Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na nowy kierunek studiów II stopnia - Biostatystyka Kliniczna

absolwenci tego kierunku uzyskają podwójny dyplom - Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii.

Kierunek Biostatystyka Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest pierwszym i jak na razie ciągle jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Po uruchomionych w 2018 r. studiach pierwszego stopnia z Biostatystyki (od 2022 r. Biostatystyki Klinicznej), w 2024 r. ruszają studia drugiego stopnia z Biostatystyki Klinicznej w nowej formule Double Degree, które kończyć się będą nadaniem podwójnego dyplomu magistra: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii, na którym Center for Statistics jest jednym z najsilniejszych ośrodków biostatystycznych w Europie.

Zajęcia będą prowadzone na pierwszym roku przez doświadczonych wykładowców z UMB, natomiast na drugim roku w formie zdalnej przez pracowników Hasselt University (w języku angielskim). 

Ten innowacyjny program został stworzony z myślą o pasjonatach matematyki z zainteresowaniem w dziedzinie medycyny. Studia na Biostatystyce Klinicznej II stopnia zapewniają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w planowaniu eksperymentów, wykonywaniu obliczeń oraz analizie danych medycznych. Podstawowym, ogólnym celem kształcenia na kierunku Biostatystyka Kliniczna, jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia mają charakter interdyscyplinarny, odwołują się zarówno do: wiedzy matematycznej (w zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych), wiedzy informatycznej (w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych), jak i wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

O przyjęcie na kierunek II stopnia Biostatystyka Kliniczna mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia, ale pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna.

W rekrutacji na kierunek Biostatystyka Kliniczna (realizowany wspólnie z Universiteit Hasselt w Belgii) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu studiów I stopnia z kierunku Biostatystyka Kliniczna. 


Szczegółowe informacje o kierunku Biostatystyka Kliniczna II stopnia:
https://www.umb.edu.pl/wl/biostatystyka_kliniczna_ii_stopnia

Zasady rekrutacji:
https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji_studia_ii_stopnia
 

Powiązane artykuły

Biologia i Chemia po akademicku

Ruszyła nowa edycja projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skierowanego do uczniów szkół średnich.

czytaj dalej

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prestiżowym rankingu

Times Higher Education World University Rankings 2024

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi dodatkowe nabory na kierunkach stacjonarnych: Analityka Medyczna, Farmacja, Higiena Stomatologiczna, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

czytaj dalej

1 września ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

BIOSTATYSTYKA KLINICZNA prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

otrzymała certyfikat akredytacyjny STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2023 oraz wyróżnienie w postaci certyfikatu nadzwyczajnego LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

czytaj dalej

4 maja ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wśród oferty UMB nowość- Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowa formuła w większości online!

czytaj dalej

Próbna matura 2023

na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

kontynuacja bezpłatnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Nowości w ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W UMB na maturzystów czeka prawie 1400 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ofercie jest 16 kierunków...

czytaj dalej

XVIII Podlaski Festiwal Nauki I Sztuki 7-13 maja 2022

Już po raz osiemnasty podlaskie uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. To największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022

11 maja w godzinach 10:00-14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty UMB

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane