Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

V LO we Wrocławiu objęte patronatem UEW

V Liceum Ogólnokształcące, szkoła średnia z siedemdziesięcioma latami tradycji, zostało odjęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dyrektor szkoły Mariola Kuźmicka-Mazurek oraz prorektor ds. nauki UEW prof. Jerzy Niemczyk złożyli swoje podpisy pod umową 28 lutego 2018 r., rozpoczynając tym samym szeroko zakrojoną współpracę uczelni ze szkołą średnią.

V Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu dołączyło do szkół biorących udział w projekcie „Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu”, dając swoim uczniom możliwość korzystania z szerokiej oferty wykładów, warsztatów oraz spotkań przygotowanych i prowadzonych przez kadrę naukową UEW oraz praktyków biznesu współpracujących z uczelnią.

Specjalnie przygotowany program wykładów dedykowanych oraz harmonogram współpracy pozwoli uczniom szkoły jeszcze przed maturą poznać i zrozumieć akademickie metody kształcenia, nowoczesną infrastrukturę uczelni, a także perspektywy kariery zawodowej, jakie otwiera wykształcenie zdobyte na naszym Uniwersytecie.

„Celem szkoły jest rozwijanie samodzielnych, empatycznych, otwartych, odważnych, wykształconych, refleksyjnych, odpowiedzialnych i aktywnych ludzi, którzy uczą się przez całe życie” - to zdanie, otwierające misję V LO we Wrocławiu, wskazuje, że jej uczniowie, kończąc naukę na poziomie szkoły średniej, są w pełni gotowi do rozpoczęcia dalszego etapu edukacji. Na takich właśnie kandydatów na studia czeka UEW.
 

Powiązane artykuły

Zimowa rekrutacja na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi rekrutację na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

czytaj dalej

Student przed maturą, czyli projekt "Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu"

Osiem umów patronackich podpisanych ze szkołami średnimi z Wrocławia i województwa, ponad dwadzieścia wizyt klas maturalnych na uczelni połączonych z wykładem akademickim, setki „polubień” i uśmiechów wieńczących pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym…

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie