Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Poznaj bogatą ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotował szeroką ofertę studiów podyplomowych. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności

W roku akademickim 2023/2024 poszerzyliśmy naszą ofertę o 30 nowych kierunków. Znalazło się w niej wiele ciekawych propozycji z szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych. Instytut Filologii Polskiej zachęca do studiowania: logopedii, neurologopedii, nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz projektowania wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej. 

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oferuje: administrację samorządową, marketing i kreatywną reklamę, Social Media Marketing, pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa, kryminalistykę i psychologię kryminalistyczną, biznes i zarządzanie (doskonalące), biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne). Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny zachęca do podjęcia studiów na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka Szkoleń, edukacja medialna oraz organizacja i zarządzanie oświatą. 

Instytut Neofilologii proponuje następujące studia podyplomowe: nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej, studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego, studia przekładu literackiego oraz tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku.

Instytut Matematyki zachęca natomiast do poszerzenia wiedzy na studiach podyplomowych z matematyki oraz zdobycie kwalifikacji e-nauczyciela. Instytut Nauk o Informacji ma w swojej ofercie: bibliotekoznawstwo i informację naukową, bibliotekoznawstwo i informację naukową z modułem nauczycielskim oraz studia z zakresu edytorstwa. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zachęca do poszerzenia kompetencji z zakresu edukacji artystycznej na studiach edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej. 

Socjologię ekologiczną proponuje Instytut Filozofii i Socjologii, a Instytut Filologii Angielskiej studia online cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online). Instytut Historii i Archiwistyki zachęca do aplikowania na archiwistykę i zarządzanie dokumentacją, historię, a także na historię i wiedzę o społeczeństwie.

Z pełną ofertą proponowanych na rok akademicki 2023/2024 kierunków można zapoznać się na stronie internetowej studiów podyplomowych.
 

Powiązane artykuły

Wykład prof. Artura B. Chmielewskiego „Technologie kosmiczne NASA”

8 grudnia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Targi Pracy 2023 w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędą się hybrydowe Targi Pracy 2023 - "Zostań architektem swojej kariery"

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: trwa elektroniczna rejestracja na studia na rok akademicki 2023/2024

Uczelnia w swojej ofercie ma ponad siedemdziesiąt kierunków i ponad dwieście specjalności. Jest z czego wybierać!

czytaj dalej

Dodatkowy nabór na studia!

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłosił dodatkowy nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2023 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W roku akademickim 2023/2024 w naszej ofercie znalazło się blisko 70 kierunków i ponad 200 specjalności. Wśród nich: studia humanistyczne, inżynierskie, artystyczne, filologiczne, pedagogiczne, ścisłe i przyrodnicze, a także z zakresu prawa, administracji i psychologii.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zapraszamy 25 kwietnia 2023 od 9.00 do 14.00 do naszej Auli Głównej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

czytaj dalej

Rekrutacja śródroczna 2022/2023 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Co robi nauczyciel po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który nie pracuje w szkole?

… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem... – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwentem filologii polskiej, nauczycielem, który nie uczy w szkole, a jednak pracuje w zawodzie.

czytaj dalej

O tym co fortepian ma wspólnego z psychologią

Psychologia jest kierunkiem, który od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

czytaj dalej

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UP w Krakowie

zaprasza na studia II stopnia: Sztuka i Edukacja oraz Malarstwo

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane