Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesówtechnologicznych i układów autonomicznych, robotyką i układami mobilnymi.

Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, układów mobilnych, samochodów i samolotów, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych. Mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowych technologii. 


SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

  • technologie informacyjne w automatyce i robotyce (S)
  • automatyka i robotyka przemysłowa (S)

Studia II stopnia:

  • automatyka (S)
  • robotyka (S)
  • sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii (S)
  • systemy pomiarowe i informacyjne (S)

STUDIA I STOPNIA
Stacjonarne (S I)
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów ›
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA
Stacjonarne (S II)
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry › początek zajęć – semestr letni
uzyskany tytuł – magister inżynier
 

Powiązane kierunki

INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz mechanizmy ekonomiczne.

czytaj dalej

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.

czytaj dalej

MECHATRONIKA

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe.

czytaj dalej

POWER ENGINEERING

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane