Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Rok zalozenia: 1945 | Rektor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

przejdź do spisu treściUniwersytet Łódzki
powstał 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni państwowych, na którym studiuje blisko 40 tysięcy młodych ludzi.
Na macie możliwość podjęcia studiów na 90 kierunkach i 190 specjalnościach w ramach 12 wydziałów. Oferujemy kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Istnieje również możliwość wyboru studiów inżynierskich.

kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych lub kończących się podwójnymi dyplomami. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach mogą kształcić się na prestiżowych Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych lub Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych.

Wspieramy Twój rozwój przez cały okres studiów.


Możesz skorzystać z projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który włącza wybitnych absolwentów uczelni – grono prezesów i menedżerów największych firm z Łodzi i regionu – w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.
jest pomysłodawcą i organizatorem wielu inicjatyw ułatwiających studentom podjęcie aktywności zawodowej. Biorąc udział w naszej Akademii Kompetencji, czyli cyklu bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji nabywasz nowe umiejętności, poszerzasz wiedzę i zdobywasz informacje dotyczące kultury organizacyjnej danego pracodawcy. XVII edycja Akademii Kompetencji to zrealizowane 40 szkoleń prowadzonych przez blisko 30 firm i instytucji dla ok. 1000 studentów i absolwentów. Podczas Uniwersyteckich Targów Pracy pracodawcy przedstawiają specyfikę swojej działalności studentom i absolwentom Uczelni. W ostatniej edycji UTP wzięło udział blisko 6 000 odwiedzających i 47 firm i instytucji.
Chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Recruitment Day to unikatowa formuła wstępnych rozmów rekrutacyjnych na stanowiska pracy, praktyk i staży, prowadzonych na uczelni. Każdy kandydat może w ciągu jednego dnia odbyć od kilku do kilkunastu rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nowatorskiej formule pracodawcy mają możliwość sprawdzenia w krótkim czasie nawet kilkunastu kandydatów.


Kierunki Studiów – ciekawostki.

 • Kierunki Rachunkowość i Finanse i Rachunkowośc (Wydział Zarządzania) otrzymały akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Zwalnia ona absolwentów kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 zaś absolwentów kierunków FiR z egzaminów F1, F2, F3, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.

 • Superkomputery i symulacje to nowa specjalność na Informatyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) uruchomiona w 2015 we współpracy z firmą Atos Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

 • Prawo zajęło drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne, a pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 • U nas możesz studiować na 2 uczelniach jednocześnie np. na kierunku Studia Polsko-Niemieckie prowadzonych przez Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie

 • Posiadamy wiele kierunków studiów międzywydziałowych np. Geoinformacja, Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka kulturowa, Nanotechnologia


Współpraca międzynarodowa.

Studiując na Uniwersytecie Łódzkim możesz wyjechać na stypendium zagraniczne do jednej z uczelni partnerskich dzięki 224 umowom partnerskim i 700 umowom dwustronnym w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo uczestnicząc w programie Erasmus Mundus możesz podjąć naukę w takich krajach jak: Argentyna, Peru, Meksyk, Chile, Brazylia czy Nikaragua.

Zakwaterowanie i życie studenckie.

Dbamy o komfort Twojego studiowania, dlatego sukcesywnie ulepszamy naszą infrastrukturę. Kampus jest zintegrowany z osiedlem akademickim Lumumbowo, na które składa się 10 akademików, w których czeka kilka tysięcy miejsc dla osób spoza Łodzi. Wysoki standard naszych akademików został doceniony! W pierwszej dziesiątce rankingu, przeprowadzonego przez studencki miesięcznik „Dlaczego” dla 100 najlepszych akademików w kraju, znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS "Olimp" i II DS "Balbina". Poruszanie się pomiędzy wydziałami zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Kampus jest położony wśród terenów zielonych, parków, ścieżek rowerowych, a jednocześnie dobrze skomunikowany z centrum Łodzi.
Na terenie kampusu znajduje się Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie możesz odpocząć po intensywnej nauce korzystając z basenu, siłowni czy hali sportowej. Od 2014 roku możecie również korzystać z kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego), do koszykówki oraz do siatkówki i badmintona. Na terenie kompleksu znajdują się także stoły do gier planszowych.Co po studiach?


Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w życiu miasta i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, premierzy, ministrowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i innych wiodących instytucji.

Ukończenie naszej uczelni daje Ci gwarancje dobrych zarobków. Z badania wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2015 roku, przygotowanego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, że absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego mogą pochwalić się najwyższymi zarobkami. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku wzięło udział 23 002 absolwentów studiów magisterskich. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4 120 PLN.


Zapraszamy!

ZapiszZapisz
przejdź do spisu treści

Kierunki studiów 2016/2017
studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia (s,z)
 • Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody (s,z)
 • Biomonitoring (s)
 • Biotechnologia (s)
 • Mikrobiologia (s)
 • Ochrona środowiska (s,z)


WYDZIAŁ CHEMII
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 • Analityka chemiczna (s)
 • Chemia (s)
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • Chemia kosmetyczna (s,z)

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Analityka gospodarcza (s)
 • Analityka społeczna  (s,z)
 • Bankowość i finanse cyfrowe (s)
 • Ekonomia (s,z)
 • Ekonomia Ekobiznes (s,z) 
 • Ekonomia miasta zrównoważonego (s)
 • Ekonomia, studia w języku angielskim (s)
 • Europeistyka (s)
 • Gospodarka przestrzenna (s,z)
 • Informatyka i ekonometria (s)
 • Informatyka (s,z)
 • Inwestycje i nieruchomości (s)
 • Finanse i rachunkowość (s,z)
 • Finanse międzynarodowe (s)
 • Logistyka (s,z)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
 • Praca socjalna (s,z)
 • Rynek finansowy (s)
 • Socjologia (s,z)


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską (s)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • Ekonomika kultury (s,*)
 • Filmoznawstwo (s)
 • Filologia angielska – anglistyczna, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s,z)
 • Filologia angielska - wiedza o kulturze, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s)
 • Filologia angielska z drugim językiem obcym, specjalizacja zawodowa do wyboru tłumaczeniowa lub nauczycielska
 • Drugi język zaawansowany – filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem niemieckim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem francuskim, filologia angielska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem słoweńskim (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności (s)
 • Filologia germańska, ze specjalnością z drugim językiem obcym (s)
 • Drugi język zaawansowany – filologia germańska z językiem angielskim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim (s)
 • Filologia polska (s)
 • Filologia, spec. filologia hiszpańska + język angielski (s)
 • Filologia, spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi język obcy zaawansowany) (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim) (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym(s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym (s)
 • Filologia, spec. filologia słowiańska (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska (s)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
 • Informacja w środowisku cyfrowym (s)
 • Kulturoznawstwo (s)
 • Lingwistyka dla biznesu (s,z)
 • Logopedia z audiologią (s)
 • Nowe media i kultura cyfrowa (s)
 • Niemcoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
 • Archeologia (s)
 • Etnologia (s)
 • Filozofia (s)
 • Historia sztuki (s,z) 
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska (s)
 • Okcydentalistyka (s)
 • Religioznawstwo (s)
 • Wojskoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
 • Fizyka techniczna , spec. fizyka medyczna (s,i*)
 • Fizyka techniczna , spec. akustyka i realizacja dźwięku (s,i*)
 • Fizyka, spec. fizyka (s)
 • Fizyka, spec. fizyka medyczna (s)
 • Fizyka, spec. nanotechnologia (s)
 • Fizyka, spec. nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (s)
 • Informatyka, specjalność: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • Specjalizacja: systemy i aplikacje mobilne (s,z,i)
 • Specjalizacja: algorytmy i programowanie (s,z,i)
 • Specjalizacja: bazy danych i aplikacje internetowe (s,z,i)
 • Specjalizacja: administracja sieciami i systemami informatycznymi (s,z,i)
 • Specjalizacja: grafika użytkowa (s,z,i)


WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl
 • Analiza danych (s,z,i)  
 • Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych (s,z)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (s)
 • Informatyka, spec. grafika komputerowa i projektowanie gier (s,z)
 • Informatyka, spec. logistyka z systemami informatycznymi (s)
 • Matematyka, spec. matematyka ogólna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka teoretyczna (s)
 • Matematyka, spec. analiza finansowa (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • Matematyka, spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki (s)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
 • Geografia (s)
 • Geografia, studia w języku angielskim (s)
 • Geomonitoring (s)
 • Klimatologia, studia w języku angielskim (s)
 • Studia regionalne (s)
 • Turystyka i rekreacja (s,z)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę (s)
 • Pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • Psychologia, studia jednolite magisterskie, specjalności:
  • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka (s,z)
  • psychologia zdrowia i kliniczna (s,z)
  • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (s,z)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
 • Administracja (s,z)
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (s,w,z)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
 • Bezpieczeństwo narodowe (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. media i kultura (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. kultury w dialogu międzynarodowym (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
 • Politologia, spec. bezpieczeństwo międzynarodowe (s)
 • Politologia, spec. Security Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Politologia, spec. polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych(s)
 • Politologia, spec. kultura polityczna i polityka historyczna (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. komunikowanie międzynarodowe (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Estudios Latinoamericanos, studia w języku angielskim i hiszpańskim (s)
 • Studia azjatyckie (s,*)


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.wz.uni.lodz.pl
 • Analityka biznesu (s,z)
 • Business Management – studia w języku angielskim (s)
 • Management and Finance – studia w języku angielskim (s)
 • Finanse i inwestycje (s,z)
 • Logistyka (s,z)
 • Marketing (s,z)
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (s,z)
 • Rachunkowość (s,z)
 • Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • Zarządzanie, spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu (s,z)
 • Zarządzanie, spec. zarządzanie projektami (s,z)


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
 • Administracja (z)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)(s,i)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie) (z,i)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Turystyka biznesowa (s)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Gastronomia i doradztwo dietetyczne (s)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Wellness&SPA i turystyka uzdrowiskowa (s)
 • Zarządzanie, spec. Logistyka i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie i dystrybucji (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i inwestycje na rynku kapitałowym (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie i ekonomika agrobiznesu (s,z)


STUDIA I STOPNIA– REALIZOWANE NA KILKU WYDZIAŁACH JEDNOCZEŚNIE
 • Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
 • Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
 • Gospodarka przestrzenna – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
 • Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Studia Polsko-Niemieckie – Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie (s)
 • Polityka społeczna (s) – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)S - studia stacjonarne
W – studia wieczorowe
Z – studia zaoczne
I – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia

przejdź do spisu treści

Kierunki studiów 2016/2017
studia II stopniaWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia spec. biochemia i biologia molekularna (s) 
 • Biologia spec. biofizyka medyczna z bioinformatyką (s)
 • Biologia spec. biologia eksperymentalna i biologia środowiskowa (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia medyczna (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia mikrobiologiczna (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia roślinna (s)
 • Genetyka (s)
 • Mikrobiologia (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód (s,z)
 • Ochrona środowiska spec. ochrona przyrody (s,z)
 • Ochrona środowiska spec. biotechnologie ekologiczne (s)
 • Ochrona środowiska spec. diagnostyka skażeń środowiska (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekohydrologia (płatne studia w języku. angielskim) (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekologia człowieka (z)
 • Biologia spec. biologia środowiskowa (z)
 • Biologia spec. biologia stosowana i molekularna (z)
WYDZIAŁ CHEMII
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 • Analityka chemiczna (s)
 • Chemia kosmetyczna (s)
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • Nauczanie chemii (s,z)
 • Nanotechnology (s,*)


WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Analityka gospodarcza (s)
 • Analityka społeczna (s,z)
 • Economics and International Business – studia w języku angielskim (s)
 • Ekonomia (s,z)
 • Ekonomia Ekobiznes (s,z)
 • Europeistyka (s)
 • Finanse i rachunkowość (s,z)
 • Gospodarka przestrzenna (s,z)
 • Informatyka i ekonometria (s)
 • Informatyka (s,z)
 • Inwestycje i nieruchomości (s)
 • Logistyka (s,z)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
 • Polityka społeczna (s)
 • Praca socjalna (s,z)
 • Rynek finansowy (s)
 • Socjologia (s,z)


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl

 • Filologia polska (s)  
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
 • Kulturoznawstwo (s)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. research medialny (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. public relations i branding (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. odmiany specjalistyczne dziennikarstwa (s,z)
 • Logopedia (s)
 • Filologia, spec. filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym i elementami tłumaczenia (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z traduktologią (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja translatorska (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja nauczycielska (s)
 • Filologia, spec. filologia klasyczna (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska, specjalność: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu (s)
 • Filologia, spec. filologia słowiańska (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym: hiszpański, włoski, francuski, angielski, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • Filologia angielska, spec. anglistyczna (z)
 • Filologia angielska, spec. translatoryka (z)
 • Filologia angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media (s)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

 • Archeologia (s)
 • Etnologia (s)
 • Filozofia (s)
 • Historia sztuki (s,z)
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna (s)
 • Historia, spec. nauczycielska (s)
 • Regionalistyka kulturowa (s,*)
 • Religioznawstwo (s)
 • Wojskoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl

 • Fizyka, spec. fizyka medyczna (s)
 • Fizyka, spec. nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki (s)
 • Fizyka, spec. fizyka (s)
 • Informatyka, spec. informatyka stosowana (studia 1,5-roczne) (s,z)
 • Informatyka, spec. superkomputery i symulacje (studia 2-letnie) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
 • Informatyka, spec. informatyka stosowana (studia 2-letnie) (s,z)
 • Informatyka, spec. superkomputery i symulacje (studia 1,5-roczne) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl

 • Informatyka, spec. interaktywne media (s,z)
 • Informatyka, spec. systemy informatyczne (s,z)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (s) 
 • Matematyka, spec. analiza finansowa (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka ogólna (s)
 • Matematyka, spec. nauczycielska w zakresie matematyki (s)
 • Matematyka, spec. teoretyczna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa (z)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl

 • Geografia (s)
 • Geografia, spec. w języku angielskim (s)
 • Turystyka i rekreacja (s,z)


WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl

 • Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę (s)
 • Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika wieku dziecięcego (s,z)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl

 • Administracja (s,z)
 • Prawo medyczne (z)
 • Prawo zatrudnienia – kadry i płace (z)
 • Prawo ochrony danych osobowych (z)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl

 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies i Mass Media (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Iberoamerykańska (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Orientalna (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies and Mass Media, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. European Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Cultura-Sociedad-Politica, studia w języku hiszpańskim (s)
 • Politologia, spec. Diagnozowanie i prognozowanie polityczne (s)
 • Politologia, spec. Doradztwo i zarządzanie polityczne (s)
 • Politologia, spec. Bezpieczeństwo państwa (s)
 • Politologia, spec. Political Management, studia w języku angielskim (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Światowe dyskursy kultury (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.wz.uni.lodz.pl

 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Marketing (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • Zarządzanie, spec. zarządzanie biznesem (studia dla nie ekonomistów) (s,z)
 • Finanse i rachunkowość, spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Finanse i rachunkowość, spec. Doradca finansowy (s,z)
 • Logistyka, spec. Informatyka w logistyce (s,z)
 • Logistyka, spec. Zarządzanie łańcuchem dostaw (s,z)
 • Business Management – studia w języku angielskim (s)


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl

 • Administracja (z)
 • Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru letniego, 3-semestralne) (s,*)
 • Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru zimowego, 4-semestralne) (z,*)STUDIA II STOPNIA – WSPÓŁPRACA KILKU WYDZIAŁÓW

 • Gospodarka przestrzenna – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
 • Gospodarka przestrzenna, spec. w języku angielskim (s)
 • Geoinformacja (s) – Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Prawo podatkowe i rachunkowość (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania) (z)


S - studia stacjonarne
W – studia wieczorowe
Z – studia zaoczne
I – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomieniaKierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe studia kulturowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie