Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konkurs o indeks PSW!

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne.

Uczestnik konkursu musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi 2 (lub więcej) pytania otwarte z zakresu ekonomii, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego zgodnie z preferowanym kierunkiem studiów.  Nagrodą główną jest indeks - bezpłatna nauka na ostatnim roku studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej na dowolnie wybranym kierunku, z wyjątkiem powtarzania okresu/okresów studiów oraz zaliczeń warunkowych, realizowana w ciągłości bez urlopów dziekańskich

Aby stać się laureatem konkursu należy odpowiedzieć na pytania, które zostaną opublikowane na łamach Pulsu Kwidzyna, który jest także do pobrania w siedzibie uczelni. Odpowiedzi wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie, należy przesłać pocztą w kopercie zaadresowanej: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem „Konkurs o indeks” lub dostarczyć osobiście pod wskazany powyżej adres w godz. 10.00 - 16.00, w terminie do 30 września 2018 r.

"W imieniu własnym oraz Społeczności Akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie a także w imieniu współorganizatora konkursu Tygodnika Puls Kwidzyna, chciałabym przedstawić Państwu nasz coroczny „Konkurs o indeks PSW w Kwidzynie”.

Jak co roku do konkursu zapraszamy wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Konkurs stwarza możliwość bezpłatnego studiowania na ostatnim roku dowolnie wybranych studiów – czyli Pielęgniarstwie, Ratownictwie Medycznym bądź Ekonomii, w Powiślańskiej Szkole Wyższej, wszystkim chętnym, którzy do niego przystąpią i spełnią warunki określone w dołączonym Regulaminie, w tym przede wszystkim odpowiedzą wyczerpująco na dwa lub więcej z zadanych pytań konkursowych” – mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! Jest to niepowtarzalna okazja do bezpłatnego studiowania na dowolnie wybranym kierunku.

Regulamin konkursu
 

Powiązane artykuły

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia MBA

poznaj ofertę studiów

czytaj dalej

Studia magisterskie Administracyjno - Ekonomiczne w Kwidzynie

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAPRASZA

czytaj dalej

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

czytaj dalej

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie