Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja śródroczna 2022/2023 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

W tegorocznej rekrutacji śródrocznej przygotowaliśmy ofertę kilku kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:

Nowym kierunkiem jest kryminalistyka, na której przygotowano 80 miejsc na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych, 60 miejsc na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych oraz 80 miejsc na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i 60 miejsc na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych.

„W związku z tym, iż rekrutować na kryminalistykę będziemy w rekrutacji śródrocznej to uważam, że będzie łatwiej się na nią teraz dostać niż w lipcu, kiedy podjąć studia będą chcieli tegoroczni maturzyści. Zatem warto podejść do rekrutacji nawet jeśli miałby to być drugi kierunek studiów” – podkreśla Rafał Birgiel, kierownik Biura Rekrutacji UP.

Absolwent kierunku kryminalistyka zdobędzie wiedzę na temat metod i zasad kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności pozna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i biologii. Absolwent kierunku kryminalistyka otrzyma zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością.

Rekrutacja na kryminalistykę pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kryteria przyjęć: średnia wyników egzaminu maturalnego: z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z jednego z następujących przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy. Wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przemnożone przez współczynnik 1,5.

Rejestracja elektroniczna

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.
 

Powiązane artykuły

Nowe kierunki studiów w roku 2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Co robi nauczyciel po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który nie pracuje w szkole?

… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem... – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwentem filologii polskiej, nauczycielem, który nie uczy w szkole, a jednak pracuje w zawodzie.

czytaj dalej

O tym co fortepian ma wspólnego z psychologią

Psychologia jest kierunkiem, który od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

czytaj dalej

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UP w Krakowie

zaprasza na studia II stopnia: Sztuka i Edukacja oraz Malarstwo

czytaj dalej

Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca

czytaj dalej

Nie miałem wątpliwości – jeśli podyplomówka to tylko na UP!

Rozmowa z Hilarym absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

czytaj dalej

Autorka książek, z „niepolonistyczną pracą w tle” - Aneta Grabowska

Aneta jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia z filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z oligofrenopedagogiką. W rozmowie z Renatą Gasek opowiada o pisaniu książek, pracy z dziećmi i o tym dlaczego lepiej wybrać studia humanistyczne niż być kiepskim inżynierem.

czytaj dalej

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Wybierz studia na UP

czytaj dalej

3,2,1 ZACZYNAMY!!!

17 marca 2021 r. – Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ostatnie dni rekrutacji, ostatnie wolne, ostania szansa na podjęcie dobrej decyzji.

czytaj dalej

Psychologia i biologia zwierząt

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

czytaj dalej

Powstała Akademia Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

To inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie