Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Student przed maturą, czyli projekt "Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu"

Osiem umów patronackich podpisanych ze szkołami średnimi z Wrocławia i województwa, ponad dwadzieścia wizyt klas maturalnych na uczelni połączonych z wykładem akademickim, setki „polubień” i uśmiechów wieńczących pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym…

…taki jest bilans trzech miesięcy działania sztandarowego projektu Biura Promocji „Liderzy wiedzy – Liderzy sukcesu”. Najkrócej ujmując, projekt ma na celu przybliżyć maturzystom specyfikę studiów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty naszego Uniwersytetu, wyjątkowego klimatu kampusu, nowoczesnej infrastruktury i w konsekwencji zainteresowanie studiami na UE najlepszych maturzystów. Poznanie metod i narzędzi kształcenia akademickiego daje im możliwość posmakowania życia studenckiego jeszcze przed maturą (stąd hasło projektu: Zostań studentem przez maturą!), a prezentacja perspektyw kariery zawodowej pozwala ocenić jakość i wartość oferowanej edukacji.

„Uczniowie szkół objętych patronatem Uniwersytetu – mówi koordynatorka projektu Katarzyna Wołowiec – mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach i ćwiczeniach, prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni (Liderzy wiedzy), praktyków biznesu, naszych absolwentów (Liderzy sukcesu) oraz w spotkaniach ze studentami zaangażowanymi w działalność organizacji i kół naukowych (Liderzy aktywności).”

Szkoły nieobjęte patronatem mogą „zamówić” interesujący je wykład lub ćwiczenia z oferty przygotowanej w oparciu o propozycje naszych wykładowców i obejmujących wszystkie obszary studiów ekonomicznych.

Projekt „Liderzy wiedzy – Liderzy sukcesu” jest bezprecedensowym otwarciem uczelni na potencjalnych studentów, pokazującym, że jej oferta dydaktyczna oraz aktywność studencka, w ramach organizacji i kół naukowych, zaspokoi najbardziej wymagających kandydatów.

Więcej informacji o projekcie oraz lista szkół objętych patronatem na:
www.liderzy.pl
 

Powiązane artykuły

Zimowa rekrutacja na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi rekrutację na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

czytaj dalej

V LO we Wrocławiu objęte patronatem UEW

V Liceum Ogólnokształcące, szkoła średnia z siedemdziesięcioma latami tradycji, zostało odjęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie