Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kampania marketingowa SWPS nagrodzona

Jak wygląda najlepsza kampania rekrutacyjna na polskich uczelniach? Najbardziej kreatywne zostały nagrodzone w konkursie Genius Universitatis, a wśród nich dwukrotnie SWPS za innowacyjną kampanię reklamową wykorzystującą efekt 3D. SWPS zdobyła pierwsze miejsce w kategoriach: reklama prasowa oraz internetowy serwis rekrutacyjny www.swps.pl , a także drugie miejsce informator promujący uczelnie na arenie międzynarodowej.

– Kampania informacyjna SWPS jest efektem współpracy działu marketingu z naukowcami. Powstały materiał przełamuje stosowaną do tej pory w branży konwencję – mówi Kinga Nowacka, dyrektor marketingu SWPS. – Uczelnia zaprezentowana jest poprzez ludzi, zarówno władze, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów. To właśnie oni budują niepowtarzalną atmosferę, są gwarantem jakości i największą wartością SWPS, kapitałem intelektualnym – dodaje Nowacka.

Nowoczesny materiał promocyjny SWPS przełamuje standardowy sposób promocji uczelni wyższych w Polsce. Rektor SWPS, prof. Andrzej Eliasz, autorytet w dziedzinie psychologii, zamiast w zwykłych okularach będących atrybutem intelektualistów występuje w okularach 3D, które są symbolem nowoczesności i wielowymiarowości. – Przełamujący konwenanse, odważny wizerunek Rektora otwiera serię portretów wykładowców, studentów i absolwentów. Wszystkie zdjęcia dzięki użytym rekwizytom, ukazują pasje oraz przyjazne oblicze naukowców i akcentują w ten sposób partnerskie relacje pomiędzy studentami i pracownikami uczelni – twierdzi Kinga Nowacka.

Kampania rekrutacyjna SWPS była efektem długotrwałej pracy zespołu działu marketingu SWPS nad strategią marki obejmującej wypracowanie tożsamości marki metodą Jennifer Aaker i Bull’s Eye oraz doprecyzowanie grup docelowych. – Efektem prac kreatywnych było odświeżenie logotypu i Corporate Identity oraz opracowanie nowej linii komunikacji – dodaje Kinga Nowacka.

Co istotne, całość kampanii reklamowej oparta została na tym samym intrygującym zabiegu. We wszystkich reklamach prasowych, outdoorowych oraz e-marketingu konsekwentnie stosowano zbudowany w informatorze efekt 3D, prezentując w ten sposób około 50 postaci w sposób bardzo niestandardowy i przykuwający uwagę.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.



 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane