Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia magisterskie Administracyjno - Ekonomiczne w Kwidzynie

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAPRASZA

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.

Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania
  • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • kwestionariusz osobowy Kolegium Jagiellońskiego – do pobrania,
  • 4 zdjęcia (o wymiarach 35x45 mm, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem),
  • dwie kserokopie dowodu osobistego,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej – na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj. 

Wpisowe jest opłatą za przeprowadzenie wszystkich czynności o charakterze administracyjnym w trybie postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się kandydat i nie podlega zwrotowi.

Czesne wynosi 1850,00 PLN za semestr, studia trwają 4 semestry.

Kandydaci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny zwolnieni się z opłaty wpisowej, opłaty za legitymację, indeks oraz dyplom.

Szczegółowych informacji udziela Dział Promocji, Współpracy i Rekrutacji PSW, pokój nr 7 (parter), tel.: 55 279 58 73
 

Powiązane artykuły

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia MBA

poznaj ofertę studiów

czytaj dalej

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

czytaj dalej

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

czytaj dalej

Konkurs o indeks PSW!

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie