Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Warszawska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
chemiczny
elektroniki i technik informacyjnych
elektryczny
fizyki
geodezji i kartografii
inżynierii chemicznej i procesowej
inżynierii lądowej
inżynierii materiałowej
inżynierii produkcji
inżynierii środowiska
matematyki i nauk informacyjnych
mechaniczny energetyki i lotnictwa
mechatroniki
samochodów i maszyn roboczych
transportu

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
aerospace engineering I stopnia Stacjonarny
architecture I stopnia Stacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka stosowana I stopnia Stacjonarny
automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa I stopnia Stacjonarny
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
civil engineering I stopnia Stacjonarny
computer science I stopnia Stacjonarny
computer science and information systems I stopnia Stacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
electric and hybrid vehicles engineering I stopnia Stacjonarny
electrical engineering I stopnia Stacjonarny
elektromobilność I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
environmental engineering I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
fotonika I stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i systemy informacyjne I stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i analiza danych I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria zarządzania I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka i analiza danych I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia Stacjonarny
Mechatronics I stopnia Stacjonarny
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
power engineering I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
telecommunications I stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka społeczna II stopnia Niestacjonarny
informatyka w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

z zakresu studiów inżynierskich
Wprowadzenie do systemów informacyjnych
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki
Relacyjne bazy danych
Multimedia
języka japońskiego
Grafika komputerowa

Języki na uczelni:

japoński

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

logo-szkoly

School of Form Warszawa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie SAN

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria zwierząt I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia i hotelarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ekologiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia Stacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
meblarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona zdrowia roślin I stopnia Stacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia biomedyczna I stopnia Stacjonarny
technologia drewna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologie energii odnawialnej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

logo-szkoly

Uczelnia Korczaka

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

zarządzanie stresem
wystąpienia publiczne
techniki pamięciowe
polskiego języka migowego
pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczelnia Łazarskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny
administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC I stopnia Niestacjonarny
administrowanie ochroną zdrowia I stopnia Niestacjonarny
airline management II stopnia Stacjonarny
audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych I stopnia Niestacjonarny
aviation law and professional pilot licence I stopnia Stacjonarny
big data management II stopnia Stacjonarny
data science in economics I stopnia Stacjonarny
data science w ekonomii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
diplomacy I stopnia Stacjonarny
economics I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
Finance and Accounting I stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
Law in Business Management I stopnia Stacjonarny
Law in International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
management I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w biznesie II stopnia Niestacjonarny
prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w sporcie I stopnia Niestacjonarny

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej UTH

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uczelnia WSB Merito Warszawa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia w biznesie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia menedżerska II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
komunikacja kultury i religii II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teologia ogólna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia Stacjonarny

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
fortepianu, klawesynu i organów
instrumentalny
kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki
reżyserii dźwięku
wokalny

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

UNIWERSYTET SWPS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia orientalna – arabistyka Licencjat Stacjonarny
filologia polska Licencjat Stacjonarny
filologia skandynawska Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
filozofia Licencjat Niestacjonarny
iberystyka Licencjat Stacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Warszawski

  • Założona:1816 r.
  •  
  • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
  • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
antropozoologia I stopnia Stacjonarny
Archaeology (archeologia) w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artes liberales I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioetyka II stopnia Stacjonarny
bioinformatyka i biologia systemów I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia medyczna Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim II stopnia Stacjonarny
chemiczna analiza instrumentalna Inżynier Stacjonarny
Data Science and Business Analytics II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
energetyka i chemia jądrowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka – integracja europejska I stopnia Stacjonarny
europeistyka – studia europejskie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny
filologia iberyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia nowogrecka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia węgierska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
finanse, inwestycje i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka nauczycielska I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geologia II stopnia Stacjonarny
geologia poszukiwawcza I stopnia Stacjonarny
geologia stosowana Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia i kultura Żydów II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Business Economics II stopnia Stacjonarny
International Economics w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nanostruktur I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
kryminologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka i administrowanie w mediach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
organizowanie rynku pracy I stopnia Stacjonarny
orientalistyka – hebraistyka II stopnia Stacjonarny
orientalistyka – koreanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo finansowe i skarbowość II stopnia Niestacjonarny
profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Quantitative Finance w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
slawistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosowana psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia euroazjatyckie II stopnia Stacjonarny
studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane