Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

BIOSTATYSTYKA KLINICZNA prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

otrzymała certyfikat akredytacyjny STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2023 oraz wyróżnienie w postaci certyfikatu nadzwyczajnego LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Biostatystyka jest nauką stosowaną, która, chociaż opiera się na użyciu metod statystycznych mających swoje korzenie w matematyce, nie może być rozwijana bez ścisłej współpracy z biomedycyną. Z tej przyczyny silne ośrodki biostatystyczne są bardzo często ulokowane przy ośrodkach medycznych.

Podstawową innowacyjną cechą programu kształcenia na kierunku Biostatystyka Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest jego interdyscyplinarność. Program obejmuje przedmioty typowe dla kierunków ścisłych, takie jak analiza matematyczna, algebra liniowa, czy rachunek prawdopodobieństwa; przedmioty z zakresu wiedzy informatycznej (algorytmy i struktury danych, programowanie); przedmioty z zakresu nauk medycznych (endokrynologia, kardiologia, ginekologia, onkologia); a także typowo statystyczne, na których studenci poznają metody analizy statystycznej i ćwiczą ich praktyczne zastosowanie.

Ponadto, zaplanowane w ramach kierunku praktyki odbywają się w klinikach i instytucjach gromadzących dane medyczne, dzięki czemu studenci mają możliwość zapoznać się z realiami pracy z danymi – jak są gromadzone oraz z jakimi realnymi problemami borykają się biostatystycy prowadzący analizy.

Jednym z innowacyjnych i nowatorskich elementów programu kształcenia na kierunku Biostatystyka Kliniczna jest dedykowany blok przedmiotów humanizujących, który integruje wiedzę (bio)statystyczną przede wszystkim z szeregiem zagadnień wynikających z konieczności znajomości zasad metody naukowej oraz etyki naukowca. Ponieważ zawód biostatystyka jest silnie powiązany z kwestią rzetelnej i uczciwej interpretacji danych oraz prawidłowego wnioskowania, przedmioty humanizujące dają absolwentom narzędzia, dzięki którym będą mogli dobrze spełniać swoją rolę.

Kierunek Biostatystyka Kliniczna na UMB powstał jako bezpośrednia odpowiedź na potrzeby rynków medycznego i farmaceutycznego wskazane przez przedstawicieli pracodawców w toku konsultacji, a zakres programu nauczania odpowiada ich oczekiwaniom.

Przede wszystkim kierunek oparty jest w dużej mierze na technikach IT. Jest to niezbędne biorąc pod uwagę fakt, iż wykorzystanie pakietów statystycznych oraz konieczność analizy danych to podstawowe elementy kształcenia biostatystyków. Z tego powodu, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej UMB zapewnia dostęp do laboratoriów komputerowych oraz umożliwia prowadzenie nauczania na odległość i mieszanego nie tylko w razie konieczności (pandemia), ale również jako standard dostosowany do przekazywanych treści programowych.

Ponadto, nauczanie studentów na kierunku Biostatystyka Kliniczna kładzie duży nacisk na pracę zespołową oraz wspólne tworzenie projektów. Ma to na celu podkreślenie interdyscyplinarnego, opartego na współpracy charakteru zawodu biostatystyka.

Nagrodę w postaci certyfikatu akredytacyjnego STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ w imieniu UMB odebrał dr hab. Robert Milewski z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej, koordynator kierunku Biostatystyka Kliniczna oraz mgr Michał Pawłowski, pracownik Zakładu. 

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci badają m.in. czy program jest innowacyjny oraz czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.
 

Powiązane artykuły

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na nowy kierunek studiów II stopnia - Biostatystyka Kliniczna

absolwenci tego kierunku uzyskają podwójny dyplom - Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii.

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

Ruszyła nowa edycja projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skierowanego do uczniów szkół średnich.

czytaj dalej

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prestiżowym rankingu

Times Higher Education World University Rankings 2024

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi dodatkowe nabory na kierunkach stacjonarnych: Analityka Medyczna, Farmacja, Higiena Stomatologiczna, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

czytaj dalej

1 września ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

4 maja ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wśród oferty UMB nowość- Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowa formuła w większości online!

czytaj dalej

Próbna matura 2023

na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

kontynuacja bezpłatnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Nowości w ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W UMB na maturzystów czeka prawie 1400 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ofercie jest 16 kierunków...

czytaj dalej

XVIII Podlaski Festiwal Nauki I Sztuki 7-13 maja 2022

Już po raz osiemnasty podlaskie uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. To największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022

11 maja w godzinach 10:00-14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty UMB

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane