie barier, ale jest także dostosowany sprzęt wspierający procesy edukacyjne (specjalne słuchawki, specjalne klawiatury, dyktafony).

Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Nowy kampus GSW, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście.
W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


STUDIA LICENCJACKIE (6-semestralne)

Kierunek:  ADMINISTRACJA 

Specjalności: 

 • administracja biznesowa, 
 • administracja europejska, 
 • administracja publiczna, 
 • administracja zdrowia publicznego,
 • bezpieczeństwo danych osobowych   - nowość
 • bezpieczeństwo publiczne, 
 • finanse i rachunkowość.
Kierunek:  EKONOMIA

Specjalności: 

 • finanse i rachunkowość, 
 • polityka ludnościowa (demograficzna), 
 • zarządzanie,
 • projekty unijne.
Kierunek:  KRYMINOLOGIA

Specjalności: 

 • penitencjarna,
 • kuratorska,
 • kryminalistyka,
 • patologie społeczne.
Kierunek:  PEDAGOGIKA

Specjalności: 

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną.
Kierunek:  SOCJOLOGIA

Specjalności: 

 • socjologia administracji, 
 • socjologia bezpieczeństwa.
Kierunek:  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalności: 

 • administracja europejska, 
 • biznes międzynarodowy.
Kierunek:  TURYSTYKA I REKREACJA 

Specjalności:

 • dietetyka i usługi żywieniowe,
 • zarządzanie w turystyce. 
Kierunek:  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kierunek:  ZDROWIE PUBLICZNE * 

Specjalności: 

 • dietetyka z promocją zdrowia
 • kosmetyka
 • praca socjalna
 • zdrowie środowiskowe

*studia w organizacji


STUDIA INŻYNIERSKIE  (7-semestralne) 

Kierunek:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności: 

 • inżynieria budownictwa, 
 • inżynieria ochrony środowiska, 
 • inżynieria produkcji, 
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.
Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Specjalności: 

 • gospodarka nieruchomościami,
 • urbanistyka.
Kierunek:  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Specjalność: inżynieria krajobrazu


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA 

Specjalności: 

 • administracja, 
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy, 
 • zarządzanie,
 • zarządzanie projektami unijnymi  - nowość

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (3 i 4 -semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności: 

 • inżynieria zarządzania, 
 • odnawialne źródła energii, 
 • systemy mechatroniczne - nowość
 • zarządzanie jakością, 
 • zarządzanie logistyką, 
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

STUDIA PODYPLOMOWE


Nauczycielskie i pedagogiczne:
 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 • Fizyka z elementami informatyki 
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Z zakresu zarządzania i inne: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych 
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe 
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawnąSocjologia bezpieczeństwa 
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Master of Business Administration w ochronie zdrowia – nowość
 • Master of Public Administration - nowość
 • Rolnictwo - nowość

KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH I KURSY MATURALNE


Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej proponuje i zaprasza na:

całoroczne kursy z języków obcych:
 • angielski, 
 • niemiecki,
 • francuski, 
 • hiszpański, 
 • rosyjski.

oraz 

kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
 • języka polskiego,   
 • matematyki,
 • angielskiego, 
 • niemieckiego,
 • francuskiego, 

Kliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


przejdź do spisu treści

Centra dydaktyczne

Oferta edukacyjna

Gdańsk

Telefon:
58 305 08 12
58 305 08 89 wewn. 46

REKRUTACJA

Studia I i II stopnia:

 • licencjackie (6 sem.) i inżynierskie (7 sem.)
 • magisterskie (3 i 4 sem.)

Wydział Nauk Społecznych

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

administracja
studia magisterskie (II stopnia)
4-semestralne

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

turystyka i rekreacja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Wydział Nauk Inżynierskich

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

gospodarka przestrzenna
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

architektura krajobrazu
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia magisterskie (II stopnia)
3- lub 4-semestralne

Informacje i materiały dla kandydatów

Słupsk

Telefon:
59 841 47 45 
slupsk@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

na Wydziale Zamiejscowym w SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
bud. Zespołu Szkół Informatycznych, b. "Pomorzanka"

Informacje i materiały dla kandydatów

Olsztyn

Telefon:
89 533 04 29 
olsztyn@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

na Wydziale Zamiejscowym w OLSZTYNIE
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Koszalin

Telefon:
94 345 43 95
6000 11 672
koszalin@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

na Wydziale Zamiejscowym w KOSZALINIE
Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 15
(siedziba po WPiA UG; "Euro­pejskie Centrum Edu­kacyjne")

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Tczew

Telefon:
58 53 00 129
696 023 554
tczew@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

Tczew, ul.Parkowa 1
bud. Zespołu Szkół Technicznych

Informacje i materiały dla kandydatów

Kartuzy

Telefon:
58 681 21 80
6000 11 673
kartuzy@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

Kartuzy, ul. Mściwoja II 24
bud. Zespołu Szkół Technicznych w kartuzach

Informacje i materiały dla kandydatów


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Nauczycielskie i pedagogiczne:
 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 • Fizyka z elementami informatyki 
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Z zakresu zarządzania i inne: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych 
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe 
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawnąSocjologia bezpieczeństwa 
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Master of Business Administration w ochronie zdrowia – nowość
 • Master of Public Administration - nowość
 • Rolnictwo - nowość

Rekrutacja na studia podyplomowe

przejdź do spisu treści

Kryminologia


studia: I stopnia, Gdańsk, Koszalin

Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Trójmieście oferujemy kierunek KRYMINOLOGIA

Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej. Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie umiejętności praktycznych, które pozwalają zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne, związane z przestępczością.

PRAKTYKI: organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, biura detektywistyczne, kancelarie prawne, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, organizacje pozarządowe i inne.

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

PENITENCJARNA

NAUCZYSZ SIĘ: wyjaśniać ogólnie zjawisko przestępczości oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne rodzaje / stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozować trendy przestępczości / potwierdzać wiedzę teoretyczną w praktyce.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / organizacjach pozarządowych.

KURATORSKA

NAUCZYSZ SIĘ: przygotowywać projekty informacyjno-edukacyjne uwzględniające różne dziedziny życia społecznego / we współpracy z przedstawicielami odpowiednich służb uczestniczyć w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie planów prewencyjnych, mających na celu zapobieganie zjawiskom przestępczym / rozpoznawać sytuacje potencjalnie konfliktogenne i w porę zapobiegać ich eskalacji z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i umiejętności / identyfikować, określać i nazywać zjawiska przestępcze i patologiczne występujące w określonych grupach społecznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / sądach.

KRYMINALISTYKA

NAUCZYSZ SIĘ: stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości / w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne / w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / biurach detektywistycznych / kancelariach prawnych / kancelariach radcowskich / straży granicznej / zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego / pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne / strukturach ABW, CBA, BOR.

PATOLOGIE SPOŁECZNE

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje / we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych / samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im, oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych.przejdź do spisu treści

Administracja


studia I stopnia,
Gdańsk, Tczew, Kartuzy, Olsztyn, Słupsk, Koszalin

studia II stopnia, 4-semestralne
Gdańsk

Kierunek administracja przygotowuje absolwentów do pełnienia funkcji menadżerskich w szeroko rozumianej administracji publicznej (rządowej, samorządowej, Unii Europejskiej), jak również w podmiotach prywatnych.

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

NAUCZYSZ SIĘ: organizować zamówienia publiczne / zarządzać budżetem i finansami publicznymi / stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej / wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: administracji rządowej / strukturach samorządowych / administracji specjalnej / administracji prywatnej / placówkach kulturalnych / organach partii politycznych / instytucjach krajowych / przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE / wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: instytucjach krajowych i zagranicznych / firmach współpracujących z organami UE.

ADMINISTRACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO

NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia / znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej / rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia / instytucjach ubezpieczenia społecznego / prywatnym sektorze usług medycznych.

ADMINISTROWANIE INFORMACJĄ

NAUCZYSZ SIĘ: wyszukiwać informacje prawa administracji / tworzyć bazy informacji / zarządzać informacją administracyjno-prawną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: strukturach administracji rządowej i samorządowej / instytucjach państwowych / jako menedżer, researcher lub broker informacji.

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

NAUCZYSZ SIĘ: wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych / stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania / współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych / urzędach miejskich i gminnych / administracji lokalnej / instytucjach współpracujących ze strukturami UE / pomocy społecznej / jednostkach i służbach porządku publicznego.


Administracja II stopnia to wiedza umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy

zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Studia te przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

PSYCHOPEDAGOGIKA PRACY

NAUCZYSZ SIĘ: samodzielnie rozwiązywać problemy pracownicze /organizować zespoły pracownicze i kierować nimi / rozwiązywać konflikty i sytuacje potencjalnie konfliktogenne / organizować pracę zespołu z uwzględnieniem możliwości, predyspozycji i umiejętności pracowników.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: organizacji, w szczególności na stanowiskach ds. personalnych, a także przygotują do pełnienia ról kierowniczych. 

ADMINISTRACJA

NAUCZYSZ SIĘ: budżetować i zarządzać podmiotem / korzystać z przepisów prawa administracyjnego oraz zasad funkcjonowania instytucji w Polsce i UE.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: służbie cywilnej, będziesz gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych / administracji rządowej / strukturach samorządowych / administracji specjalnej / administracji prywatnej / placówkach kulturalnych / organach partii politycznych / instytucjach krajowych / przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE.

ZARZĄDZANIE

NAUCZYSZ SIĘ: samodzielnie rozwiązywać problemy / organizować zespoły pracownicze i kierować nimi / opracowywać i wdrażać programy zarządzania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: przedsiębiorstwach i instytucjach integrującego się rynku pracy UE, jako menadżer, prowadzić działalność gospodarczą.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

NAUCZYSZ SIĘ: stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu / prowadzić rachunkowość i sprawozdawczość w działalności gospodarczej / przeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: działach finansowo-księgowych różnych firm / instytucjach finansowych / administracji publicznej.


przejdź do spisu treści

Ekonomia

studia I stopnia
Gdańsk 

Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów — które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania — w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, podstaw prawa, problemów ekonomicznych w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej, a także nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych.

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z procedur i standardów obowiązujących w instytucjach finansowych i bankach, rozumieć przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk administracyjno-ekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej / wykorzystywać narzędzia i instrumenty finansowe w zarządzaniu oraz prowadzeniu sprawozdawczości i rachunkowości.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: komórkach finansowo-księgowych, instytucjach finansowych, administracji lokalnej, instytucjach finansowych współpracujących ze strukturami Unii Europejskiej.

PROJEKTY UNIJNE

NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy i procedury obowiązujące w projektach finansowanych z funduszy UE / wykorzystywać mechanizmy działania instytucji publicznych i niepublicznych związanych z funduszami pomocowymi / samodzielnie konstruować w oparciu o przepisy prawa wnioski o pozyskanie funduszy i dofinansowania z UE z zastosowaniem prawidłowej terminologii / pozyskiwać środki finansowe z wykorzystaniem dostępnych aktów prawnych regulujących relacje między instytucjami polskimi i unijnymi / wykorzystywać narzędzia służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w rachunkowości.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych, urzędach miejskich i gminnych, administracji lokalnej, nstytucjach współpracujących ze strukturami UE, działach finansoworozrachunkowych podmiotów gospodarczych.

ZARZĄDZANIE

NAUCZYSZ SIĘ: planować, organizować i kontrolować pracę zespołu / ustalać strategię działania podmiotu / rozumieć przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk ekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej / wykorzystywać narzędzia i instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu / współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych, urzędach miejskich i gminnych, administracji lokalnej, instytucjach współpracujących ze strukturami UE.


przejdź do spisu treści

Pedagogika


studia I stopnia
Gdańsk

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

NAUCZYSZ SIĘ: organizować czas wolny dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem poznanych zasad metodyki i dydaktyki, stosować różne formy wsparcia wychowawczego.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach działających na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego min. szkole w zawodzie pedagoga szkolnego, w świetlicach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

NAUCZYSZ SIĘ: prowadzić zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji: literackiej i językowej oraz matematycznej, środowiskowej, muzycznej oraz plastycznej, organizować gry i zabawy, wdrażać i promować zachowania prozdrowotne i ekologiczne, pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeprowadzać ewaluację procesu dydaktycznego.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: przedszkolach, świetlicach, klasach I-III szkoły podstawowej.

PEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

NAUCZYSZ SIĘ: stosować nowoczesną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii człowieka, uwarunkowań funkcjonowania rodziny, wykorzystywać w praktyce umiejętności wychowawcze i interpersonalne, różnych metod terapii, wdrażać działania profilaktyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne, prowadzić poradnictwo, konsultacje i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: szkole jako pedagog prowadzić terapię pedagogiczną, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradnictwa dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.


przejdź do spisu treści

Kierunek prawno-biznesowy


studia I stopnia,
Gdańsk

CEL STUDIÓW

Celem studiów licencjackich na kierunku prawnobiznesowym jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w instytucjach finansowych, kancelariach radcowskich, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności, a także w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent zdobędzie umiejętność analizy i oceny wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, wpływających na sytuację organizacji czy konkretnej instytucji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej
 • Organizacje publiczne i pozarządowe w kraju i za granicą (w tym fundacje i organizacje pożytku publicznego)
 • Firmy consultingowe
 • Kancelarie radcowskie
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach
 • Przedsiębiorstwa o zróżnicowanym prolu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym)
 • Instytucje nansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym)
WYBRANE PRZEDMIOTY
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Mikro i makroekonomia
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse publiczne i rynki nansowe
 • Postawy statystyki i ekonometrii
 • Analiza ekonomiczno-nansowa
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


przejdź do spisu treści

Zdrowie publiczne


studia I stopnia, Gdańsk

OPIS KIERUNKU

Ludzie coraz częściej zwracają uwagę na zdrowy tryb życia, powszechna staje się troska o stan naszego zdrowia, a opieka nad osobami starszymi czy wykluczonymi staje się nie tylko obowiązkiem, ale i potrzebą.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, konieczne jest holistyczne postrzeganie zdrowia i czynników kształtujących, potrzebni są specjaliści kierujący i sprawnie zarządzający placówkami szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu m.in.: prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, naukspołecznych i ekonomii.

Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia.

WYBRANE PRZEDMIOTY OGÓLNE
 • Prawo medyczne 
 • Ekonomika zdrowia 
 • Nauka o człowieku
 • Socjologia zdrowia 
 • Język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski
 • Propedeutyka medycyny
WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Żywienie i dietetyka: nauka o zasadach prawidłowego żywienia oraz roli składników pokarmowych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu osób w zależności od ich wieku, ogólnego stanu zdrowia

Systemy opieki zdrowotnej: nauka o organizacji i funkcjonowaniu systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie

Podstawy zdrowia publicznego: obejmują wiedzę z zakresu rozpoznawania środowiskowych uwarunkowań zdrowia, działań prolaktycznych w zapobieganiu zagrożeń oraz priorytetów polityki zdrowotnej

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia: wskazanie podstaw organizacji i wykonywania działalności zawodowej, nauka o stylach i instrumentach zarządzania

Zarządzanie danymi medycznymi: to połączenie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa i medycyny, wskazanie zasad i podstaw pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji i archiwizacji danych medycznych

Marketing i reklama usług zdrowotnych: wskazanie podstawowych zasad i ograniczeń dotyczących reklamy wybranych produktów mających wpływ na zdrowie człowieka; wskazanie roli mediów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny: obejmuje wiedzę z zakresu nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego, zasad funkcjonowania inspekcji sanitarnej, uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i etycznych dokonywania inspekcji

Patologie społeczne: przedstawienie wiedzy z zakresu patologii społecznych, uwarunkowań natężenia i zmian zjawisk patologicznych, rozpoznawania podstawowych zagrożeń isytuacji patologicznych

Prawa pacjenta: przedstawione zostaną podstawowe prawa pacjenta oraz wynikające z nich obowiązki podmiotów wykonujących czynności lecznicze

Opieka senioralna: obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi dla osób w podeszłym wieku; procesem starzenia się społeczeństwa oraz opieką i pielęgnacją ludzi starszych

Zdrowie środowiskowe: przedstawienie wpływu środowiska na stan zdrowia człowieka, analiza zagrożeń zdrowia człowieka z powodu skażeń środowiska

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Placówki nadzoru i inspekcji (m.in.: NFZ, PIS, IH)
 • Zakłady opieki społecznej
 • Placówki opiekuńcze i pomocowe
 • Administracja publiczna
 • Ośrodki uzdrowiskowe i rekreacyjne, oferujące usługi wypoczynkowe
 • Domy dziecka, ośrodki resocjalizacji
 • Zakłady aktywności zawodowej
 • Instytucje zarządzające danymi medycznymi
 • Instytucje i organizacje promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
SPECJALNOŚCI STUDIÓW
 • Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
 • Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
 • Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień
 • Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
 • Gastronomia i dietetyka
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i inżynieria produkcji


I stopnia. Gdańsk, Tczew, Słupsk
II stopnia, 3- i 4-semestralne. Gdańsk

Studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji. Celem kształcenia jest wykształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę umiejętności inżynierskie w określonej dziedzinie techniki z praktyką gospodarczą. W szczególności: ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki.

PRAKTYKI: Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, logistyczno-transportowe, budowlane, paliwowe, energetyczne, specjalistyczne, pomiarowe, stocznie.

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

INFORMATYKA W PRZEMYŚLE

NAUCZYSZ SIĘ: sterować produkcją / numerycznie modelować procesy technologiczne / analizować dane statystyczne / stosować systemy ekspertowe / nadzorować i monitorować tworzenie i przechowywanie baz danych podmiotu.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne / podmiotach zajmujących się analizą statystyczną danych z przemysłu.

INŻYNIERIA BUDOWNICTWA

NAUCZYSZ SIĘ: projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych / nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowych / firmach zajmujących się procesami budowlanymi.

INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

NAUCZYSZ SIĘ: rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska / koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: zakładach komunalnych / zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków /ośrodkach badań i kontroli środowiska / przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji / przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej /przedsiębiorstwach gazowniczych / jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska / służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

MECHATRONIKA

NAUCZYSZ SIĘ: efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM / łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych / zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych / zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych / serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych.

INŻYNIERIA PRODUKCJI

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi / realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym / zarządzać parkiem maszynowym / optymalizować wykorzystanie materiału.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych / zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału parku maszynowego.

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

NAUCZYSZ SIĘ: budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL / realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych / zarządzać transportem w podmiotach TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.


Studia na tym kierunku, II stopnia, to wiedza, narzędzia oraz metody zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji. Studenci poznają koncepcje: lean management, zintegrowanych systemów informatycznych, inżynierskiego projektowania wspieranego komputerowo. Ponadto poznają narzędzia CAD, CAM oraz ich zastosowania i produkcji na obrabiarkach CNC.

Poniżej przykładowe specjalności studiów.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

NAUCZYSZ SIĘ: planować zasoby ludzkie / realizować rekrutację na stanowiska pracy / wykonywać okresową ocenę pracowników / zarządzać kadrą pracowniczą.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: dziale personalnym w podmiotach gospodarczych / podmiotach realizujących rekrutację pracowników do firm / jednostkach dokonujących oceny okresowej pracowników / stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych.

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać systemami logistycznymi w podmiotach gospodarczych / budować struktury organizacyjne dla zadań

logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYSZ SIĘ: metod pozyskiwania energii niekonwencjonalnej / rodzajów urządzeń służących do pozyskiwania energii / analizować koszty pozyskiwania energii odnawialnej / określać opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną / zasad wykonania audytu energetycznego budynków / stosować narzędzia do analizy termicznej obiektów.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych branży odnawialnych źródeł energii / organizacjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii / prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

NAUCZYSZ SIĘ: rodzajów narzędzi oraz metod zarządzania znajdujących zastosowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji / koncepcji lean management / zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych / realizować projekty w zakresie projektowania inżynierskiego wspieranego komputerowo / stosować narzędzia CAD, CAM / zasad wytwarzania na obrabiarkach CNC.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jako specjalista w działach produkcyjnych podmiotów gospodarczych i jednostkach organizacyjnych / przemyśle na zinformatyzowanych stanowiskach zarządzania produkcją.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać jakością produkcji i usług w podmiotach gospodarczych / wdrażać normy ISO / wykonywać audyty jakości /

ustalać wymagania do uzyskania certyfikatów jakości.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: przedsiębiorstwach produkcyjnousługowych / jednostkach wykonujących audyty jakości.


Studiuj w

GDAŃSKU  ::  KOSZALINIE  :: KARTUZACH ::  OLSZTYNIE   ::   SŁUPSKU   ::   TCZEWIE

 

Kierunki studiów

LICENCJACKIE (I stopnia)

administracja
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • administracja publiczna 
 • administracja zdrowia publicznego 
 • administracja europejska 
 • administrowanie informacją 
 • bezpieczeństwo publiczne
 • kryminologia
 • polityka senioralna
 • administracja biznesowa

turystyka i rekreacja
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • zarządzanie w turystyce 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • kształcenie na kierunku bez wyboru specjalności

kryminologia
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • specjalność penitencjarna 
 • specjalność kuratorska  
 • kryminalistyka 
 • patologie społeczne  

 INŻYNIERSKIE (I stopnia)

zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • informatyka w przemyśle 
 • inżynieria budownictwa 
 • inżynieria ochrony środowiska  
 • mechatronika  
 • inżynieria produkcji  
 • logistyka i zarządzanie transportem 

gospodarka przestrzenna
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • urbanistyka 
 • gospodarka nieruchomościami  

architektura krajobrazu
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • inżynieria krajobrazu

MAGISTERSKIE (II stopnia)

administracja
II stopnia, magisterskie
4 semestry
na Wydziale Nauk Społecznych

 • administracja 
 • zarządzanie 
 • psychopedagogika pracy  
 • finanse i rachunkowość  

zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopnia, magisterskie
3 semestry dla absolwentów studiów I st. inżynierskich
4 semestry dla absolwentów studiów I st. licencjackich
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • zarządzanie logistyką 
 • odnawialne źródła energii 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji  
 • zarządzanie jakością  
 • zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • mechatronika 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

dla maturzystów

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane