Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rok założenia: 1999

Do studiowania zaprasza Cię uczelnia z tradycją, ale jednocześnie tętniąca życiem i młodością.

Wybierz coś dla siebie spośród 74 kierunków kształcenia reprezentujących wszystkie dziedziny nauki: od humanistyki, nauk przyrodniczych, technicznych po medycynę i sztukę. Przejdź rekrutację na UWM. Czeka na Ciebie znakomita kadra, nowoczesne pracownie oraz laboratoria. Naukę, a jednocześnie największą przygodę swojego życia, rozpoczniesz w wyjątkowym miejscu- w KORTOWIE- najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce. To tu, pośród jezior i lasów, co roku w maju odbywa się KORTOWIADA- najlepsze juwenalia w kraju. Kluby studenckie, sekcje sportowe, koła naukowe, stypendia, wyjazdy zagraniczne- wszystko to jest do Twojej dyspozycji, a my pomożemy Ci zrealizować marzenia. Dołącz do nas- czekamy na Ciebie!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Intensywne i zakończone sukcesem starania olsztyńskiego środowiska naukowego skupionego w Olsztyńskim Forum Naukowym o powołanie uniwersytetu w Olsztynie trwały całą dekadę lat 90. XX w. 1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.

Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem z mocy Ustawy o utworzeniu UWM w Olsztynie został prof. dr hab. Ryszard Górecki. Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo - miasteczko akademickie wcześniej należące do ART.

UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia.

Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach.

Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 20019/20 kształci się ok. 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i ok. 1 tys. osób na studiach podyplomowych.

Kierunki studiów na wydziałach

tel.: 89 523 36 40, 89 523 34 05;
wbz@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 44 48, 89 523 41 58;
dziekbiol@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 39 77, 89 523 37 75; 89 523 34 21
wgipb@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 63 07;
dziekan1@human.uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 33 16, 89 523 34 31;
dziekanat.ksr@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 61 01;
wl@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 60 33, 89 524 61 30;
wmii@matman.uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 34 40;
medwet@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 47 57, 89 523 44 46;
wne@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 62 07, 89 524 62 70,
89 524 62 27, 89 524 62 88;
wns@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 51 40, 89 523 34 76, 89 523 36 23;
mechanik@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 34 01, 89 523 49 83;
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 64 25, 89 524 65 71;
wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl
wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 524 52 25, 89 524 62 15, 89 524 54 91;
ws@uwm.edu.pl
kierunki:

tel.: 89 523 89 46;
dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
kierunki:

Szkoła Zdrowia Publicznego

tel.: 89 523 44 24;
szp@uwm.edu.pl
kierunki:

  • dietetyka,
  • pielęgniarstwo,
  • położnictwo,
  • ratownictwo medyczne; 

KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo;
tel.: 87 621 07 07, 89 524 59 98;
uwmelk@uwm.edu.pl
kierunki:


Kliknij aby pobrać :


Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 2020/2021


Wydziały na uczelni:

bioinżynierii zwierząt
biologii
geodezji i gospodarki przestrzennej
historyczny
kształtowania środowiska i rolnictwa
matematyki i informatyki
medycyny weterynaryjnej
nauk ekonomicznych
nauk społecznych i sztuki
nauk technicznych
nauki o żywności
ochrony środowiska i rybactwa
prawa i administracji
teologiczny

Główny adres uczelni


Informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
Infolinia rekrutacyjna - tel: 89 524 50 80
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 od 22 czerwca do 23 września 

Punkt Obsługi Kandydata - Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00  od 22 czerwca do 23 września 

e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl 
Serwis informacyjny dla kandydatów - www.rekrutacja.uwm.edu.pl

Dziekanaty Wydziałów:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
tel.: 89 523 34 05, 89 523 36 40; wbz@uwm.edu.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii
tel.: 89 523 44 48; dziekbiol@uwm.edu.pl

Wydział Geoinżynierii
tel.: 89 523 39 77; wgipb@uwm.edu.pl

Wydział Humanistyczny
tel.: 89 524 63 07; dziekan1@human.uwm.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
tel.: 89 523 33 16, 523 34 31; dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

Wydział Lekarski
tel.: 89 524 61 01;  wnm@uwm.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
tel.: 89 524 60 33; wmii@matman.uwm.edu.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
tel.: 89 523 34 40; medwet@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych
tel.: 89 523 47 57, 523 44 46; wne@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
tel.: 89 524 62 88; 89 524 62 97,  wns@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych
tel.: 89 523 36 23;  mechanik@uwm.edu.pl

Szkoła Zdrowia Publicznego
tel.: 89 523 44 24;  wnoz@uwm.edu.pl

Wydział Nauki o Żywności
tel.: 89 523 34 01, 523 49 83;  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
tel.: 89 524 64 25, 524 64 26;  wpia-dzienne@uwm.edu.pl

Wydział Sztuki
tel.: 89 524 52 25;  ws@uwm.edu.pl

Wydział Teologii
tel.: 89 523 89 46;  teologia@uwm.edu.pl

Filia w Ełku
tel.: 87 621 60 76;

Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 05 i 1A
10-719 Olsztyn
tel.: 89 524 51 51,
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

RYBACTWO - studia I i II stopnia

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

czytaj dalej

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studenci zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt

czytaj dalej

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA studia I i II stopnia

Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

czytaj dalej

ANALIZA i KREOWANIE TRENDÓW studia I i II stopnia

Głównym celem jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane