Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

historii mody
komunikacja marketingowa w branży mody
konstrukcja i modelowanie form odzieży
rysunek techniczny
rysunek żurnalowy
social media w modzie
stylizacja & kompozycja
visual merchandising
wstęp do metodyki procesu projektowania /moda

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
optometria Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
położnictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

osteopatia
teoria integracji sensorycznej
terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju
terapia ręki

Warszawska Szkoła Filmowa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Licencjat Stacjonarny
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Licencjat Stacjonarny
fotografia Licencjat Niestacjonarny
montaż filmowy Licencjat Stacjonarny
operatorski Licencjat Stacjonarny
produkcja filmowa i telewizyjna Licencjat Stacjonarny
reżyseria Licencjat Stacjonarny
reżyseria i produkcja gier wideo Licencjat Stacjonarny

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
wycena nieruchomości
Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Mediacje szkolne
przygotowanie pedagogiczne
zarządzanie w oświacie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Założona:1809 r.
 •  
 • Adres:ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
 • Telefon:22 57 209 98
 • Strona:http://www.wum.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski z oddziałem nauczania w języku angielskim
lekarski z oddziałem stomatologii
nauk o zdrowiu
stomatologiczny

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
budowa dróg i mostów Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Magister Stacjonarny
geodezja i kataster Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria geoprzestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria kosmiczna i satelitarna Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria systemów bezzałogowych Inżynier Stacjonarny
kryptologia i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka - profil ogólnoakademicki Inżynier Stacjonarny
logistyka - profil praktyczny I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka ekonomiczna Magister Stacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
obronność państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
optoelektronika II stopnia Stacjonarny
technologie elektroniczne i przełomowe Magister Stacjonarny
technologie przełomowe Inżynier Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia angielska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia hiszpańska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia niemiecka od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filolologia rosyjska od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy
język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (glottodydaktyka polonistyczna)
nauczanie języków obcych
technika i informatyka dla nauczycieli
zarządzanie projektami zmian organizacyjnych
zarządzanie szkodami łowieckimi

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie - Warsaw School of Arts

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

sztuka nowych mediów I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny

Kursy na uczelni:

Podstawy RODO
Ochrony
detektywistyczny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

 • Rektor:prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
 •  
 • Adres:ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
 • Telefon:22 300 53 02, 22 300 53 01
 • Strona:http://www.ews.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

rysunku
podstawowy autocad
obsługi programu archicad
mapping 3d
architekta krajobrazu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

chemia kosmetyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia ogólna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia żywności Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ochrony zdrowia i promocja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

chemia i receptura kosmetyków
coaching zdrowia
dietetyka
dietetyka i suplementacja w sporcie
dietetyka kliniczna
kosmetologia bioestetyczna
kosmetologia holistyczna
kosmetologia kliniczna
kosmetologia od podstaw
kosmetologia w onkologii
marketing health & beauty
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
podologia
psychodietetyka
technologia produkcji kosmetyków
trychologia kosmetologiczna
well-being and health at work
well-being i zdrowie w miejscu pracy

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

penitencjarystyka Licencjat Stacjonarny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

 • Założona:2007 r.
 • Rektor:prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski
 •  
 • Adres:Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
 • Telefon:22 631 05 75, 22 888 28 55
 • Email:wsr@wsr.edu.pl
 • Strona:http://www.wsr.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
psychologia medyczna I stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Dietetyka w sporcie
Fizjoterapia w sporcie
psychodietetyka
Rehabilitacja dzieci i niemowląt
Rehabilitacja w geriatrii

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Niestacjonarny
amerykanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dyplomacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

 • Założona:2001 r.
 • Rektor:prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 •  
 • Adres:ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
 • Telefon:22 517 34 50
 • Email:rektorat@wste.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane