Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8000 studentów. Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim, na których program lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz studia doktoranckie realizuje ponad 400 obcokrajowców. Jej zaplecze kliniczne stanowią cztery szpitale, wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach.

Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w życiu akademickim miasta i kraju jest znaczący. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i okołomedycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sukcesywnie zmienia się i rozszerza, uwzględniając przede wszystkim potrzeby rynku pracy oraz wytyczne Procesu Bolońskiego. Warunki kształcenia studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz prowadzenia badań naukowych są regularnie poprawiane. W nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ulokowano unikatowe w skali kraju laboratoria naukowo-badawcze, a także multimedialne centrum stomatologiczne. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym oraz nowym technologiom, Centrum  dostosowane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pragnie być nie tylko naukowym liderem i uznaną Uczelnią, ale także ważnym ośrodkiem opiniotwórczym – miejscem, gdzie ścierają się różne postawy i poglądy, gdzie obowiązuje wolność słowa i myśli.


WYDZIAŁY


WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 łódź
Tel. 42 677 91 14
farmacja.umed.lodz.pl

Kierunki studiów

ANALITYKA MEDYCZNA
Stopień: Jednolite

FARMACJA
Stopień: Jednolite

KOSMETOLOGIA
Stopień: I II

WYDZIAŁ LEKARSKI

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Tel. 42 272 59 30
www.lekarski.umed.lodz.pl

Dziekanat Oddziału Stomatologicznego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Tel. 42 675 74 55
www.stomatologia.umed.lodz.pl

Kierunki studiów

KIERUNEK LEKARSKI
Stopień: Jednolite

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
Stopień: Jednolite

TECHNIKI DENTYSTYCZNE
Stopień: I II

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 łódź
Tel. 42 272 51 97
www.wnbikp.umed.lodz.pl

Kierunki studiów

BIOTECHNOLOGIA
Stopień: I II

ELEKTRORADIOLOGIA
Stopień: I II

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 łódź
Tel. 42 272 50 25
www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
ul. S. Jaracza 63, 90-251 Łódź
Tel. 42 272 59 80
www.pielegniarstwo.umed.lodz.pl

DIETETYKA
Stopień: I II

FIZJOTERAPIA
Stopień: Jednolite

KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA
Stopień: I

PIELĘGNIARSTWO
Stopień: I II

POŁOŻNICTWO
Stopień: I II

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Stopień: I

ZDROWIE PUBLICZNE
Stopień: I II

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
kierunek lekarski i fizjoterapii
pl. gen. J. Hallera 1, bud nr 1
90-647 Łódź
Tel. 42 272 50 51
www.wojlek.umed.lodz.pl

KIERUNEK LEKARSKI
Stopień: Jednolite

LEKARSKI WOJSKOWY
Stopień: Jednolite

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
fizjoterapii
lekarski
lekarsko-dentystyczny
nauk o zdrowiu
pielęgniarstwa i położnictwa
wojskowo-lekarski

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
    al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
  •  
  • Telefon: 42 272 59 66
  • Strona: http://www.umed.pl

Dział Rekrutacji i Kształcenia
pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl
tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane