Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

4 maja ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wśród oferty UMB nowość- Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowa formuła w większości online!

4 maja ruszyła rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne I stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W ofercie znajduje się 16 przyszłościowych kierunków medycznych: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia. 

Rejestracja elektroniczna trwa do 12 lipca 2023 roku. 

Harmonogram rekrutacji: https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

Rejestracja elektroniczna: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_elektroniczna_krok_po_kroku

W bieżącym roku w szczególności polecamy kierunek zdrowie publiczne i epidemiologię w jego nowej odsłonie. Forma studiów została tak przygotowana aby zajęcia w większości odbywały się online. UMB jako jedyna uczelnia w Polsce zaprasza na bezpłatne studia stacjonarne w 75% on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) na kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia oraz Zdrowie Publiczne.

Forma studiów: studia stacjonarne, w tym 75% zajęć on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz 25% zajęć (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia), wymagających pobytu w jednostkach badawczo-dydaktycznych UMB. Taka formuła umożliwi pogodzenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym! 

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia I stopnia (3 lata)/ Zdrowie Publiczne II stopnia (2 lata) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to interdyscyplinarne studia łączące zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk społecznych. Skierowane są do osób, które interesują się zagadnieniami medycznymi, a równocześnie chcą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu epidemiologii, promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego, ekologii i monitoringu środowiska, edukacji zdrowotnej, jak również organizacji i zarządzania oraz ekonomiki zdrowia. Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego, a także zarządzania projektami mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia.


Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne i Epidemiologię/ Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku?


Organizacja studiów umożliwia bezpłatne studiowanie i  równoczesne podjęcie pracy w kraju lub poza granicą kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Tylko 25% zajęć będzie realizowana w formie stacjonarnej (w tym praktyki zawodowe oraz godziny zajęć bez udziału nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia (m.in. osoby na co dzień zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, urzędnikami administracji rządowej i samorządowej).

Kierunki: Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (studia I stopnia) i Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uzyskały, jako jedne z dwóch w Polsce i nieliczne w Europie, międzynarodową akredytację organizacji APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation), co potwierdza wysoką jakość kształcenia na globalnej arenie zdrowia publicznego. Dzięki akredytacji UMB znalazł się w gronie najlepszych szkół zdrowia publicznego na świecie jak University of Liverpool, University of Queensland czy Abu Dhabi University.

Kończąc kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/Zdrowie Publiczne absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze ochrony zdrowia, np. administracji publicznej, sektorze ubezpieczeniowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacjach pozarządowych, publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Interdyscyplinarność kierunku pozwala także na pracę w szeroko pojętej branży związanej ze zdrowiem, ale z drugiej strony nie ogranicza do jednego zawodu.

Ponadto ukończenie studiów II stopnia otwiera drogę do możliwości podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego i uzyskania specjalizacji w ramach programów specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz kontynowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych, które można odbyć w placówkach, z którymi UMB posiada podpisane umowy lub porozumienia lub innych, spełniających określone kryteria doboru placówki do realizacji praktyk zawodowych – np. w miejscu pracy.

Absolwenci kierunków Zdrowie Publiczne i Epidemiologia/Zdrowie Publiczne są przygotowani do pracy na stanowiskach, m.in. w:

 • instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką zdrowia np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);
 • jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia;
 • jednostkach administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim;
 • Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • instytucjach prywatnego sektora ubezpieczeń;
 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • instytutach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (NIZP PZH – PIB);
 • instytucjach badawczych oraz kontrolno-pomiarowych z zakresu zdrowia środowiskowego, ochrony środowiska i ekotoksykologii;
 • firmach farmaceutycznych;
 • organizacjach pozarządowych (NGOs).

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości kształcenia oraz ukończeniu studiów w prestiżowej Uczelni z ponad 70-letnią tradycją -  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia studia I stopnia/Zdrowie Publiczne studia II stopnia to studia dla Państwa! 75% zajęć będzie realizowana w formule on-line (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), co pozwoli na rozwój osobisty bez kolizji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Zapraszamy!
 

Powiązane artykuły

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na nowy kierunek studiów II stopnia - Biostatystyka Kliniczna

absolwenci tego kierunku uzyskają podwójny dyplom - Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii.

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

Ruszyła nowa edycja projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skierowanego do uczniów szkół średnich.

czytaj dalej

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prestiżowym rankingu

Times Higher Education World University Rankings 2024

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi dodatkowe nabory na kierunkach stacjonarnych: Analityka Medyczna, Farmacja, Higiena Stomatologiczna, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

czytaj dalej

1 września ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

BIOSTATYSTYKA KLINICZNA prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

otrzymała certyfikat akredytacyjny STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2023 oraz wyróżnienie w postaci certyfikatu nadzwyczajnego LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

czytaj dalej

Próbna matura 2023

na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

kontynuacja bezpłatnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Nowości w ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W UMB na maturzystów czeka prawie 1400 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ofercie jest 16 kierunków...

czytaj dalej

XVIII Podlaski Festiwal Nauki I Sztuki 7-13 maja 2022

Już po raz osiemnasty podlaskie uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. To największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022

11 maja w godzinach 10:00-14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty UMB

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane