Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Rok założenia: 2011 | Rektor: dr Piotr Stefaniuk

przejdź do spisu treści

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ


Autorski program studiów licencjackich VIAMODA Szkoły Wyższej opracowany został w myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje kompetencje i kreatywność w twórczym działaniu w obszarach projektowania i komunikacji mody, aranżacji wnętrz oraz fotografii, oraz zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia.  

Studia I stopnia w VIAMODA Szkole Wyższej trwają 3,5 roku (7 semestrów). Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Program studiów realizowany jest na kierunku Wzornictwo, w ramach akredytacji MNiSW RP. Po obronie pracy dyplomowej, absolwenci studiów VIAMODA uzyskują wykształcenie wyższe, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Studenci studiów licencjackich VIAMODA mają do wyboru kilka specjalności - ścieżek rozwoju zawodowego. Programy nauczania wszystkich specjalizacji oparte są na najważniejszej, przyświecającej Uczelni zasadzie – połączeniu innowacyjnej wiedzy z technologicznym know-how oraz aspektem praktycznym, dzięki której absolwenci stają się specjalistami branżowymi z praktycznym doświadczeniem oraz mają możliwość płynnego wejścia na rynek i odniesienia sukcesu w wybranej branży kreatywnej, powiązanej z modą, designem i szeroką dziedziną sztuk wizualnych.

VIAMODA oferuje studia I stopnia w trybie STACJONARNYM oraz NIESTACJONARNYM. Zajęcia w trybie weekendowym odbywają się dwa razy w miesiącu (maksymalnie osiem spotkań w semestrze), w cyklu odpowiednim dla osób pragnących jednocześnie poszerzać specjalistyczną wiedzę i poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać doświadczenia zawodowe.


Studia I stopnia

KOMUNIKACJA W MODZIE I PROJEKTOWANIE MARKI

Studenci osiągają głębokie i twórcze rozumienie społecznego zjawiska mody. Nabywają umiejętności kreowania i zarządzania marką modową, tworzenia jej tożsamości i rozpoznawalności przez potencjalnych klientów na rynku.

Nasi studenci uczą się  organizacji eventów modowych, odpowiednich do zamierzonego celu promocyjnego, specyfiki brandu, budżetu oraz oczekiwań grupy docelowej.

Wykłady i ćwiczenia z uznanymi praktykami - profesjonalistami pozwalają poznać fachowy język, zjawiska rządzące branżą oraz stawać się świadomymi krytykami lub skutecznymi promotorami mody. 

Dajemy możliwość samodzielnego projektowania otoczenia kolekcji i przestrzeni sprzedaży - elementów stylizacji i Visual Merchandisingu.

Jednak przede wszystkim oferujemy naszym studentom szansę zdobycia wielu kontaktów zawodowych i już w czasie studiów praktycznego sprawdzenia efektów posiadanej wiedzy oraz uzyskiwanych umiejętności.

Dzięki bliskiej współpracy z firmami branży odzieżowej, Uczelnia także umożliwia swoim studentom udział, jeszcze w trakcie studiów, w przygotowaniu autorskich projektów kolekcji, z których najlepsze są wdrażane do produkcji. Poprzez umiejscowienie tego produktu w realnych warunkach działającej na rynku firmy odzieżowej, stwarza studentom tej specjalności niepowtarzalną okazję udziału w pełnym procesie tworzenia własnych produktów, zaś studentom specjalności komunikacyjnej ich wypromowania na rynku mody.

W czasie studiów uczymy wykorzystywania narzędzi i systemów komunikacji do promocji firm i marek modowych, tworzenia kampanii reklamowych, opracowań graficznych i fotograficznych oraz działań w przestrzeni internetowej (e-commerce, e-marketing).

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu niniejszej specjalności:

 • Specjalista marketingu i brand manager
 • Specjalista do spraw retailu i visual merchandisingu
 • Specjalista od trendów w komunikacji
 • Promotor mody – praca w fachowych mediach modowych
 • Dyrektor kreatywny
 • Samodzielny przedsiębiorca
PROJEKTOWANIE UBIORU I ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ

Specjalność dedykowana przyszłym projektantom, technologom odzieżownictwa, a także przyszłym managerom produktu, których interesuje projektowanie połączone z zarządzaniem produktem - od pomysłu, poprzez projekt z pełną dokumentacją techniczną, aż do jego wytworzenia. W trakcie procesu kształcenia studenci poznają procesy projektowe i realizują je samodzielnie z synergicznym wsparciem wiedzy technologicznej, managersko-marketingowej, na temat innowacji, świadomości trendów modowych, technologicznych, produktowych i projektowych. Wykorzystują w swoich działaniach technologie IT i profesjonalne programy wsparcia z obszaru CAD.

Proces dydaktyczny kładzie nacisk na aspekty estetyczne, design, modę, ale również inżynierskie: świadomość technologii przemysłowych, inżynierii materiałowej, organizacji procesów wytwórczych w branży, dokumentacji projektowej i produkcyjnej, jakości wyrobów i jej kontroli, odbioru produkcji oraz wprowadzania produktów na rynek wraz z elementami marketingu i efektywności ekonomicznej.

Dajemy szansę nawiązania profesjonalnych kontaktów z firmami produkującymi odzież i specjalistami pracującymi na rzecz przemysłu mody. Dzięki bliskiej współpracy z firmami branży odzieżowej. Uczelnia umożliwia także swoim studentom udział, jeszcze w trakcie studiów, w przygotowaniu autorskich projektów kolekcji, z których najlepsze są wdrażane do produkcji. Poprzez umiejscowienie tego produktu w realnych warunkach działającej na rynku firmy odzieżowej, stwarza studentom tej specjalności niepowtarzalną okazję udziału w pełnym procesie tworzenia własnych produktów.

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Projektowanie (design)
Kształcimy ogólnoplastycznie, artystycznie i humanistycznie opierając się na wzorcach i kadrze akademii sztuk pięknych oraz europejskich uczelni, mając na celu rozwinięcie jak największej wrażliwości i kreatywności twórczej projektanta, związanej z rozumieniem rozwoju estetyki, postrzegania mody jako twórczego działania funkcjonującego na pograniczu sztuki, technologii i biznesu.

Technologia
Kładziemy nacisk na rozumienie ścisłych związków pomiędzy projektowaniem, a technologią i funkcjonalnością produktu oraz aspekty mody ważne w XXI wieku: nowe warunki produkcji, możliwości projektowania (technologie 3D: od skanera do produktu), nowoczesne materiały (inżynieria materiałów tekstylnych, bionika, tekstronika, nanotechnologia), niekonwencjonalne struktury produktów (odzież  interaktywna, intelligence clothing, werble electronics).

Zarządzanie (biznes)
Przekazujemy podstawy myślenia przedsiębiorczego, rozumienia swojej pracy w kontekście struktury branży i rynku, znajomości organizacji firm modowych, znajomości segmentacji rynku i oferty produktowej, umiejętności planowania kariery, rozumienia przemian i rozwoju rynku oraz mechanizmów ekonomicznych, znajomości specyfiki marketingu mody oraz nowatorskich metod komunikacji i sprzedaży (e-tailoring, e-marketing, mass customization). 

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu niniejszej specjalności:

 • Koordynator i manager produktu
 • Merchandiser i manager kolekcji
 • Specjalista do spraw zakupów materiałów bądź kolekcji
 • Specjalista od technologii i konstrukcji z przygotowaniem kreatywnym
 • Samodzielny przedsiębiorca
PROJEKTOWANIE SPRZEDAŻY I E-COMMERCE

Specjalność dedykowana przyszłym projektantom procesu sprzedaży produktów mody, w tym dóbr premium i luksusowych z uwzględnieniem kanałów internetowych, wpisanych w szeroko rozumianą koncepcję e-commerce.

Proces dydaktyczny kładzie nacisk na aspekty estetyczne, design, modę, ale również bardzo ważne na obecnym rynku, na którym podaż dóbr przewyższa znacznie popyt, projektowanie przeżycia zakupowego związanego z kreacja tzw. customer experience (doświadczenia klienta). W każdym procesie  projektowym, którego jednym z celów jest komercjalizacja, centrum uwagi powinno być skupione na kliencie. Nawet jednak najlepszy produkt nie zostanie przez klientów doceniony, jeśli proces jego sprzedaży kanałami tradycyjnymi lub on – line nie będzie odpowiadał pewnym standardom budowanym na płaszczyznach poznawczej (dotarcie do klienta, pokazanie mu produktu), behawioralnej (kształtowanie pożądanych zachowań klienta) i emocjonalnej (budowanie pozytywnych emocji związanych z procesem zakupowym).  Poprzez właściwe zaprojektowanie procesu sprzedaży dochodzi do celowej interakcji, która dokonuje się między konsumentem, a dostawcą określonego produktu na rynek (producentem, marką, sklepem, punktem usługowym etc.). Na takie doświadczenie składa się wiele elementów, z których, w przypadku branży mody, estetyka sklepu, jego wystrój, ekspozycja produktu, wszystkie elementy szeroko rozumianego Visual Merchendisingu, projekt strony internetowej, sklepu wirtualnego są szczególnie istotne. Pozytywna ocena emocjonalna procesu sprzedaży to naprawdę istotna część sumy doświadczeń, nierzadko ważniejsza od tej poznawczej, bo dłużej i mocniej przechowywana w pamięci. Dlatego też nie zawsze najistotniejsze będzie, co sklep oferuje swoim odbiorcom, ale też – jak to robi.

Zmieniający się świat, ścierające się w nim tendencje: lokalne versus globalne, fast versus slow fashion, konsumpcja versus świadoma powściągliwość zakupowa wymuszają na markach zmierzenie się z problemem budowania własnej tożsamości, autentyczności – bez względu na wybrany kierunek rozwoju i obszar działania. Odpowiedź na pytanie: co kształtować będzie oblicze handlu modą w ciągu najbliższych lat (?), wciąż pozostaje otwarta. Wiemy na pewno, że nowe obszary aktywności rynkowej firm: personalizacja produktu, mobilne technologie, dostawy zamówień tego samego dnia, wykorzystanie w retailu technologii symulacji 3D odzieży, skanowania klientów (skanatary), wirtualnych przymierzalni, techniki VR( ang. Virtual Reality –rzeczywistość wirtualna, fantomayka) i AR (ang. Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona) to innowacyjne obszary działań, które będą zmieniały formę i kanały sprzedaży produktów mody. Na rynku poszukiwane więc będą nowe umiejętności i kompetencje – projektowania na potrzeby zaawansowanych procesów sprzedażowych oraz kreatywność w obszarze kreowania doświadczeń klientów w kanale sprzedaży tradycyjnej.

Każdy kontakt klienta z produktem lub marką tworzy w nim pewne doświadczenie, z którego zdaje sobie sprawę w mniejszym lub większym stopniu. Suma tych wszystkich doświadczeń gromadzonych w czasie i popartych doświadczeniami innych klientów, wpływa na jego decyzje zakupowe, tj. wybór dostawcy produktów lub usług. Zarządzanie doświadczeniem klientów polega na takim kształtowaniem procesów kontaktu z grupą docelową, aby na każdym etapie zakupowym i przez cały okres nawiązanych relacji, dawać klientowi maksimum satysfakcji i wyróżnić się na tle konkurencji. W obecnych czasach sprzedaż produktów mody urasta do rangi jednego z najważniejszych obszarów działań firm i marek branżowych, na których koncentrowana jest uwaga i przeznaczane znaczne nakłady (kampanie reklamowe, wizerunkowe, marketingowe, produktowe itp..)

Studia prowadzone są w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu niniejszej specjalności:

 • Właściciel, dyrektor artystyczny, członek zespołu kreatywnego firmy marchendisangowej lub agencji kreatywnej pracującej na rzecz branży mody
 • Specjalista ds. sprzedaży tradycyjnej i internetowej
 • Szef działu sprzedaży w korporacji modowej lub domu mody
 • Specjalista z obszaru VM, visual merchandieser
 • Specjalista ds.projektowania customer experience
 • Doradzca sprzedażowy marki


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


DESIGN + TECHNOLOGY + MANAGEMENT

INNOWACYJNY PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMOWANYCH MANAGERÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ PROFESJONALISTÓW W OBSZARACH MODY

Studia podyplomowe, podobnie jak pozostałe formy kształcenia VIAMODA Szkoły Wyższej, realizowane są w oparciu o autorski program nauczania na kierunku Wzornictwo, który umożliwia kompleksowe przygotowanie specjalistów do potrzeb wymagającego rynku branż kreatywnych.

Oferta studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej skierowana jest do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra, osób aktywnych zawodowo, które chcąc pogłębić swoją wiedzę i poszerzyć kompetencje w jednym z powyższych obszarów tematycznych lub planują zmiany w swoim życiu zawodowym, zmierzające w kierunku rynku mody.

W ramach każdej specjalności słuchacze zdobywają umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a także podstawy do stworzenia i rozwoju własnej marki lub firmy. W trakcie zajęć słuchacze mają możliwość rozwijania swoich umiejętności pod okiem doświadczonego zespołu wykładowców-praktyków oraz światowych ekspertów branży odzieżowej. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz warsztatów, realizowane są w dobrze wyposażonych audytoriach, pracowniach i laboratoriach. Dzięki temu Uczelnia kształci specjalistów świadomych teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania rynku, wyposażonych również w niezwykle istotne w tych obszarach kontakty zawodowe.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – FASHION:

Studia podyplomowe w obszarach mody poświęcone są różnorodnym zagadnieniom począwszy od projektowania, zarządzania produktem, technologii, komunikacji i PR, poprzez organizację oraz zarządzanie firmami odzieżowymi czy rozwój marek odzieżowych w aktualnych warunkach rynkowych, a skończywszy na prognozowaniu trendów w modzie.

ZARZĄDZANIE W SEKTORACH MODY

Program stworzony w wyniku współpracy VIAMODA Polsko-Włoskiego Instytutu Designu i Managementu (od roku akademickiego 2013/14 działającego w strukturach VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie) oraz Akademii Leona Koźmińskiego pod nadzorem dydaktycznym Polimoda International Institute of Fashion Design & Marketing z Florencji.

Intensywne studia podyplomowe dla absolwentów i młodych profesjonalistów pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe lub projektowe o znajomość specyfiki organizacji i zarządzania w branży mody (odzież, akcesoria, kosmetyki, media, itp.). Studia umożliwiają poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy w branży mody. Zajęcia prowadzi kadra profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

PROGNOZOWANIE TRENDÓW W MODZIE

Moda i design w obecnych czasach ulegają niezmiernie szybkim transformacjom, a samo śledzenie trendów i podążanie za nimi nie jest już wystarczające. Zdolność rozpoznawania i prognozowania rodzących się tendencji lub wręcz wpływanie na ich powstawanie, staje się głównym zadaniem wszystkich menedżerów zarządzających produktami i usługami.

Prognozowanie trendów w obszarach mody i designu to intensywne studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych, projektowych i biznesowych oraz młodych profesjonalistów, pragnących uzupełnić swoje przygotowanie o umiejętności badania trendów, powstawania tendencji estetycznych, konsumenckich i rynkowych w rozwoju mody i sektorów kreatywnych, a także innowacji i nowych produktów. Program realizowany jest poprzez wykłady, badania, analizy, prezentacje, spotkania eksperckie, warsztaty i studia przypadków, które umożliwiają studentom zdobywanie umiejętności prognozowania w oparciu o wiedzę praktyczną.

KOMUNIKACJA I PR W MODZIE

Fashion Communication & PR to jeden z najbardziej aktualnych kierunków rozwoju zawodowego w branży mody. Tworzenie spójnego komunikatu marki, projektu jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny, spójny w warstwie werbalnej i obrazów, wykreowany przez autora na potrzeby skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów (rynku) i mediów. Opowieść ta, łącząc odpowiednie środki przekazu oparte na słowie i obrazie, buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z danym brandem lub konkretnymi produktami. Fashion Communicaction scala więc storytelling z profesjonalnym doborem środków, timingiem przekazu oraz ze znajomością zachowań konsumenckich. Działania PR’owe służą: budowaniu właściwych kontaktów z otoczeniem marki, utrwalaniu pożądanego  wizerunku brandu u odbiorców, kreowaniu obrazu firmy lub organizacji poprzez dotarcie z informacją na temat firmy, jej produktów lub usług do liderów opinii, prowadzenie procesu zarządzania informacją, które ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. Działania PR’owe uważa się  za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem.

„Komunikacja i PR w modzie” to jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych VIAMODA, który rozwija ofertę kierunków dedykowanych sprofilowanemu kształceniu w dziedzinie mody. Intensywne studia skierowane są do absolwentów i młodych profesjonalistów pragnących uzupełnić swoją edukację o specyfikę szeroko rozumianej komunikacji w dziedzinie mody, której celem jest skuteczne dotarcie z ofertą do klientów i mediów. Studia umożliwiają poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Zajęcia prowadzi kadra profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem. Część zajęć może być prowadzona w języku angielskim.

ART DIRECTOR, STYLISTA & VISUAL MERCHANDISER

Dyrektor artystyczny, stylista i specjalista VM (visual merchandising) to jeden z najnowszych, innowacyjnych kierunków podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej, który rozwija ofertę studiów dedykowanych sprofilowanemu kształceniu w dziedzinie mody, do tej pory niedostępnych w Polsce. Nasza oferta skierowana jest do absolwentów innych studiów i młodych profesjonalistów, pragnących uzupełnić swoją edukację o specyfikę wiedzy z obszaru stylizacji, wizualnych technik sprzedaży produktów modowych oraz synergicznie scalajacej to wszystko dyrekcji artystycznej w obszarach mody. Absolwent tych studiów łączy w pracy zawodowej wizjonerstwo z pragmatyzmem, fantazję modową z wszechstronną wiedzą kulturową oraz umiejętności organizacyjne ze skuteczną realizacją pomysłów. Studia umożliwiają poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Poszerzają wiedzę, umiejetności i kompetencje oraz horyzonty dostrzegnia zjawisk zachodzących w profesjonalnym świecie mody i w otaczajacej nas kreatywnej rzeczywistości. Zajęcia prowadzi kadra profesjonalistów ze znaczacym branżowym doświadczeniem. Część programu realizowana jest w języku angielskim. Studia obejmują praktyczne wykonanie samodzielnych i grupowych stylizacji, projektów, sesji fotograficznych oraz filmowych na użytek budowania własnego, zawodowego portfolio.

KONSTRUKCJA I MODELOWANIE FORM ODZIEŻY DAMSKIEJ

Studia podyplomowe "Konstrukcja i modelowanie form odzieży damskiej" to skondensowana forma kształcenie podyplomowego mająca na celu przekazanie fachowej, praktycznej wiedzy z obszaru tworzenia form odzieżowych, niezbednej do procesu realizacji wyrobów. Kształcenie rozpoczyna się od podstawowych wiadomości z antropometrii odzieżowej dotyczących: podstaw budowy ciała, pomiarów antropometrycznych, zasad tworzenia rozmiarów, techniki wykonywania pomiarów krawieckich, podziału populacji na grupy wiekowe i typologiczne, typy figur; nauki czytania i korzystania z tabel wymiarów uśrednionych, symboliki pomiarów itp. Tok kształcenia koncentruje się głównie na: omówieniu podstawowych metod konstrukcji odzieży, zdefiniowaniu związanych z tym pojęć, ćwiczeniach wyobraźni przestrzennej i zdobyciu umiejęności samodzielnej konstrukcji form odzieży damskiej na dolną i górną część ciała; opanowaniu konstrukcji wybranych baz -  standardów odzieży damskiej oraz modelowania na podstawie siatki konstrukcyjnej i formy konstrukcyjnej oraz opanowaniu podstaw modelowania przestrzennego. Omówione zostają zagadnienia związane z pasowalnością odzieży - dodatki - tolerancje pasowań i ich rola w prawidłowym konstruowaniu i modelowaniu odzieży. Słuchacze poznają kierunki rozwojowe w konstrukcji odzieży z realnym wykorzystaniem wspomagania CAD oraz z uwzględnieniem skaningu sylwetek i konstrukcji w 3D. Słuchacze poznają pełny cykl wspomagania komputerowego (CAD - Computer Aided Design) z obszaru konstrukcji i modelowania oraz nabywają umiejętności samodzielnej pracy w programie.

PRODUKCJA WYDARZEŃ I POKAZÓW MODY

Studia "Produkcja wydarzeń i pokazów mody" to studia łączące wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną, co jest gwarantem przekazywania słuchaczom wiedzy najbardziej aktualnej oraz zweryfikowanej przez rynek. Dzięki takiej formule studia stanowią element poszerzania oraz doskonalenia kompetencji słuchaczy, a tym samym zwiększenia ich konkrencyjności na rynku pracy.Kierunki wykładane na uczelni:

wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

historii mody
komunikacja marketingowa w branży mody
konstrukcja i modelowanie form odzieży
rysunek techniczny
rysunek żurnalowy
social media w modzie
stylizacja & kompozycja
visual merchandising
wstęp do metodyki procesu projektowania /moda

Główny adres uczelni


KAMPUS

Siedziba VIAMODA Szkoły Wyższej znajduje się w budynku zlokalizowanym na warszawskiej Saskiej Kępie. Uczelnia oferuje nowoczesne zaplecze dydaktyczne: audytoria wyposażone w multimedia, laboratoria technologiczne i pracownie projektowe stworzone na potrzeby specjalności z obszarów mody oraz Laboratorium Smaku, dedykowane specjalności gastronomicznej. Dzięki temu większość zajęć ogólnych i praktycznych w ramach studiów licencjackich odbywa się na terenie kampusu Uczelni. Zajęcia studiów podyplomowych realizowanych wspólnie z innymi uczelniami, np. Akademią L. Koźmińskiego, mogą odbywać się także na terenie tych uczelni. Wszelkie informacje dotyczące miejsca, w którym odbywają się wykłady dostępne są w opisie wybranych studiów. 

 Uczelnia czynna jest od poniedziałku do piątku oraz w weekendy zjazdowe w godz.: 8:00-19:00.

PLAN UCZELNI

LABORATORIA TECHNOLOGICZNE, PRACOWNIE PROJEKTOWE ORAZ LABORATORIUM SMAKU VIAMODA CULINARY SCHOOL

Laboratorium technologiczne – Szwalnia (sala 102)
Laboratorium technologiczne – Rozkrój (sala 103)
Pracownia projektowa (sala 113)
Pracownia projektowo-konstrukcyjna (sala 118)

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Pracowania komputerowa znajduje się na parterze budynku
(sala 003 – zejście klatką schodową obok BOS).

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
Pracownia fotograficzna znajduje się na ul. Paca 37 w sali nr 307 na 3. piętrze.


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

KURSY I SZKOLENIA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane