Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rok założenia: 1948 | Rektor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.  Oferuje 14 kierunków studiów, w tym nowość - farmacja. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Studenci z innych krajów uczą się medycyny i stomatologii w języku angielskim od 1996 roku. Od 2013 roku uczelnia realizuje Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec.

PUM od 2003 roku uczestniczy w programie  Erasmus+. Studenci  i pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni w Norwegii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Słowenii i Litwy, z którymi uczelnia ma podpisane umowy. Udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie nowych doświadczeń naukowych, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury i zwyczajów  innych narodów.

Liczba kandydatów na miejsce na najpopularniejszych kierunkach PUM w 2018 roku

Lekarski stacjonarne
11 os. na miejsce
Lekarski niestacjonarne
7 os. na miejsce
Lekarsko-dentystyczny stacjonarne
13 os. na miejsce
Lekarsko-dentystyczny niestacjonarne
5 os. na miejsce
Farmacja
7 os. na miejsce
Analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka
3 os. na miejsce
Kosmetologia
4 os. na miejsce
Biotechnologia, psychologia zdrowia, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
2 os. na miejsce

W 2012 roku PUM wspólnie z IPN powołał Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zebrano materiał porównawczy od 1500 krewnych ofiar, zabezpieczono materiał od 750 ekshumowanych ofiar. Zakończono badania DNA przeszło 250 ofiar a ich profile genetyczne zostały umieszczone w bazie profili DNA. Zidentyfikowano 62 osoby, są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, dowódca V Wileńskiej Brygady AK; major Heronim Dekutowski ps. „Zapora”, cichociemny i Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy 700 pracowników,  w tym jest 92 profesorów, 98 doktorów habilitowanych i 385 doktorów.).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona  w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii. 

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.

Kierunki studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Lekarski

Jednolite magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Lekarsko-dentystyczny

Jednolite magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne

Higiena dentystyczna

I stopnia, stacjonarne 

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Analityka medyczna

Jednolite magisterskie, stacjonarne

Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna 

I stopnia, stacjonarne, II stopnia, stacjonarne 

Farmacja

Jednolite magisterskie, stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne , II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka

I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne , II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

Jednolite magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne , II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, stacjonarne, II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo

I stopnia, stacjonarne, II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia zdrowia

Jednolite magisterskie, stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia, stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka medyczna I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
higiena dentystyczna I stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia zdrowia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane