Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "kryminologia" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w rzetelną wiedzę z dziedziny prawa i administracji, a także w zakresie psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka oraz kryminologii, wiktymologii i polityki kryminalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak Policja, straż miejska, Straż Graniczna, służba więzienna i kuratorska, ośrodki resocjalizacji.

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "administracja" i specjalności "kryminologia" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji.

Wybrane przedmioty dla specjalności

 • Kryminologia stosowana
 • Polityka karna i kryminalna
 • Psychologia kryminologiczna
 • Elementy kryminalistyki
 • Prawo penitencjarne
 • Resocjalizacja
 • Wiktymologia
 • Etyka służb publicznych
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Europejski system praw człowieka
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Prawo celne i procedury celne
 • Problematyka uzależnień 

Powiązane artykuły

STUDIUJ W GDAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ GSW

ZAPISZ SIĘ ZIMĄ! NA SEMESTR LETNI!

czytaj dalej

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane