Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIUJ W GDAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ GSW

ZAPISZ SIĘ ZIMĄ! NA SEMESTR LETNI!

Oferta studiów prowadzonych w siedzibie GSW w Gdańsku oraz na wydziałach zamiejscowych.


STUDIA LICENCJACKIE


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku

moduły w ramach kierunku:

 • Administracja publiczna
 • Administracja Europejska
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Zarządzanie w Administracji

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

moduły w ramach kierunku:

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Moduł penitencjarny
 • Moduł kuratorski
Zdrowie publiczne   NOWOŚĆ

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)


STUDIA INŻYNIERSKIE


Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku

moduły w ramach kierunku 

 • Informatyka w przemyśle
 • Inżynieria budownictwa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA MAGISTERSKIE


Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)

moduły w ramach kierunku 

 • Psychopedagogika pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)

moduły w ramach kierunku:

 • Zarządzanie logistyką
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Prawo medyczne
 • Prawo budowlane dla inżynierów.

Kliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Tczewie

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Olsztynie

 • Administracja (I stopnia)

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Słupsku

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Braniewie

 • Administracja (I stopnia)

Jakość nauczania

 

Powiązane artykuły

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane