Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Grupa Uczelni Vistula wkracza na Dolny Śląsk

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu weszła w skład Grupy Uczelni Vistula. W efekcie powstał wielouczelniany, ogólnopolski ośrodek naukowy o dużym potencjale badawczym, kształcący prawie 7000 studentów, oferujący 30 kierunków I, II stopnia i inżynierskich, 2 programy MBA, program doktorancki, ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

Grupę Uczelni Vistula tworzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (Warszawa). Z Grupą współpracuje także Polish Open University (Warszawa i Kraków). Dzięki fuzji z Wyższą Szkołą Handlową Grupa rozszerza swój zasięg na Dolny Śląsk.

⎼ Utworzenie siedziby Grupy we Wrocławiu idealnie wpisuje się w naszą strategię. Jednym z jej celów jest kształcenie na najwyższym poziomie nowych kadr dla biznesu. We Wrocławiu jest doskonale rozwinięta branża IT, finansowa czy logistyczna, a my zamierzamy dostarczyć im wykwalifikowanych pracowników – zauważa Arif Erkol, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. I dodaje – Współpraca uczelni w ramach Grupy stwarza także możliwości poszerzenia oferty kierunków studiów Wyższej Szkoły Handlowej o te, które świetnie sprawdzają się w Warszawie, ale są też potrzebne firmom na Dolnym Śląsku.

Fuzja jest odpowiedzią na warunki panujące na rynku. – Wszyscy mamy świadomość, że niż demograficzny będzie zagrażał uczelniom, zwłaszcza tym niepublicznym. Tylko te o największym potencjale będą mogły stanowić przeciwwagę dla uczelni publicznych. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest zintegrowanie rynku edukacji i stworzenie silnego ośrodka akademickiego, co realizujemy właśnie w ramach Grupy Uczelni Vistula – podkreśla prof. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dzięki połączeniu z WSH, Grupa Uczelni Vistula wykorzysta własny kapitał intelektualny jeszcze lepiej niż do tej pory. Znani wykładowcy poprowadzą zajęcia także we Wrocławiu, biuro współpracy międzynarodowej wesprze działania WSH w zakresie pozyskiwania studentów z zagranicy, a biuro karier – w zakresie relacji z biznesem. – To model, w którym każda strona wygrywa: i Grupa Uczelni Vistula, i WSH, i studenci. Co więcej, jedną z najważniejszych zalet takiego działania, jest również możliwość skonsolidowania potencjału naukowego i nakładów na badania wszystkich uczelni i stworzenie ogólnopolskiego centrum badawczego czy międzynarodowych konsorcjów oferujących usługi w zakresie nauk o zarządzaniu, bezpieczeństwie, obronności, socjologii, ekonomii, finansów czy psychologii. Odbędzie się to bez zbędnej konkurencji, za to w atmosferze współpracy na rzecz nauki i biznesu – zaznacza dr Marek Kulczycki, prorektor ds. współpracy z biznesem i relacji międzynarodowych AFiBV.

************

Grupa Uczelni Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2014 r. AFiBV została uznana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce, a także uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych Perspektyw i Dziennika Gazety Prawnej. Uzyskała również wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
AFiBV tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP (rektor AFiBV), prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. marszałek Senatu, b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.
Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Od roku akademickiego 2014/2015 w AFiBV można zdobyć dyplom University of London. AFiBV istnieje od 1992 r. Więcej informacji: www.vistula.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, hotelarskimi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii czy organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi.
Uczelnia aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy o turystyce i rekreacji, realizując projekty badawcze oraz organizując liczne konferencje i seminaria. Więcej informacji: www.sgtir.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Powstała w 1997 r. jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych na kierunkach: zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Co roku uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach akademickich, szczególnie w kategoriach „Międzynarodowość i Innowacyjność” (najlepsza niepubliczna uczelnia biznesowa na Dolnym Śląsku (Perspektywy/Rzeczposoplita 2014). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane