Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Psychologia w biznesie

Co zyskujesz studiując psychologię w biznesie na WSB?

 • Już w trakcie studiów będziesz potrafił prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe, a także dokonywać skutecznej analizy psychologicznej w biznesie.
 • Zajęcia prowadzą praktycy biznesu z różnych dziedzin, m.in. z psychologii, ekonomii, zarządzania czy marketingu. Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, które wyróżnią Cię na rynku pracy.
 • Program studiów stworzyliśmy w porozumieniu z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu jest dostosowany do potrzeb potencjalnych pracodawców.
 • Kładziemy duży nacisk na praktyczne kształcenie języka obcego.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zdobędziesz wiedzę z dziedziny psychologii biznesowej, zarządzania, ekonomii i biznesu.
 • Dowiesz się jak prowadzić negocjacje i mediacje w biznesie.
 • Nauczysz się prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wywierania wpływów.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:

Employer Branding

Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • kreatywnie i strategicznie podchodzić do rozwoju firmy
 • budować wizerunek pracodawcy na rynku
 • komunikować się na zewnątrz i wewnątrz firmy
 • poznasz elementy psychologii marketingu
 • budować strategie i kampanie
Negocjacje i mediacje w biznesie

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

Jeśli jesteś zainteresowany poszukiwaniem rozwiązań, konstruktywnym podejściem do sporów i konfliktów - ta specjalność jest przeznaczona dla Ciebie. Celem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne dla konstruktywnego i profesjonalnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.

W trakcie studiów m.in.:

 • będziesz wiedział, czym charakteryzuje się efektywna komunikacja interpersonalna
 • dowiesz się, na czym polega dobre rozwiązywanie konfliktów
 • nauczysz się, jak przekształcać sytuacje konfliktowe w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań
 • zdobędziesz umiejętność stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych
 • poznasz techniki wywierania wpływu społecznego
 • dowiesz się, na czym polegają procedury mediacyjne w procesie rozwiązywania sporów
Psychologia menedżera

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

W trakcie studiów m.in.:

 • dowiesz się, jak być przedsiębiorczym i kreatywnym i stać się skutecznym menadżerem
 • zdobędziesz umiejętności kierowania ludźmi w zespołach, motywowania ich, wspierania pracowników w działaniach innowacyjnych
 • będziesz wiedział, jak zarządzać biznesem i tworzyć bizesplan
 • zapoznasz się z podstawowymi funkcjami w firmie, m.in. ekonomiczną, marketingową, personalną oraz rozwojową
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

„Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne, spójne podejście do zarządzania najcenniejszym zasobem każdej organizacji – ludźmi, którzy dla niej pracują.” (M. Armstrong) Poznaj psychologiczne podstawy tej dziedziny, zdobądź specjalistyczną wiedzę z zakresu kierowania personelem, a także praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania kadrami.

W trakcie studiów m.in.:

 • będziesz wiedział, na czym polega przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
 • nauczysz się planowania szkoleń dla pracowników
 • dowiesz się, jak skutecznie kierować zespołem
 • opanujesz umiejętność zarządzania rozwojem pracowników
 • będziesz potrafił udoskonalać kompetencje przywódcze
 • poznasz zasady stosowania płacowych i pozapłacowych systemów motywowania
Psychologia zachowań konsumenckich

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

Przy dużej konkurencji na rynku sukces w sprzedaży odnoszą osoby posiadające profesjonalną wiedzę o zachowaniach konsumenckich oraz umiejące z tej wiedzy korzystać. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami nabywania i sprzedaży dóbr i usług, wybór specjalizacji Psychologia zachowań konsumenckich pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

W trakcie studiów m.in.:

 • poznasz psychologiczne aspekty decyzji konsumenckich
 • będziesz wiedział, na czym opiera się konstruowanie narzędzi wpływu na konsumenta – kampania reklamowa, techniki public relations, komunikacja medialna
 • dowiesz się, jak opracowywać plan marketingowy
 • nauczysz się tworzenia strategii marketingowych
 • poznasz, czym jest kreatywność w reklamie
 • zrozumiesz metody wywierania wpływu społecznego

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Oprócz uzyskania dyplomu ukończenia studiów psychologicznych, absolwenci specjalności odbędą wymaganą do certyfikacji przez International Coach Federation (poziom ACC) liczbę godzin szkoleniowych. Dodatkowo podczas studiów będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności prowadzenia sesji coachingowych oraz uzyskiwania informacji zwrotnych w procesie mentor-coachingu. Program specjalności wzbogacony jest dodatkowo o wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu mentoringu.

International Couch Federation

W trakcie studiów zyskasz możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, korzystając ze współpracy z naszymi partnerami

W trakcie zajęć zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego, komunikacji interpersonalnej oraz prawa karnego i cywilnego. Opanujesz także umiejętność stosowania strategii, technik i procedur mediacyjnych i negocjacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów.

Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Trening radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
 • Zarządzanie karierą
 • Warsztat pracy mediatora i negocjatora
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Etyka w pracy mediatora i negocjatora
 • Psychologia wpływu społecznego i psychomanipulacje 

Powiązane kierunki

Prawo w biznesie

Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku?

czytaj dalej

Multimedia i grafika komputerowa - studia I stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane