Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rok założenia: 1969 | Rektor: prof. dr hab. Stanisław Głuszek

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z najmłodszych, a przy tym najprężniej rozwijających się uniwersytetów klasycznych w Polsce. 

Może pochwalić się nowoczesnym, wciąż rozbudowywanym kampusem i bogatą ofertą kształcenia. Osiem wydziałów uczelni mieści się w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma też filie w Sandomierzu.

58  Kierunków studiów, 7  Wydziałów, 9 333  Studentów, Domów Studenta

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek uczelnia wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uzyskała status uniwersytetu humanistyczno – przyrodniczego. Trzy lata później spełniła warunki ustawy stawiane uniwersytetom klasycznym.

Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

58 kierunków studiów


Kierunek lekarski, prawo, psychologia, inżynieria danych, logopedia ogólna, dietetyka, wychowanie fizyczne – to tylko niektóre kierunki studiów, jakie zostały uruchomione w ostatnich latach. Oferta jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje, związane z potrzebami współczesnego rynku pracy. Jednocześnie UJK rozwija te kierunki studiów, które od lat są wizytówką Uniwersytetu. W ofercie UJK znajduje się 50 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych. Ich lista jest dostępna na stronie: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Dla osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia UJK proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dają one szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy. 

Uczelnia prowadzi ponadto Szkołę Doktorską obejmującą cztery sekcje dziedzinowe.


Rektorat UJK w Kielcach. Autor zdjęcia Piotr Michalec


Uczelnia XXI wieku


Poszerzanie oferty kształcenia idzie w parze z rozbudową i doposażaniem uczelni. UJK może pochwalić się nowoczesnym kampusem z obserwatorium astronomicznym i planetarium.

Wśród ostatnich inwestycji najważniejszą było powstanie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego. Z myślą o przyszłych dziennikarzach uruchomione zostało nowoczesne studio radiowe i telewizyjne. Studenci kierunków medycznych od niedawna mogą natomiast korzystać z Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczą się praktycznej pomocy pacjentom. Fantomy naśladują objawy chorób i inne realne sytuacje, z którymi mierzą się pracownicy szpitali, np. poród, reanimacja pacjenta. 


Wydziały


Collegium Medicum

ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 11
Fax.: +48 41 349 69 16

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 06
Tel.: +48 41 349 69 98

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 30
Fax.: +48 41 349 62 33

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Filia w Sandomierzu

ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 732 74 00
Tel.: +48 44 732 74 22
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Collegium Medicum


Jeden z młodszych wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, powstał w 2005 roku i dynamicznie się rozwija. Tworzą go Instytut Nauk Medycznych oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

Lokalizacja: ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 11
Fax.: +48 41 349 69 16
cm.ujk.edu.pl

Struktura Collegium Medicum

Instytut Nauk Medycznych
Lokalizacja: ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 70, 41 349 69 79 lub 41 349 69 73

Instytut Nauk o Zdrowiu
Lokalizacja: ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 89

Kierunki studiów prowadzone w ramach Collegium Medicum

 • dietetyka
 • farmacja*
 • fizjoterapia
 • Inżynieria biomedyczna  (studia wspólne Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarski w języku angielskim
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • wychowanie fizyczne
 • zdrowie publiczne

*Kierunek planowany do uruchomienia w roku akademickim 2023/2024 po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego


przejdź do spisu treści

Wydział Humanistyczny


Istnieje od początku funkcjonowania Uczelni, czyli od 28 czerwca 1969 roku. W skład wydziału wchodzą: Instytut Historii, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 06
Fax.: +48 41 349 69 98
whum.ujk.edu.pl

Struktura Wydziału Humanistycznego

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 20, +48 41 349 71 15

Instytut Historii
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 73 06, +48 41 349 73 10

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 42, +48 41 349 71 47

Kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Humanistycznego

 • edytorstwo klasyczne i cyfrowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • historia
 • lingwistyka stosowana
 • logopedia ogólna

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Lider w ilości projektów naukowych i badawczych. Obecną strukturę tworzą: Instytut Biologii, Instytut Chemii, Instytut Fizyki, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku oraz Katedra Matematyki.

Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 41
Tel.: +48 41 349 62 34
wmp.ujk.edu.pl

Struktura Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Instytut Biologii
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 93

Instytut Chemii
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 70 01

Instytut Fizyki
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 64 40

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 63 72

Katedra Matematyki
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 53

Centrum Badań i Analiz (CBiA)
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 64 63

Kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Biotechnology
 • Chemia
 • Data engineering
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Geografia
 • Geoinformacja z gospodarką przestrzenną
 • Informatyka
 • Inżynieria danych
 • Matematyka
 • Ochrona środowiska
 • Systemy diagnostyczne w medycynie
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka zrównoważona

przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Psychologii


Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna wydziału skupiona jest w dziedzinach pedagogiki oraz psychologii. W jego strukturze funkcjonuje bogaty w tradycję Instytut Pedagogiki oraz Katedra Psychologii, która od 2016 roku funkcjonuje na uczelni, jako kierunek studiów.

Lokalizacja: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13
wpp.ujk.edu.pl

Struktura Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Instytut Pedagogiki
Lokalizacja: ul. Krakowska 11 pok. 121 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 25

Katedra Psychologii
Lokalizacja: ul. Krakowska 11 pok. 219 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 70

Dziekanat
Lokalizacja: ul. Krakowska 11, pok. 1, 3, 5 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 01, +48 41 349 67 03, +48 41 349 67 05

Kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii

 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • pedagogika specjalna

przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Nauk Społecznych


Najliczniejszy wydział uczelni. Strukturę wydziału tworzą: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Katedra Ekonomii i Finansów, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Zarządzania.

Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 25
wpins.ujk.edu.pl

Struktura Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

Instytut Nauk Prawnych
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 19, +48 41 349 65 48

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 45

Katedra Ekonomii i Finansów
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 46

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 11

Instytut Zarządzania
Lokalizacja: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 77

Kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • geopolityka
 • kryminologia stosowana
 • logistyka
 • politologia
 • prawo
 • stosunki międzynarodowe
 • studia skandynawskie (Scandinavian Studies)
 • zarządzanie
 • zarządzanie w politykach publicznych

przejdź do spisu treści

Wydział Sztuki


Wydzielony w 2019 z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia artystycznego, badań związanych z sztuką i twórczością artystyczną, realizowanych w ramach ówczesnych jednostek.

Lokalizacja: ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
Tel.: +48 41 349 66 90
ws.ujk.edu.pl

Struktura Wydziału Sztuki

Instytut Sztuk Wizualnych
Lokalizacja: ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
Tel.: +48 41 349 66 51

Katedra Muzyki
Lokalizacja: ul. A. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce
Tel.: +48 41 349 68 50

Dziekanat
Lokalizacja: ul. Podklasztorna 117, pok. 3 25-717 Kielce
Tel.: +48 41 349 66 84, +48 41 349 66 86

Kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Sztuki

 • design
 • design społeczny
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • sztuki plastyczne
 • Visual Arts
 • wzornictwo

przejdź do spisu treści

Filia w Sandomierzu


Powstała na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 2017 roku. Jej oferta kształcenia obejmuje kosmetologię, filologię angielską, mechatronikę, administrację i pedagogikę.

Lokalizacja: ul. Schinzla 13a,
27-600 Sandomierz
Tel.: +48 41 349 60 21
Tel.: +48 41 349 60 22
sandomierz.ujk.edu.pl

Kierunki studiów prowadzone w ramach Filii w Sandomierzu

 • administracja
 • filologia angielska
 • kosmetologia
 • mechatronika
 • pedagogika

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z najmłodszych, a przy tym najprężniej rozwijających się uniwersytetów klasycznych w Polsce. 

Może pochwalić się nowoczesnym, wciąż rozbudowywanym kampusem i bogatą ofertą kształcenia. Sześć wydziałów uczelni mieści się w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma też filie w Piotrkowie Trybunalskim i w Sandomierzu.

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek uczelnia wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uzyskała status uniwersytetu humanistyczno – przyrodniczego. Trzy lata później spełniła warunki ustawy stawiane uniwersytetom klasycznym.

Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

50 kierunków studiów


Kierunek lekarski, prawo, psychologia, inżynieria danych, logopedia ogólna, dietetyka, wychowanie fizyczne – to tylko niektóre kierunki studiów, jakie zostały uruchomione w ostatnich latach. Oferta jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje, związane z potrzebami współczesnego rynku pracy. Jednocześnie UJK rozwija te kierunki studiów, które od lat są wizytówką Uniwersytetu. W ofercie UJK znajduje się 50 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych. Ich lista jest dostępna na stronie: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Dla osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia UJK proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dają one szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy. 

Uczelnia prowadzi ponadto Szkołę Doktorską obejmującą cztery sekcje dziedzinowe.


Rektorat UJK w Kielcach. Autor zdjęcia Piotr Michalec


Uczelnia XXI wieku


Poszerzanie oferty kształcenia idzie w parze z rozbudową i doposażaniem uczelni. UJK może pochwalić się nowoczesnym kampusem z obserwatorium astronomicznym i planetarium.

Wśród ostatnich inwestycji najważniejszą było powstanie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego. Z myślą o przyszłych dziennikarzach uruchomione zostało nowoczesne studio radiowe i telewizyjne. Studenci kierunków medycznych od niedawna mogą natomiast korzystać z Centrum Symulacji Medycznej, gdzie uczą się praktycznej pomocy pacjentom. Fantomy naśladują objawy chorób i inne realne sytuacje, z którymi mierzą się pracownicy szpitali, np. poród, reanimacja pacjenta. 


Wydziały


Collegium Medicum

ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce
Tel.: +48 41 349 69 11
Fax.: +48 41 349 69 16

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 71 06
Tel.: +48 41 349 69 98

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 62 30
Fax.: +48 41 349 62 33

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Tel.: +48 41 349 67 12
Fax.: +48 41 349 67 13

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 732 74 00
Tel.: +48 44 732 74 22
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl

Filia w Sandomierzu

ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: +48 44 732 74 00
Tel.: +48 44 732 74 22
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl
e-mail: dziekan.fpt@ujk.edu.pl


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

Kierunki oferowane w roku akademickim 2023/2024

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wydział Sztuki

Filia w Sandomierzu

Collegium Medicum

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Filia w Sandomierzu

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wydział Sztuki

Collegium Medicum

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wydział Sztuki

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Filia w Sandomierzu

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Filia w Sandomierzu

Collegium Medicum

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Collegium Medicum

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wydział Sztuki


Wydziały na uczelni:

Collegium Medicum
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Filia w Sandomierzu
Humanistyczny
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pedagogiki i Psychologii
Prawa i Nauk Społecznych

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria danych Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski w j. angielskim Magister Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia skandynawskie I stopnia Stacjonarny
sztuki plastyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Visual Arts I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


https://ujk.edu.pl/Kancelaria Uczelni
Tel.: +48 41 349 72 94
Tel.: +48 41 349 73 30

Biuro Rektora
Tel.: +48 41 349 72 00
rektor@ujk.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria biomedyczna

pierwszy w historii kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnikę Świętokrzyską.

czytaj dalej

Copywriting podyplomowo i online

Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu.

czytaj dalej

Logopedia ogólna - nowy kierunek na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia nowy kierunek - logopedię ogólną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rekrutacja rusza 1 czerwca.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na Uniwersytet Jana Kochanowskiego

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA STUDIA

czytaj dalej

Pierwszy taki rocznik

To historyczny moment w historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mury naszej uczelni opuściło pierwszych 88 absolwentów kieleckiej medycyny.

czytaj dalej

Zachęta do studiowania w Kielcach

To może być ważny argument za studiowaniem w Kielcach. Najlepsi studenci pierwszego roku kieleckich uczelni kolejny raz mogą liczyć na 500 zł miesięcznie z Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce.

czytaj dalej

Rusza rekrutacja na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 49 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Kielcach

Nie dostałeś się na wymarzony kierunek? Masz jeszcze szansę na podjęcie studiów. Kosmetologia, mechatronika, zdrowie publiczne – to niektóre z propozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sprawdź, na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca.

czytaj dalej

Inżynieria danych – nowy kierunek na UJK

W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

W Kielcach inwestują w medycynę

Nie ma pewniejszej inwestycji niż w edukację i zdrowie. Dzięki nowym projektom studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będą uczyć się w komfortowych warunkach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane