Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rok założenia: 1346


Wydział Lekarski


Kierunek lekarski

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne, jednolite magisterskie

Studia stacjonarne, trzeciego stopnia

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne, jednolite magisterskie

Studia stacjonarne, trzeciego stopnia

Kierunek dietetyka

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia stacjonarne, drugiego stopnia


Wydział Farmaceutyczny


KIERUNEK FARMACJA - studia jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

5,5-letnie studia jednolite magisterskie - sześciomiesięczny staż w aptekach (XI semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra.

Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Limit przyjęć  110 miejsc, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

Studia niestacjonarne

5,5-letnie studia jednolite magisterskie - sześciomiesięczny staż w aptekach (XI semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra

Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Limit przyjęć  60 miejsc, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

Studia realizowane są w  jak na studiach stacjonarnych (poniedziałek-piątek).

Opłata  za studia wynosi 15 000 zł  rocznie (płatne w  8 ratach) dla rozpoczynających studia w roku akad. 2018/2019.

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA - studia jednolite magisterskie

5-letnie studia jednolite magisterskie; kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Limit miejsc wynosi 50 osób, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA - studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne

2-letnie studia uzupełniające magisterskie.

Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. centra odnowy biologicznej, salony SPA, gabinety kosmetyczne, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Limit miejsc wynosi 45 osób, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 15 osób.

Studia niestacjonarne

2-letnie studia uzupełniające magisterskie.

Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. centra odnowy biologicznej, salony SPA, gabinety kosmetyczne, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Limit miejsc wynosi 60 osób, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 15 osób.

Studia realizowane są w trybie tzw. zjazdów weekendowych (soboty-niedziele).

Opłata za studia wynosi 7 200 zł  rocznie (płatne w 8 ratach).


Wydział Nauk o Zdrowiu


Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • elektroradiologia
 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

 • fizjoterapia

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • zdrowie publiczne

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo

Informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów znajdują się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

Kontakt z Dziekanatem:
tel. 12 634 33 97 wew. 30, 32
rekrutacja_wnz@cm-uj.krakow.pl

 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • dietetyka
 • farmacja
 • analityka medyczna
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • fizjoterapia
 • zdrowie publiczne
 • ratownictwo medyczne
 • elektroradiologia

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 422 04 11
 • Strona: http://www.cm-uj.krakow.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Historia Farmacji

Początki farmacji akademickiej sięgają roku 1783, kiedy to w Akademii Krakowskiej powstał Wydział Farmacji i Materii Medycznej. Wydział ten został później zreorganizowany przez Komisję Edukacji Narodowej.

czytaj dalej

Historia Medycyny

Gdy w 1364 r. król Kazimierz Wielki założył w Krakowie uniwersytet, istniały trzy fakultety (bez teologii), przy czym medycynę reprezentowało dwóch profesorów: lector ordinarius in medicinis, który był profesorem medycyny, oraz prawdopodobnie profesor astronomii, który wykładał astrologię będącą przez długi czas nieodłączną częścią medycyny. Wszystkie wykłady odbywały się na zamku na Wawelu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane