Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Projektowanie i logistyka materiałów

Zdobędziesz wiedzę techniczną, ukierunkowaną na projektowanie materiałów inżynierskich z uwzględnieniem aspektów logistycznych oraz zarządzania i jakości.

poziom kształcenia: studia I stopnia
forma studiów: studia stacjonarne, 7 semestralne
profil kształcenia: ogólnoakademicki
język: polski, angielski
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Politechnika Częstochowska
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na elastyczne dopasowanie do zmieniających się warunków i wymagań rynku pracy.
  • Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach.

Opis kierunku:

Projektowanie i logistyka materiałów to kierunek, kształcący inżynierów logistyków przygotowanych do rozwiązywania zagadnień o charakterze multidyscyplinarnym: projektowania nowych i doskonalenia istniejących materiałów inżynierskich, nadzorowania i modyfikowania istniejących systemów produkcyjnych oraz logistycznych, a także zarządzania zasobami i inwestycjami. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy ze względu na istniejące i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej, logistyki, zarządzania i jakości z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach technologicznych, produkcyjnych i badawczych. Będzie też przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.
 

Powiązane kierunki

Inteligentne Miasta

Program kształcenia dla kierunku Inteligentne miasta przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu problemów związanych z wpływem cywilizacji na środowisko, sposobu kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych.

czytaj dalej

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Building Information Modeling – modelowanie informacji o budynku to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, pozwalająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

czytaj dalej

Design i zarządzanie projektami

kierunek przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane