Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańsk - kierunek technik elektroradiolog

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Technik elektroradiolog to specjalista należący do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownie rentgenowskie (RTG)
 • pracownie tomografii komputerowej (TK)
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • pracownie echokardiografii
 • pracownie spirometrii
 • pracownie densytometrii
 • pracownie audiometrii
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakłady radioterapii 

Powiązane artykuły

Gdańsk - kierunek technik administracji

Technik administracji jest specjalistą d/s procedur obsługi obywateli będących petentami instytucji administracji i urzędów państwowych, urzędów finansowych itp. Obsługuje biuro i sekretariat określonej jednostki gospodarczej.

czytaj dalej

Gdańsk - kierunek technik farmaceutyczny

Podoba Ci się praca technika farmaceutycznego? Masz zainteresowania przyrodnicze? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik farmaceutyczny!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie