Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Rok zalozenia: 2002

przejdź do spisu treści

Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych.

Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Olsztynie, Słupsku, Kartuach, Koszalinie i Tczewie.

GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię.

Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia robienie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.

W ofercie jest możliwość wyboru trybu studiowania - stacjonarnie, zaocznie (spotkania wyłącznie w soboty i niedziele, co umożliwia studiowanie osobom pracującym), e-learning (około 40% to wykłady, konsultacje i egzaminy tradycyjne, cała reszta za pomocą platformy Moodle). Studia kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Oprócz tego mamy szeroka ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą się dalej kształcić, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

W Gdańskiej Szkole Wyższej funkcjonuje dobrze rozwinięty system stypendialny i Biuro Karier. Dzięki wysokiej jakości nauczania GSW nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków.

Uczelnia umożliwia też pobieranie nauki studentom niepełnosprawnym - zarówno architektura budynku umożliwia pokonywanie barier, ale jest także dostosowany sprzęt wspierający procesy edukacyjne (specjalne słuchawki, specjalne klawiatury, dyktafony).

Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Nowy kampus GSW, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście.
W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


STUDIA LICENCJACKIE (6-semestralne)

Kierunek:  ADMINISTRACJA 

Specjalności: 

 • administracja biznesowa, 
 • administracja europejska, 
 • administracja publiczna, 
 • administracja zdrowia publicznego,
 • bezpieczeństwo danych osobowych   - nowość
 • bezpieczeństwo publiczne, 
 • finanse i rachunkowość.
Kierunek:  EKONOMIA

Specjalności: 

 • finanse i rachunkowość, 
 • polityka ludnościowa (demograficzna), 
 • zarządzanie,
 • projekty unijne.
Kierunek:  KRYMINOLOGIA

Specjalności: 

 • penitencjarna,
 • kuratorska,
 • kryminalistyka,
 • patologie społeczne.
Kierunek:  PEDAGOGIKA

Specjalności: 

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną.
Kierunek:  SOCJOLOGIA

Specjalności: 

 • socjologia administracji, 
 • socjologia bezpieczeństwa.
Kierunek:  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalności: 

 • administracja europejska, 
 • biznes międzynarodowy.
Kierunek:  TURYSTYKA I REKREACJA 

Specjalności:

 • dietetyka i usługi żywieniowe,
 • zarządzanie w turystyce. 
Kierunek:  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kierunek:  ZDROWIE PUBLICZNE * 

Specjalności: 

 • dietetyka z promocją zdrowia
 • kosmetyka
 • praca socjalna
 • zdrowie środowiskowe

*studia w organizacji


STUDIA INŻYNIERSKIE  (7-semestralne) 

Kierunek:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności: 

 • inżynieria budownictwa, 
 • inżynieria ochrony środowiska, 
 • inżynieria produkcji, 
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.
Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Specjalności: 

 • gospodarka nieruchomościami,
 • urbanistyka.
Kierunek:  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Specjalność: inżynieria krajobrazu


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA 

Specjalności: 

 • administracja, 
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy, 
 • zarządzanie,
 • zarządzanie projektami unijnymi  - nowość

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE (3 i 4 -semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Specjalności: 

 • inżynieria zarządzania, 
 • odnawialne źródła energii, 
 • systemy mechatroniczne - nowość
 • zarządzanie jakością, 
 • zarządzanie logistyką, 
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

STUDIA PODYPLOMOWE


Nauczycielskie i pedagogiczne:
 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 • Fizyka z elementami informatyki 
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Z zakresu zarządzania i inne: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych 
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe 
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawnąSocjologia bezpieczeństwa 
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Master of Business Administration w ochronie zdrowia – nowość
 • Master of Public Administration - nowość
 • Rolnictwo - nowość

KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH I KURSY MATURALNE


Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej proponuje i zaprasza na:

całoroczne kursy z języków obcych:
 • angielski, 
 • niemiecki,
 • francuski, 
 • hiszpański, 
 • rosyjski.

oraz 

kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
 • języka polskiego,   
 • matematyki,
 • angielskiego, 
 • niemieckiego,
 • francuskiego, 

przejdź do spisu treści

Centra dydaktyczne

Oferta edukacyjna

Gdańsk

Telefon:
58 305 08 12
58 305 08 89 wewn. 46

REKRUTACJA

Studia I i II stopnia:

 • licencjackie (6 sem.) i inżynierskie (7 sem.)
 • magisterskie (3 i 4 sem.)

Wydział Nauk Społecznych

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

administracja
studia magisterskie (II stopnia)
4-semestralne

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

turystyka i rekreacja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Wydział Nauk Inżynierskich

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

gospodarka przestrzenna
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

architektura krajobrazu
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia magisterskie (II stopnia)
3- lub 4-semestralne

Informacje i materiały dla kandydatów

Słupsk

Telefon:
59 841 47 45 
slupsk@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

na Wydziale Zamiejscowym w SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
bud. Zespołu Szkół Informatycznych, b. "Pomorzanka"

Informacje i materiały dla kandydatów

Olsztyn

Telefon:
89 533 04 29 
olsztyn@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

na Wydziale Zamiejscowym w OLSZTYNIE
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Koszalin

Telefon:
94 345 43 95
6000 11 672
koszalin@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

na Wydziale Zamiejscowym w KOSZALINIE
Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 15
(siedziba po WPiA UG; "Euro­pejskie Centrum Edu­kacyjne")

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

kryminologia
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

Tczew

Telefon:
58 53 00 129
696 023 554
tczew@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

Tczew, ul.Parkowa 1
bud. Zespołu Szkół Technicznych

Informacje i materiały dla kandydatów

Kartuzy

Telefon:
58 681 21 80
6000 11 673
kartuzy@gsw.gda.pl

REKRUTACJA

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach

administracja
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

Kartuzy, ul. Mściwoja II 24
bud. Zespołu Szkół Technicznych w kartuzach

Informacje i materiały dla kandydatów


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Nauczycielskie i pedagogiczne:
 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 • Fizyka z elementami informatyki 
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Z zakresu zarządzania i inne: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych 
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe 
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawnąSocjologia bezpieczeństwa 
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem 
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Master of Business Administration w ochronie zdrowia – nowość
 • Master of Public Administration - nowość
 • Rolnictwo - nowość

Rekrutacja na studia podyplomowe

Studiuj w

GDAŃSKU  ::  KOSZALINIE  :: KARTUZACH ::  OLSZTYNIE   ::   SŁUPSKU   ::   TCZEWIE

 

Kierunki studiów

LICENCJACKIE (I stopnia)

administracja
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • administracja publiczna 
 • administracja zdrowia publicznego 
 • administracja europejska 
 • administrowanie informacją 
 • bezpieczeństwo publiczne
 • kryminologia
 • polityka senioralna
 • administracja biznesowa

turystyka i rekreacja
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • zarządzanie w turystyce 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • kształcenie na kierunku bez wyboru specjalności

kryminologia
I stopnia, licencjackie
6 semestrów
na Wydziale Nauk Społecznych

 • specjalność penitencjarna 
 • specjalność kuratorska  
 • kryminalistyka 
 • patologie społeczne  

 INŻYNIERSKIE (I stopnia)

zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • informatyka w przemyśle 
 • inżynieria budownictwa 
 • inżynieria ochrony środowiska  
 • mechatronika  
 • inżynieria produkcji  
 • logistyka i zarządzanie transportem 

gospodarka przestrzenna
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • urbanistyka 
 • gospodarka nieruchomościami  

architektura krajobrazu
I stopnia, inżynierskie
7 semestrów
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • inżynieria krajobrazu

MAGISTERSKIE (II stopnia)

administracja
II stopnia, magisterskie
4 semestry
na Wydziale Nauk Społecznych

 • administracja 
 • zarządzanie 
 • psychopedagogika pracy  
 • finanse i rachunkowość  

zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopnia, magisterskie
3 semestry dla absolwentów studiów I st. inżynierskich
4 semestry dla absolwentów studiów I st. licencjackich
na Wydziale Nauk Inżynierskich

 • zarządzanie logistyką 
 • odnawialne źródła energii 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji  
 • zarządzanie jakością  
 • zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • mechatronika 

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

dla maturzystów

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie