Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji

Gdańskie Szkoły Medyczne i Administracji

i ADMINISTRACJI

dla dorosłych
Spis kierunków 2018/2019

  • 2,5 letnie:
zawód: technik elektroradiolog
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 200 zł, czesne 290 zł,
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie, łącznie 160 godzin (gwarantowane)

  • 2 letnie:
zawód: terapeuta zajęciowy - bezpłatnie
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 4 tygodnie, łącznie 160 godzin (gwarantowane)

zawód: sekretarka medyczna – bezpłatnie
Asystowanie lekarzowi w wypełnianiu dokumentacji medycznej.
Tak jak w techniku administracji.
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 8 tygodni, łącznie 320 godzin (gwarantowane)

zawód: higienistka stomatologiczna – bezpłatnie
Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem
i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu
w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 4 tygodnie, łącznie 160 godzin (gwarantowane)

zawód: rejestratorka medyczna - bezpłatnie
Tak jak w techniku administracji
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 8 tygodni, łącznie 320 godzin (gwarantowane)

zawód: technik administracji - bezpłatnie
Obsługa petenta w jednostkach administracji
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 8 tygodni, łącznie 320 godzin (gwarantowane)

  • roczne:
zawód: technik sterylizacji medycznej - bezpłatnie
Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 4 tygodnie, łącznie 160 godzin (gwarantowane)

zawód: opiekun medyczny - bezpłatnie
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
– Państwowy Egzamin Zawodowy
Tryb zaoczny, wpisowe 0 zł, czesne 0 zł,
praktyki zawodowe: 4 tygodnie, łącznie 160 godzin (gwarantowane)
Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
technik administracji
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie