Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja śródroczna 2022/2023 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

W tegorocznej rekrutacji śródrocznej przygotowaliśmy ofertę kilku kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:

Nowym kierunkiem jest kryminalistyka, na której przygotowano 80 miejsc na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych, 60 miejsc na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych oraz 80 miejsc na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i 60 miejsc na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych.

„W związku z tym, iż rekrutować na kryminalistykę będziemy w rekrutacji śródrocznej to uważam, że będzie łatwiej się na nią teraz dostać niż w lipcu, kiedy podjąć studia będą chcieli tegoroczni maturzyści. Zatem warto podejść do rekrutacji nawet jeśli miałby to być drugi kierunek studiów” – podkreśla Rafał Birgiel, kierownik Biura Rekrutacji UP.

Absolwent kierunku kryminalistyka zdobędzie wiedzę na temat metod i zasad kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności pozna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i biologii. Absolwent kierunku kryminalistyka otrzyma zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością.

Rekrutacja na kryminalistykę pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kryteria przyjęć: średnia wyników egzaminu maturalnego: z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z jednego z następujących przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy. Wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przemnożone przez współczynnik 1,5.

Rejestracja elektroniczna

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.
 

Powiązane artykuły

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: trwa elektroniczna rejestracja na studia na rok akademicki 2023/2024

Uczelnia w swojej ofercie ma ponad siedemdziesiąt kierunków i ponad dwieście specjalności. Jest z czego wybierać!

czytaj dalej

Dodatkowy nabór na studia!

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłosił dodatkowy nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2023 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W roku akademickim 2023/2024 w naszej ofercie znalazło się blisko 70 kierunków i ponad 200 specjalności. Wśród nich: studia humanistyczne, inżynierskie, artystyczne, filologiczne, pedagogiczne, ścisłe i przyrodnicze, a także z zakresu prawa, administracji i psychologii.

czytaj dalej

Poznaj bogatą ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotował szeroką ofertę studiów podyplomowych. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zapraszamy 25 kwietnia 2023 od 9.00 do 14.00 do naszej Auli Głównej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Co robi nauczyciel po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który nie pracuje w szkole?

… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem... – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwentem filologii polskiej, nauczycielem, który nie uczy w szkole, a jednak pracuje w zawodzie.

czytaj dalej

O tym co fortepian ma wspólnego z psychologią

Psychologia jest kierunkiem, który od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

czytaj dalej

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UP w Krakowie

zaprasza na studia II stopnia: Sztuka i Edukacja oraz Malarstwo

czytaj dalej

Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca

czytaj dalej

Nie miałem wątpliwości – jeśli podyplomówka to tylko na UP!

Rozmowa z Hilarym absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane