Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Sezon targowy 2014 dla UZZM rozpoczęty!

Jak co roku, tak i w tym, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie będzie prezentować swoją ofertę kształcenia i odpowiadać na pytania kandydatów na studia podczas licznych targów edukacyjnych, pracy i zawodowych.

.

W trakcie spotkań pracownicy lubińskiej Uczelni będą odwiedzać miasta akademickie w celu przedstawienia nowych propozycji na rok akademicki 2014/2015. UZZM będzie prezentować ofertę kształcenia i rozmawiać z uczniami (potencjalnymi kandydatami na studia) z Regionu. Ponadto pracownicy lubińskiej Uczelni będą przybliżać im działalność UZZM, opowiadać o życiu studenckim oraz przedstawiać zasady rekrutacji. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie odwiedziemy między innymi uczniów z: Głogowa, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Wrocławia, a także dwukrotnie Legnicy.

- Będzie to na pewno dla nas bardzo pracowity czas, ale niezwykle miły, gdyż będziemy mogli bezpośrednio porozmawiać z uczniami i przedstawić im wszystkie aspektowy studiowania – mówi Marta Dec, specjalista ds. promocji i marketingu UZZM.

Już dziś przedstawiciele UZZM zapraszają tegorocznych maturzystów do odwiedzania stoiska wystawienniczego Uczelni, bowiem to tam z pierwszej ręki będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat zbliżającej się rekrutacji na studia.

Więcej informacji udziela
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
tel: (76) 749 89 25
e-mail: promocja@uzzm.pl

-------------------------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Jej kadrę dydaktyczną tworzą zarówno wykładowcy z największych ośrodków akademickich, jak i wysokiej klasy specjaliści – praktycy.

Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki licencjackie i inżynierskie: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. W ramach w/w kierunków Uczelnia kształci na kilkunastu specjalnościach, które na bieżąco są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane